Friday, January 25, 2013

MEMBANGUN KEKUATAN GERAKAN DAKWAH

Dalam gerakan dakwah, manusia yang mendukung gerakan dakwah itulah yang dikatakan sebagai aset dakwah yang memberikan kekuatan kepada gerakan dakwah.

Gerakan dakwah sebenarnya tidak memiliki kebergantungan kepada kekuatan dari segi kekayaan harta benda, pejabat, bidang-bidang perniagaan dan sebagainya, tetapi kekuatannya adalah bergantung sepenuhnya kepada manusia yang menjadi anggotanya.

Jadi ia berbeza sama sekali dengan syarikat perniagaan atau organisasi-organisasi dalam pandangan sekular.

Dalam rangka menegakkan tugas khilafah, jamaah mesti sentiasa berkembang dan tidak boleh statik.Perkembangan ini berlangsung seiring dengan pertumbuhan jumlah aset yang dimiliki oleh gerakan dakwah.

Untuk itu, setiap anggota gerakan hendaklah bersikap ofensif dalam melakukan usaha perekrutan dan pembinaan melalui halaqah-halaqah dan usrah-usrah yang terus berkembang. Pola halaqah ini adalah cara pertumbuhan yang paling khusus dalam gerakan dakwah.

Pertumbuhan aset gerakan dakwah memiliki tiga sudut yang tidak boleh terpisah antara satu dengan yang lain iaitu :

PERTAMA : PERTUMBUHAN KUANTITI

Seluruh pertumbuhan gerakan dakwah mestilah melalui tarbiyah. Lantaran itu jamaah mestilah meningkatkan kualiti pembinaan samada tarbiyah sebelum tanzhim atau selepas tanzhim.

Berbagai usaha hendaklah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan setiap aktivis dakwah mentarbiyah sehingga mereka yang terbina dengan gerakan dawah kita memiliki kualiti keahlian yang baik.Semakin ramai ahli masyarakat ditarbiyah maka semakin baik pertumbuhan gerakan dakwah.

Pembinaan sebelum penggabungan dengan gerakan merupakan pintu gerbang penglibatan seseorang dengan jamaah. Semakin ramai jumlah anggota teras maka semakin ketat pulalah pola tarbiyah yang dilakukan oleh kerana pintu masuk jamaah semakin banyak dan terbuka. Kualiti tarbiyah hendaklah sentiasa ditingkatkan dari masa ke semasa.

Untuk menumbuhkan perkara-perkara yang menjadi tunjang kepada gerakan, tarbiyah juga memainkan peranan utama. Dalam melahirkan para pakar misalnya perlu daurah-daurah atau tarbiyah secara khusus.

Kita tidak mungkin melahirkan seorang pakar ekonomi Islam misalnya tanpa melalui pembinaan terlebih dahulu. Demikian pula tidak mungkin lahir seorang ahli politik Islam tanpa tarbiyah.

Sungguhpun begitu besarnya peranan tarbiyah ini, tetapi jamaah tidak boleh terjebak menjadi jamaah tarbawiyah atau jamaah yang orientasinya semata-mata tarbiyah. Gerakan dakwah tidak boleh semata-mata menumpukan pada tarbiyah secara maknanya yang sempit. Ia adalah gerakan yang syamil (lengkap) meliputi seluruh aspek hidup manusia dan tidak terperosok pada aspek yang juz’ie (sebahagian).

Unsur yang paling pokok dalam pertumbuhan gerakan dakwah ini adalah keperluan memperhatikan :

1. PERTAMBAHAN PERTUMBUHAN JUMLAH.

Ini dilakukan dengan melihat keselarasan jumlah pendakwah dengan mad’u yang ada dalam keseluruhan pembinaan.

Seringkali kita terjebak dengan banyaknya jumlah peminat dakwah tetapi tidak dapat menanganinya secara berkualiti sehingga pada akhirnya tidak menghasilkan pertambahan aset gerakan dakwah.
Bagitu juga jamaah mengalami masa-masa sulit yang membuatkan orang sukar untuk mengikuti kegiatan tarbiyah ini. Dalam pada itu aktiviti tarbiyah hendaklah sesuai dengan situasi, keadaan, sikap-sikap ataupun peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang meliputinya.

Agar pertumbuhan jumlah ini selaras dengan keperluan gerakan dakwah, hendaklah wujud pemeliharaan ke atas piramid dakwah.

Peringkat-peringkat fasa pembinaan mestilah jelas dan tidak meragukan. Mulai dari peringkat aktivis dakwah, para pendukung dakwah, para pencinta dakwah hingga ke peringkat dakwah umum. Peringkat-peringkat ini merupakan penapis yang menjaga kerahsiaan aktiviti dakwah. Lantaran itu tidak boleh ada penapis yang hilang disebabkan oleh kerana lemahnya pembinaan.

2. PENYEBARAN POTENSI GERAKAN DAKWAH.

Seelok-eloknya potensi dakwah yang kita miliki menyebar sesuai dengan tuntutan medan dakwah yang kita hadapi. Pembahagian wilayah dakwah perlu memperhatikan pembahagian wilayah yang ada dalam masyarakat.

Penyebaran potensi boleh dilakukan secara individu ataupun dengan penyebaran gerakan dakwah berbentuk kebangkitan usaha-usaha tarbiyah. Dalam proses penyebarannya, sudah tentu perlu disesuaikan dengan keperluan gerakan dakwah serta daya dukungnya.

3. KOMPOSISI PENGUASAAN-PENGUASAAN YANG ADA

Dalam permulaan yang sederhana, penguasaan dalam gerakan ini boleh dibahagikan kepada tiga :

a. Dakwah.
b. Ilmu pengetahuan.
c. Seni berdakwah.

Dalam satu unit gerakan dakwah, komposisi yang ideal adalah 2-1-1 atau 50 peratus dakwah sedangkan ilmu pengetahuan dan seni berdakwah masing-masing 25 peratus.

Namun, perlu sentiasa diingat bahwa dalam penambahan jumlah, ianya selalu dikaitkan dengan rukun-rukun ‘bai’ah’, bukan keperluan penguasaan itu sendiri. Strategi juga perlu memperhatikan pemanfaatan potensi yang lahir di medan dakwah yang kita hadapi dan potensi hasil pembinaan dari luar.

KEDUA : PERTUMBUHAN KUALITI GERAKAN DAKWAH

Pertumbuhan kualiti gerakan dakwah sudah semestinya mengikuti pertumbuhan kuantiti. Jangan sampai jumlah aktivis lebih ramai tetapi aktiviti mereka menurun kerana kualiti yang ada semakin rendah.

Pertumbuhan kualiti gerakan dakwah perlu menumpu kepada peningkatan yang dilakukan samada dalam pembinaan sebelum tanzhim ataupun selepas tanzhim.

Untuk meningkatkan kualiti ini, setiap anggota gerakan dakwah hendaklah meningkatkan interaksi dengan rukun-rukun ‘bai’ah’, kerana pertumbuhan kualiti gerakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana interaksi dengan rukun-rukun ‘bai’ah’ ini berlangsung.

Ada tiga unsur yang meningkatkan interaksi para aset gerakan dengan rukun-rukun ‘bai’ah’ :

1. Syarat-syarat menjadi pekerja dakwah.
2. Cara-cara pembentukan pekerja dakwah.
3. Cara-cara penilaian terhadap pekerja dakwah.

Semakin luas wilayah dakwah hendaklah diiringi dengan melaksanakan syarat-syarat menjadi pekerja dakwah dengan seketat mungkin melalui program-program tarbiyah yang ada.

Ketika jumlah kita 10 orang misalnya, ia memerlukan interaksi syarat-syarat pemeringkatan sebanyak 1%. Apabila jumlah ini meningkat menjadi 100 orang maka interaksi mestilah meningkat pula sehingga sampai 10%.

Apabila pertumbuhan jumlah ini tidak diiringi dengan pertambahan interaksi, maka tidak mungkin akan mampu mengatasi masalah yang akan timbul dalam pelayanan dakwah.

Kemampuan menjangka masalah gerakan dakwah ditentukan juga oleh pertumbuhan interaksi yang menentukan tingkatan kualiti gerakan itu.

Jamaah telah menjadikan tarbiyah sebagai ikatan yang tidak boleh lepas dari setiap aktivis dakwah. Ia berlaku sepanjang hayat. Tidak ada istilah pencen dari tarbiyah atau tidak memerlukan tarbiyah.Tidak ada seorangpun dari anggota gerakan dakwah yang boleh lepas dari tarbiyah.

BEBERAPA CONTOH INTERAKSI GERAKAN DAKWAH

Setiap aktivis dakwah hendaklah sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti gerakan dan menerima perkembangannya dengan lapang dada.

Jangan bersikap sebagai penonton (komentator) yang ke sana ke mari hanya memberi penilaian sahaja. Sikap lapang dada merupakan faktor paling utama untuk sanggup melaksanakan tugas.

Semakin kuat interaksi seseorang dengan gerakan dakwah, semakin lapang dadanya dan semakin mampu melaksanakan tugas dakwah. Interaksi yang lemah membuatkan dada sempit dalam menerima perintah dan tugas.

Contoh suatu masyarakat yang lemah interaksinya dengan gerakan adalah Bani Israil.
Berbagai peristiwa menunjukkan kelemahan mereka.

PERISTIWA 1

Tatkala mereka minta seorang pemimpin kemudian ditunjukkan oleh Allah mereka menolak dan berkata :
“Bagaimana dia ( Thalut ) menjadi seorang raja padahal kami lebih berhak daripadanya lagi pula dia tidak punya banyak harta, … “ (QS Al Baqarah :247 )
Ini kelemahan dalam menjangka perkembangan struktur yang telah dipersiapkan oleh Nabi mereka.

PERISTIWA 2

Ketika Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor lembu betina, mereka menganggap perintah itu sebagai ejekan. Mereka berkata kepada Nabi Musa :

“Apakah engkau hendak menjadikan kami olok-olokan ? … “ (QS Al Baqarah :67)

Sikap ini menunjukkan kelemahan menerima perintah Allah, iaitu tiadanya kesediaan untuk mengikuti petunjuk dan bimbingan Allah.

PERISTIWA 3

Dalam menanggapi nikmat kurniaan Allah mereka tidak puas, malahan minta diberi lebih dari bahagian yang ditentukan, kata mereka :

“… Wahai Musa kami tidak mampu dapat bersabar dengan satu jenis makanan sahaja. Maka mintalah kepada Rabbmu agar Ia mengeluarkan bagi kami dari hasil buminya iaitu sayur mayurnya, timunnya, bawang putihnya, kacang adasnya dan bawang merahnya … “ (QS Al Baqarah : 61)

Oleh kerana watak Bani Israil yang sedemikian, Nabi Musa perlu bersikap lapang dada. Sejak awal tatkala Allah memerintahkan Nabi Musa as menghadapi Fir’aun, Nabi Musa pun memohon agar Allah melapangkan dadanya melalui firman Allah :

“Pergilah kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Berkata Musa, Ya Rabbku lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekeluan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku (iaitu) Harun saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku … “ (QS Thaha : 24-32 )

Nabi Musa menerima tugas yang sangat berat. Ia mesti berbicara tentang kebenaran di hadapan tokoh kejahatan dan raja yang zalim di mana bila-bila masa sahaja ia mampu untuk membunuhnya.

Nabi Musa menyedari bahwa hanya dengan pertolongan Allah ia dapat melaksanakan perintah ini dengan berjaya, betapapun sukarnya perintah tersebut.

Maka pertolongan atau dukungan Allah yang paling dimohonnya ada tiga :

1. Allah melapangkan dada dan memudahkan urusannya.

Lapang dada memang satu mata rantai yang tidak boleh putus dari kemudahan urusan sebaliknya sempit dada merupakan saudara kembar dari berbagai kesulitan.

Seorang yang Allah berikan petunjuk, maka Allah bukakan hatinya untuk Islam, sedangkan orang yang akan sesat pasti sukar menerima arahan Islam. Firman-Nya :

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.”QS (Al An’am : 125)

Rasulullah saw pun sepanjang penurunan wahyu terus menerima surah Dhuha dan surah Al Insyirah yang memperlihatkan kasih sayang Allah bagi melapangkan hati Rasulullah saw agar dalam aktiviti gerakan dakwah yang sukar akan menerima kemudahan.

2. Allah membuang kekeluan lisan dan membuatkan orang memahami dakwah.

Nabi Musa membuang kekeluan lisan pada dirinya.
Kekeluan lisan dalam maknanya yang lebih luas bukan sahaja bererti lidah yang gagap atau tidak pandai berbicara tetapi juga meliputi lidah yang gemar mengumpat, mencari kesalahan orang, mengejek-ngejek dan berbagai sikap yang tidak layak dalam melakukan dakwah di mana ini juga termasuk dalam kategori kekeluan lisan.

Setiap aktivis dakwah hendaklah menjauhkan diri dari kekeluan lisan ini. Mereka antara satu sama lain hendaklah bersikap saling bersahabat, saling merangkul, saling bertoleransi, saling membela dan sebagainya.

Ini untuk menimbulkan kesatuan kata yang dihadapkan pada objek dakwah. Dengan keterbukaan hati dan benarnya pengucapan lidah maka orang akan mudah memahami seruan kita serta menyambutnya.

Ia berpokok pangkal pada saling memahami di antara para pendakwah dan seterusnya membawa kefahaman kepada objek dakwah.

3. Allah memunculkan para penolong dalam tugas dakwah ini.

Iaitu para pendukung setia (wazir) yang merupakan orang-orang yang memiliki aqidah, fikrah dan minhaj dakwah yang sama. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk mendukung kebenaran sepertimana pertolongan Allah kepada Nabi Musa dengan adanya Nabi Harun sebagai ‘wazir’.

KETIGA : PERTUMBUHAN KEMAMPUAN

Kemampuan dalam gerakan dakwah sangat bergantung kepada sejauhmana peningkatan dan kualiti dalam gerakan dakwah tersebut.

Jamaah yang kuat hanya akan terwujud apabila memiliki suatu jumlah yang memadai dan dengan mutu yang tinggi.

Jumlah memadai di sini adalah jumlah yang berkesan untuk melakukan pengendalian masyarakat sehingga kemampuan menguasai massa ini menjadi ukuran sejauhmana dakwah telah berkembang.

Ingatlah bahwa dalam gerakan dakwah, kita sentiasa melihat tiga faktor yang menjadi syarat pengendalian ini :

a. Jumlah yang cukup untuk pengendalian masyarakat.
b. Semangat keimanan yang kuat.
c. Kekuatan yang tersusun atau terurus dengan rapi.

Banyak organisasi-organisasi Islam yang mempunyai jumlah anggota lebih dari cukup tetapi mereka tidak memiliki semangat yang kuat serta tidak tersusun rapi.

Akibatnya organisasi tersebut menjadi permainan musuh-musuh Islam. Jumlah yang besar tanpa semangat dan pengurusan yang rapi sama halnya dengan kerangka tubuh yang besar namun tidak berisi.

Semangat akan muncul apabila doktrin-doktrin gerakan dakwah sudah melekat di hati kaum muslimin sedangkan pengurusan yang mantap akan dapat diwujudkan apabila umat yang bersemangat kuat itu mahu menyatukan diri mereka ke dalam ‘hizbullah’.
Dalam menggambarkan jumlah yang berkualiti dan berkemampuan, Allah memperingatkan agar kita jangan tertipu oleh ramainya kaum muslimin dalam sesebuah negeri. Sesungguhnya hanya yang mengikuti sistem Allah sahaja yang memiliki kekuatan yang tersusun rapi.

Mereka memiliki pemimpin yang ikhlas, konsep yang jelas, pengikut yang taat serta aktiviti yang berterusan.

Firman Allah swt :

“ Katakanlah : Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu ke (jalan) Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik “ ( 12:108 )

Dalam gerakan dakwah, setiap aktivis dakwah hendaklah memiliki keseimbangan peribadi sebagai “Syakhsiyah Jama’iyah” (Peribadi jamaah) dan “Syakhsiyah Ijtima’iyah” (Peribadi masyarakat).
Sebagai peribadi jamaah, aktivis dakwah adalah merupakan tenaga jamaah atau salah seorang yang menjadi wasilah dari gerakan dakwah sedangkan secara fungsinya, ia memiliki keterkaitan dengan masyarakat dakwahnya.

Agar keseimbangan ini terwujud maka setiap aktivis dakwah hendaklah memiliki disiplin yang kuat dalam bersikap. Janganlah ia mengeluarkan bahasa kemasyarakatan kepada individu jamaah yang boleh menimbulkan kelonggaran dalam ukhuwah atau bahasa jamaah kepada masyarakat yang menyebabkan terbukanya celah keselamatan.

Di setiap tempat ada pembicaraan yang khas, sebagaimana dikatakan orang :

“Berbicaralah kepada ahli dunia dengan bahasa ahli dunia dan berbicaralah kepada ‘Ahlillah’ dengan bahasa ‘Ahlillah’.”

Setiap aktivis dakwah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan tanggungjawabnya di hadapan Allah. Dalam membentuk peribadi kemasyarakatan, pada dasarnya kita tidak membangun tokoh yang nantinya menjadi orang yang mempunyai kedudukan istimewa.

Sesungguhnya dalam berjamaah, kedudukan ikhwah dan akhawat adalah semuanya sama kecuali dalam tugas dan fungsi pengurusannya

Ketaatan kepada pimpinan di semua sektor menjadi kejayaan kepada program ini. Ketua rumahtangga misalnya bukan kedudukan yang mudah justeru merupakan kunci dan kekuatan jamaah.

Menurut Syeikh Jumaah Amin dalam kitabnya “Tsawabit Wal Mutaghayyirat” (Unsur-unsur tetap dan berubah) bahwa kandungan dakwah Imam Hasan Al-Banna ialah :

a. Menggerakkan semula umat daripada lamunan yang panjang.
b. Mengejutkan kembali minda umat agar mereka faham.
c. Menyentuh hati umat supaya mereka beriman.
d. Menghidupkan keinginan umat agar mereka berazam.
e. Menggerakkan anggota umat agar mereka bekerja.

Dakwah ialah :

1. ‘Amal fikri’ (usaha minda) yang menerangi akal.
2. ‘Amal da’wi’ (usaha dakwah) yang mendorong perasaan.
3. ‘Amal tarbawi’ (usaha pentarbiyahan) yang melahirkan peribadi Islam yang seimbang.
4. ‘Amal ijtima'ie’ (usaha kemasyarakatan) yang menyumbang menyelesaikan permasalahan masyarakat dan menyebarkan kebaikan.
5. ‘Amal iktishadi’ (usaha ekonomi) untuk membebaskan ekonomi negara daripada cengkaman barat dan riba.
6. ‘Amal siyasi’ (usaha politik) untuk menegakkan pemerintahan negara yang melaksanakan hukum Islam.
7. ‘Amal jihadi' (usaha jihad) untuk membebaskan tanah milik umat Islam di serata dunia daripada penjajahan asing melalui manhaj Nabi saw.

Perkara yang kita perkatakan ini perlu kepada penegasan bahawa Islam ialah :

a. Risalah tarbiyah sebelum menjadi risalah tanzim dan tasyri'.
b. Risalah nilai dan neraca sebelum menjadi risalah jihad dan perang.

Oleh yang demikian, ia perlu kepada beberapa kefahaman :

PERTAMA :

Objektif daripada perlaksanaan manhaj Nabi saw adalah untuk mewujudkan realiti amali yang Islamik, di mana hukum-hukum syariat dilaksanakan secara ruh dan nas.

Tidak sepatutnya kita menuntut Islam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sebelum kita sendiri mewujudkan satu realiti persekitaran yang dilaksanakan syariat dan hukum di dalamnya.

Perkara ini tidak boleh diwujudkan dengan paksaan tetapi dengan tarbiyah, keyakinan dan iman.

KEDUA :

Amal untuk mencapai objektif objektif tersebut hendaklah dilakukan melalui perancangan berperingkat-peringkat.

Amal tidak seharusnya berganjak ke satu peringkat kecuali setelah objektif peringkat sebelumnya tercapai. Begitu juga amal dalam peringkat-peringkat ini hendaklah bersifat anjal kerana tabiatnya yang saling kait mengait antara satu sama lain.

Ini adalah kerana pencapaian objektif mana-mana peringkat akan membantu usaha mencapai objektif di peringkat seterusnya, sepertimana pencapaian semua objektif di semua peringkat akan menyumbang ke arah pencapaian objektif terbesar.

Oleh itu kewujudan individu muslim akan membantu ke arah pembentukan keluarga muslimah. Kewujudan keluarga muslimah pula akan membantu kepada pembentukan masyarakat muslim dan begitulah seterusnya.

KETIGA :

Amal untuk mencapai objektif-objektif tersebut hendaklah dilakukan secara kolektif, yang mempunyai pimpinan yang berakar umbi dalam masyarakat dan mengepalai kelompok mukmin.

la bekerja untuk membentuk pendapat umum yang Islamik, yang akan mengembeling pelbagai tenaga bagi mencapai objektif Islam.

Amal ‘fardi’ (individu) tidak mampu mencapai objektif-objektif tersebut, di samping Islam sendiri agama jamaah yang mentarbiyah individunya dengan pengertian ini.

Penguasaan masyarakat sangat bergantung kepada pertumbuhan lima (5) jenis aktiviti dakwah di dalam masyarakat seperti berikut :

1. Para khatib yang bersemangat.
Iaitu mereka yang mampu menyampaikan pesanan-pesanan Islam dengan jelas dan terang, penuh bersemangat dan dinamik.

Para khatib bersemangat muda yang menyampaikan hikmah (pengetahuan) orang-orang tua yang penuh pengalaman. (hikmatus syuyukh fi hamasatus syabab) bukan semangat orang tua dengan pengetahuan pemuda yang cetek.

Para khatib ini hendaklah mampu melakukan pengerahan massa dan menumbuhkan semangat berdasarkan iman dan pengetahuan bukan emosi dan kebencian.

2. Orang-orang faqih di tengah masyarakat
Iaitu para ulama’ yang takut pada Allah dan hidup di tengah-tengah masyarakat :

a. Memberikan bimbingan dan fatwa-fatwa yang lurus dan benar tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
b. Menjadi pendidik dan tempat bertanya yang tidak menimbulkan keraguan dan perpecahan.
c. Sentiasa menghidupkan toleransi antara mazhab (fiqh) yang menjadi titik pertemuan yang menyatukan umat. Oleh itu, ia sentiasa dicintai, didukung dan dibela oleh masyarakatnya.

Khatib masyarakat menjadi pendorong masyarakat ke jalan Allah sedangkan golongan faqih masyarakat membimbing masyarakat di jalan Allah. Dia bukan faqih lantikan yang memberi fatwa berdasarkan arahan tetapi benar-benar menyuarakan pimpinan Allah dan RasulNya.

3. Aktiviti kemasyarakatan atau sosial

Tujuan utama dari aktiviti ini ialah untuk melaksanakan fungsi masjid-masjid sesuai dengan bimbingan Rasulullah saw.

Untuk tujuan itu, perlu dibuat kerjasama sosial dengan berbagai lapisan masyarakat untuk mendekatkan umat pada masjid. Sasaran program ini adalah bagi memperkuatkan para pendakwah sebagai pelopor dalam berbagai bidang.

Para pendakwah hendaklah disokong sepenuhnya agar mereka mampu menyantuni masyarakat ramai sehingga mereka memiliki prestasi yang tinggi yang menjadikan umat mudah mengikuti panduan dan arahan para pendakwah tersebut. Biasanya masyarakat akan mudah menerima apabila dakwah dimulai dengan santunan yang memperhatikan akan keperluan mereka.

4. Projek ekonomi masyarakat kecil

Gerakan dakwah turut meningkatkan taraf ekonomi umat Islam yang pada umumnya masih sangat lemah. Usaha-usaha ekonomi mestilah berbentuk usaha yang ringan, mudah dijangkau dan menjadi milik masyarakat.

Berbagai kelab, perhimpunan atau organisasi ekonomi kecil perlu ditumbuhkan dan dibimbing oleh para pendakwah yang sekaligus menjadi pembimbing rohani mereka. Sasaran program ini adalah agar masyarakat pendukung dakwah dapat berdikari di satu sudut dan di sudut lain dapat pula mengendalikan kelajuan sistem ekonomi secara keseluruhan.

5. Penerangan yang memasyarakatkan

Potensi penerangan hendaklah tumbuh dari orang-orang yang memahami aqidah, fikrah dan manhaj serta berdisiplin dengan kebijaksanaan jamaah agar pembentukan pandangan umum sesuai dengan perancangan dakwah.

Ini adalah kerana bidang ini merupakan salah satu pusat tumpuan suatu gerakan dakwah. Yang penting, ia mestilah mempunyai kemampuan untuk menyebar dan meluas dengan cepat dalam berbagai bentuknya yang ringan seperti buletin, brosur, maklumat, majalah, akhbar dan berbagai bentuk lainnya yang murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Selain itu, perlu pula menyokong bahan penerangan umat Islam sedia ada agar memiliki ruh dan fikrah Islam.

Para pakar dalam gerakan dakwah seharusnya menyumbangkan tulisan-tulisan yang bermutu pada bahan-bahan penerangan yang dimiliki oleh umat Islam. Selain itu, usaha pendidikan Islam perlu dimunculkan melalui siaran-siaran radio, televisyen dan sebagainya melalui jalan yang boleh ditempuh dengan tidak meninggalkan unsur-unsur syar’ie dalam penyajiannya.

Ya Allah, tetapkanlah kaki kami di atas jalan dakwahMu yang lurus yang memiliki fikrah yang asli yang sentiasa berpaut pada tiang yang tegap, dinding yang kukuh dan tapak asas yang mantap dan utuh sehingga ianya kekal terpelihara dari kemusnahan dan kehancuran. Jadikanlah kami orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan fikrah yang jelas ini serta menyerahkan jiwa raga kami bagi mempertahankannya.

Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS

http://tinta-perjalananku.blogspot.com/

Asas Berdirinya Dakwah Ikhwan Muslimin

Telah berkata Imam Syahid Hasan Al-Banna: "Wahai Ikhwan sekalian, dakwah kamu ini berdiri di atas tiga asas: 

(1) Makrifah kepada Allah (معرفة الله).
(2) Pembaikan jiwa (صلاح النفس). 
(3) Kasih sayang sesama makhluk (محبة الخلق). 

Sesungguhnya makrifah itu terlaksana bila diiringi dengan berzikir dan bermuraqobah, pembaikan jiwa terlaksana bila disertai ketaatan dan mujahadah, kasih sayang sesama makhluk terlaksana bilamana disertai dengan nasihat dan ithar. 

Perkara utama yang saya tuntut agar kamu melakukannya serta saya akan muhasabah kamu di atas nama fkrah ini, adalah seperti berikut:

1. Hendaklah kamu berusaha membaca dari ayat-ayat Al-Quran (sebahagian) dan berusaha menghafal paling kurang satu ayat sehari.

2. Hendaklah kamu berusaha muhasabah diri sebelum tidur; mengingati kembali kerja buat harian yang telah dilakukan. Jika baik, maka bersyukurlah kepada Allah SWT, sebaliknya jika tidak baik, maka hendaklah kamu berusaha memperbaikinya.

3. Hendaklah kamu memelihara solat lima waktu kamu, memperelokkan pelaksanaannya, mempelajari fiqh hukum hakam berkaitan solat dengan teliti, menyempurnakan ruku'nya, sujudnya dan khusyu'nya, mengelokkan dan mentadabbur bacaan Quran padanya. Jangan sekali-kali kamu mengabaikan nawafil dan rawatib (solat sunat) dan berusahalah bersungguh-sungguh untuk menunaikannya di masjid bersama jemaah dan tunaikanlah solat subuh dalam waktunya (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا).......

Terjemahan: UsTACZ
Teks Arab disediakan: Sheikh Mohamed Hamed Elawa


http://abuamru1208.blogspot.com

Wednesday, December 26, 2012

Video: Qasidah untuk IKRAM - Sheikh Muntalaq

Qasidah oleh Abu Ammar Sheikh Muhammad Ahmad Arrashid.Video: Intima' yg benar terhadap dakwah - Ustaz Zawawi Ali


Freedom and Justice Party Statement on Constitutional Referendum Second Phase Results

: News > FJP News
Freedom and Justice Party Statement on Constitutional Referendum Second Phase Results
Freedom and Justice Party Statement on Constitutional Referendum Second Phase Results
The Freedom and Justice Party congratulates all Egyptians on 64% ‘Yes’ initial overall results in the country’s referendum on new national charter, where only 36% seem to have said ‘No’ to the basic law.
Sunday, December 23,2012 04:43
IkhwanWeb
Yesterday, the Egyptian people continued the march towards completion of their modern democratic State, having irrevocably folded the dark pages of past injustice and oppression. Millions of citizens in seventeen provinces turned out to vote on the draft constitution.

For the second time in one week, the world saw those millions of Egyptians patiently standing in line for long hours, determined to express their opinion and announce their decision.

It is a true measure of this enlightened nation’s civilized nature that no violent incidents were reported during voting, despite all the sharp political differences. This indicates that the great Egyptian people are embracing the democratic process.

Freedom and Justice Party (FJP) monitors did ascertain that voting and counting were completed under full judicial supervision and monitoring of human rights organizations, with full local and international media cover.

Although some irregularities were reported, they were so few and limited, they had no effect on the integrity of the referendum.

Our monitors in FJP operating room reported the following almost-final results after counting 99% of ballots in all polling stations, according to announcements made by venerable judges and the records of the official counting committees, in accordance with relevant laws.

It should be noted that the results of the first phase showed the approval of approximately 56.5% of those who voted on the draft constitution, in addition to about 68% of Egyptians abroad.

This indicates that the majority of the Egyptian people (about 64% of those who voted) have made their decision to accept the draft constitution. These results remain approximate, awaiting the announcement of the final results by the High Judicial Elections Commission (HJEC), the authority officially supervising the referendum process, which has the right and the duty to make the final announcement of the result.

The FJP expresses its thanks to every Egyptian who cast ballots, regardless of whether they voted "Yes" or "No", and especially to honorable judges who supervised the referendum process in cooperation with the HJEC and the brave men of the armed forces and police who have succeeded in securing the voting process.

While we congratulate the Egyptian people on this great event, we hope approving the new constitution would be an historic opportunity to reunite national forces, on the basis of mutual respect and sincere dialogue, in order to achieve stability in this homeland and to complete its constitutional institutions.

We further hope that we can together achieve the objectives of the January 25 revolution, and build together a promising future for Egypt, with freedom, equality and decent living for all the sons and daughters of this one homeland.

May God protect Egypt and its good people, and guide us all to serve its higher interests.

Freedom and Justice Party

Friday, December 14, 2012

Nasionalisme Yang Sebenarnya
Risalah dari Prof. DR. Muhammad Badi’, Mursyid Am Ikhwanul Muslimin, 29-11-2012

Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah saw beserta keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mendukungnya, selanjutnya…

Bahwa cinta kepada kampung halaman adalah naluri dan fitrah yang dianugerahkan kepada Manusia, bahkan dianugerahkan kepada seluruh makhluk.. Tidakkah Anda melihat burung-burung bermigrasi  melakukan perjalanan ribuan mil, dan kemudian kembali ke habitat aslinya setelah melewati suasana yang keras berupa cuaca yang keras atau iklim yang parah? ..

Begitu pula manusia yang dilahirkan di suatu tempat lain dan memiliki kerinduan pada negeri induknya, meskipun jaraknya jauh atau berat, namun karena kerinduan kepada negeri yang memotivasi seseorang untuk kembali, meskipun berada di akhir hidupnya dan akhir umurnya ..

Inilah fitrah manusia tidak bisa dipungkiri Islam, bahkan senantiasa dipelihara dan dimotivasi,  kecuali jika bertentangan dengan tugas jihad dalam membela kebenaran dan upaya untuk mereformasi negeri serta melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan membela yang tertindas .. Pada kondisi seperti itu, Mengatasi kerinduan yang fitri merupakan bagian dari jihad dan tadhiyah (pengorbanan) yang akan diberikan penghargaan (pahala) seuai dengan kesulitan yang dihadapi…

Nabi saw memberikan contoh yang menakjubkan terkait cinta dengan negeri sendiri, loyal kepadanya dan rindu terhadapnya, pada saat hijrah dari Mekkah setelah terasa sempit jalan-jalan dakwah,kemudian beliau bersabda:
والله إنك لأحبّ أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إليَّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت
“Demi Allah, Engkau adalah tempat (bumi) yang paling aku cintai sekiranya  pendudukmu tidak mengusirku, maka aku tidak akan keluar darimu “..
Allah berfirman:
إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ
“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali”. (Al-Qashash:85)

Untuk meringankan beban dan mengobati perasaan rindu yang tinggi kepada kota Mekkah.
Begitupula sahabat Rasulullah saw “Bilal” yang senantiasa mendapatkan siksaan di kota Mekkah tidak seperti yang lainnya.. mensenandungkan puisi karena kerinduannya kepada kota Mekkah
Dan ketika Rasulullah SAW mendengar gambaran dan kondisi kota Mekkah dari salah seorang sahabat Ashil, meneteslah air mata yang mulia lalu bersabda: “wahai Ashil, biarkanlah hati-hati ini merindukannya”

Begitulah kecintaan Rasulullah saw yang mulia dan kecintaan para sahabat yang suci terhadap negerinya yang pertama (Mekkah), meskipun apa yang mereka temui berupa kehangatan dan sambutan yang baik di tempat hijrah mereka yang baru di Madinah Al-Munawarah..
Tidaklah seorang manusia dianggap sempurna kecuali memiliki rasa cinta terhadap negerinya, rindu kepadanya, berambisi atasnya dan berjuang dengan jiwa dan hartanya untuk membelanya, bahkan berusaha mengerahkan seluruh potensi untuk menjaga kemuliaannya, kekuatannya, kemenangannya dan kekayaannya.

Dan ketika kecintaan kepada negeri dilandasi dengan ikatan iman .. akan membuat perasaan menjadi mulia, dan ketika memahami (warga negara) bahwa membela tanah air adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah, maka hal tersebut tidak akan sia-sia dan tidak akan melemahkan perlawanan terhadap musuh-musuh tanah air; karena ia faham bahwa
مَنْ مَاتَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ دُوْنَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ
“Barangsiapa mati dalam rangka mempertahankan hartanya adalah syahid, dan barangsiapa yang mati dalam rangka mempertahankan jiwanya adalah syahid”
dan
مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةَ اللِه هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللِه
 ”Baransiapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah yang tertinggi maka ia di jalan Allah. “
 Dan ketika nasionalisme dilandasi karena Allah .. Lingkupnya akan menjadi lebih luas mencakup semua tanah kaum muslimin, sehingga membela mereka menjadi kewajiban dan menolong mereka adalah keharusan.
فَحَيْثُمَا ذُكِرَ اسْمُ اللِه فِي بَلَدٍ    ***   عدَدَتْ أَرْضَهُ مِنْ لبِّ أَوْطَانِي

Dimanapun nama Allah disebut dalam satu negeri *** maka negeri tersebut bagian dari tanah airku
Bahkan, cinta kepada negeri lebih luas dan lebih luas sehingga meliputi seluruh umat manusia. Allah SWT berfirman:
وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا
“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!”. (An-Nisa:75)

Ketika nasionalisme diiringi dengan akidah maka akan menghasilkan keteladanan dalam berkorban dan keberanian tidak takut terhadap berbagai tipu daya musuh, kebencian orang-orang yang membenci, para penghambat dan hina, sungguh telah banyak terjadi gerakan pembebasan dari penjajahan di negara kita yang didasari iman yang murni .. Bahkan jika pembebasan telah sempurna melalui keberanian para Mujahidin dan darah para syuhada, kita melihat di beberapa negara buah dari jihad dicuri oleh pencoleng yang tidak beriman pada hari hisab (perhitungan) dan yang tumbuh di atas hidangan materialisme dan atheisme; untuk menjadi alternatif yang menjamin kelanjutan dari pengaruh asing setelah runtuhnya penjajahan militer, dan inilah rencana penjajahan di sebagian besar negara setelah terusirnya penjajahan militer dengan penjajahan lain sehingga dapat mencapai satu tujuan.

Ikhwanul Muslimin berhasil memerangi orang-orang Yahudi di Palestina, dan berjuang memerangi pasukan Inggris di tepi kanal suez, (Omar Mukhtar) berjuang melawan penjajahan Italia di Libya, Ibnu Badis berjuang melawan penjajahan Perancis Aljazair, Al-Mahdi melawan penjajahan Inggris di Sudan .. Semua gerakan pembebasan tanah air titik tolaknya adalah iman yang murni, para Mujahidin sangat mengidamkan jihad dan syahadah di jalan Allah mengangkat tanah air dan membebaskan negerinya.

Dan tidak pernah para mujahidin memerangi saudaranya setanah air… Bahkan terhadap penguasa yang zhalim sekalipun, mereka seantiasa meluruskannya dengan kata-kata  yang hak meski mereka menanggungnya dengan banyak pengorbanan; jiwa, harta dan kebebasan, sama sekali tidak mendorongnya untuk balas dendam karena mengikuti contoh dari Rasulullah saw yang senantiasa dari umatnya berbagai macam siksa dan penderitaan, namun beliau selalu berdoa:
اللهمَّ اهْدِ قومي فإنهم لا يعلمون
“Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak mengerti” 

Bahkan ketika datang malaikat gunungnya sekembalinya dari Thaif dalam kondisi terusir dan terluka, meminta izin kepada Nabi untuk menghancurkan warga Mekah yang keji. Beliau bersabda:
لا.. عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله”، وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم
 ”Jangan.. karena aku berharap, Allah mengeluarkan dair keturunan mereka yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah”, Maka Allahpun mengabulkan doa Nabi saw tersebut”.

Maka Allah memberikan hidayah setelah itu, Makkahpun ditaklukkan dengan penuh kecintaan, maaf dan marhamah, dan Allah mengeluarkan Ikrimah dari tulang sulbi Abu Jahal, dan Khalid dari tulang sulbi Al-Walid bin Al-Mughirah, dan kota Mekkah kembali naungan tauhid untuk menjadi kiblat semesta alam, tempat kerinduan umat Islam hingga hari pembalasan.

Siapa saja yang mencintai tanah airnya tidak akan membakar, membunuh atau merusak, namun akan senantiasa mempertahankan tanah air dengan segala kekuatannya yang dimilikinya, dan tidak akan membuka tangannya berlumuran darah meski terhadap para pelanggar dalam bereksperi atau berlebih-lebihan dalam memusuhi
لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
“Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam.” (Al-Maidah:28)

Alhamdulillah, kami diberikan anugerah untuk senantiasa bersabar atas segala sesuatu yang menimpa kami; kezhaliman, penjara, siksaan dan pembunuhan, dan telah banyak dari kami yang menjadi syuhada menghadap Tuhan mereka di masa lalu, bahkan sampai sekarangpun tidak dapat kami berikan hak-hak mereka dari orang-orang yang membunuh mereka, namun semua kami serahkan kepada Allah, karena disisi-Nya lah semua akan diperhitungkan dihadapan mahkamah ilahiyah yang Maha Adil, Allah akan putuskan semua urusan kita dengan hukum-Nya yang Maha Adil.
Rasa takut kami kepada Allah telah mendorong kami untuk tidak membalas permusuhan dengan permusuhan lainnya, namun senantiasa bersabar dan menyerahkan seluruhnya keapda Allah.. kami berseru seperti yang dimohonkan Nabi saw:
اللهمَّ اهْدِ قومي فإنهم لا يعلمون
“Ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui”.

Karena banyak sekali dari para pembangkang disesatkan oleh media yang keji, atau menjual sebagian mereka dan menguasai kebutuhan mereka para pemilik kepentingan dari antek-antek rezim masa lalu yang zhalim, bahkan ada sedikit dari mereka yang menjual perasaan mereka, mengkhianati tanah air mereka, mencari kekuatan dari musuh-musuh eksternal diatas kepentingan umat, merekalah yang akhirnya dapat kami singkap jati diri mereka dan kami kalahkan tipu daya dan permainan mreka, meskipun demikian, terhadap mereka kita diperintah oleh Allah untuk tidak berbuat buruk kepada mereka, namun tetap meresmpin perintah Allah
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلا بَلِيغًا
“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”. (An-Nisa:63)..
Dan memohon petunjuk (hidayah) melalui ucapan para ulama yang tsiqah
جهاد الكفار بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين بالحُجَّة والبَيان
“JIhad melawan orang kafir dengan pedang dan senjata, dan jihad melawan orang munafik dengan hujjah (bantahan) dan penjelasan.

Kita tidak akan kehilangan harapan dan tidak akan menyerah atau putus asa dari Rahmat Allah SWT, dan kami akan terus bekerja siang dan malam, berkorban dengan ruh, waktu, berbagai kondisi kami karena kecintaan kami kepada tanah air  dan sayang rakyat kami, meninggikan syiar-syiar (damai .. damai .. damai), melantunkan ayat Al-Qur’an
إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali”. (Huud:88)

Imam Syahid Hasan Al-Banna juga telah mengajarkan kita untuk berkata dalam berbagai kondisi seperti:
ونُحبُّ أن يعلمَ قومنا أنهم أحبُّ إلينا من أنفسنا، وأنه حبيبٌ إلى هذه النفوس أن تذهب فداءً لعزتهم إن كان فيها الفداء، وأن تزهق ثمنًا لمجدهم وكرامتهم ودينهم وآمالهم إن كان فيها الغناء.. وما أوقفنا هذا الموقف منهم إلا هذه العاطفة التي استبدت بقلوبنا، وملكت مشاعرنا، فأقَضَّتْ مضاجعنا وأسالت مدامعنا.. وإنه لعزيزٌ علينا جدُّ عزيز أن نرى ما يحيط بقومنا، ثم نستسلم للذلِّ أونرضى بالهوان أو نستكين لليأس، فنحن نعمل للناس في سبيل الله أكثر مما نعمل لأنفسنا، فنحن لكم لا لغيركم أيها الأحباب، ولن نكون عليكم يومًا من الأيام
“Kami ingin agar umat mengtahui bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri, sungguh, jiwa-jiwa kami ini senang gugur sebagai penebus bagi kehormatan mereka, jika memang tebusan itu yang diperlukan. Atau melayang untuk membayar kejayaan, kemuliaan, agama, dan cita-cita mereka, jika memang mencukupi.. Tiada yang membawa kami pada sikap seperi ini kepada mereka, kecuali karena rasa kasih sayang yang telah mencengkram hari kami, menguasai perasaan kami, menghilangkan kantuk kami, dan mengalir air mata kami. SUngguh, kami benar-benar sedih melihat apa yang menimpa umat ini, sementara kita hanya sanggup menyerah pada kehinaan, ridha pada kerendahan dan pasrah pada keputusasaan.. Sungguh, kami berbuat di jalan Allah untuk kemaslahatan seluruh manusia, lebih banyak dari apa yang kami lakukan untuk kepentingan diri kami. Kami adalah milik wahai saudara-saudara tercinta, bukan untuk orang lain. sesaat pun kami tak akan pernah menjadi musuh kalian”.

Semoga Allah melindungi negeri kita, tanah air kita dan bangsa kita..
Semoga Allah memberikan rahmat kepada para syuhada kami dan mengobati orang-orang yang menjadi korban…

Memberikan kepada kita rasa aman.. Amin ya Rabbal alamin..
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ .  فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ
“Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu. dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya”. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir’aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang Amat buruk”. (Ghafir:44-45)
Allah Akbar dan segala puji hanya milik Allah

Cairo, 15 Muharram 1434 H/ 29 Nopember 2012

Sumber: http://al-ikhwan.net/risalah-mursyid/nasionalisme-yang-sebenarnya

Monday, November 26, 2012

Muslim Brotherhood Statement on Events of Friday, November 23

Muslim Brotherhood Statement on Events of Friday, November 23

Translation of Egypt’s Muslim Brotherhood Statement regarding the President’s Constitutional Declaration Thursday and the events that followed on Friday.

Sunday, November 25,2012 13:21
IkhwanWeb
 Our homeland, Egypt, is passing through a difficult time and serious events. The country’s legitimate elected authorities, represented in its President and the Constituent Assembly (CA), seek to complete the constitutional institutions by writing the new national charter to fill the constitutional vacuum that prevailed since the fall of the former regime.


There will be a referendum on the constitution, and then new parliamentary elections, which should lead to order and stability, achieve security and protect the revolution and its gains. Together, we will push the wheel of production, bringing investment, for economic prosperity and social justice.

Meanwhile, many parties, forces and groups seek to prevent all this from happening, by demanding dissolution of the CA and preventing the completion of the new Constitution. They therefore seek to prevent parliamentary elections and deprive the homeland and the people of the legislative and regulatory authority, so the country remains in a vacuum, in a state of chaos as a prelude to toppling the elected regime and grabbing power.

Many popular personalities demanded revolutionary action to protect the country, rebuild institutions and achieve stability.


The president responded to these revolutionary national demands Thursday with the Constitutional Declaration which seeks to achieve a number of those revolutionary goals, such as retrials for those accused of killing revolutionaries, honoring and caring for those injured during the revolution, and sacking the Public Prosecutor who was appointed by the ousted president.


Moreover, the Constitutional Declaration protects the CA and the elected Shura Council and makes immune the president's Decrees for a period not exceeding two months.


The vast majority of the Egyptian people welcomed these Decrees, and showed strong support for them as they came out in several mass demonstrations to declare support. This was also reflected in and confirmed by several independent opinion polls conducted by various print and broadcast media outlets.


Certain political leaders condemned the Declaration, together with their supporters who did not realize the seriousness of the situation for the Egyptian people’s revolution, having received a - deliberately or inadvertently - distorted image of that Declaration.


Thus they went out in counter-demonstrations chanting insults and obscenities for slogans. Joining them were groups of thugs who went on the rampage, destroying and burning the headquarters of the Freedom and Justice Party (FJP) in Alexandria and in other cities. Others attacked police officers with Molotov bombs and stones, setting public and private institutions on fire.


Then we heard irresponsible calls for escalation, sabotage and strike actions to disable state facilities. All this is certainly neither wise nor patriotic. In fact, it ignores the higher interests of the country, the popular will and the majority that represents the principles of democracy, which all parties claim to respect.


Despite material and moral harm, we still call on everyone to show a spirit of responsibility and to work with citizens to gain their trust. We call for honest political rivalry to achieve the interests of the country in the light of democracy and justice.


The majority of Egyptians, including the Muslim Brotherhood, strongly support the President’s Decrees, seek to build constitutional institutions and achieve the demands of the people and the revolution.

We therefore call upon all national, revolutionary, Muslim and youth groups and movements to join protest marches in liberty squares across Egypt’s provinces, after Sunset prayers on Sunday to reaffirm their support for these Decrees.

Furthermore, we invite them all for a million-man march and demonstration in Abdeen Square on Tuesday for the same goal.
May God protect Egypt from all evil, guide its people to good fortunes, and remove all crises and distress.


The Muslim Brotherhood

Cairo - November 24, 2012
 

My Blog List

FIKRAH & DAKWAH Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template