Sunday, December 5, 2010

Risalah Mursyid: Haji: Suatu KembaraTarbawiRisalah dari Dr. Muhammad Badie’, Mursyid Am Ikhwan Muslimin, 05-11-2010

Dengan nama Allah. Segala puji hanya bagi Allah, selawat dan salam ke atas Rasulullah saw, beserta keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya dengan benar hingga hari pembalasan…selanjutnya:
Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Ali Imran:96-97)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Dzar ra dia berkata: saya bertanya: Ya Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangunkan di muka bumi ini? Beliau bersabda: “Masjid Al-Haram” Aku bertanya lagi: Lalu apa? Beliau bersabda: ” Masjid Al-Aqsa.” Aku bertanya lagi: berapa jarak antara keduanya? Beliau bersabda: “Empat puluh tahun, dan di manapun kamu berada dan tiba waktui solat maka solatlah kerana ia merupakan masjid”.

Wahai umat Islam dimana kalian berada..Wahai para hujjaj di Baitullah al-Haram,

Situasi umat Islam dan Negara-negara Islam ketika ini telah berada dalam keadaan yang lemah dan berpecah seperti yang diingini musuhn-musuhnya seperti zionis dan lain-lainnya, di mana kehormatan diperlekeh, tempat-tempat suci dirampas, ke mana saja umat Islam menoleh dan mengarahkan wajahnya, maka kelihatan darah mengalir terutama di negeri-negeri muslim hasil tangan musuh-musuhnya dan juga kerana perang saudara yang berlaku sesama sendiri yang sengaja disuburkan oleh Zionis dan Amerika serta talibarut-talibarutnya untuk membangkitkan peperangan di antara mereka, seperti yang berlaku di di Palestin, Iraq, Somalia, Yaman, Mauritania, Afghanistan, Pakistan dan Kashmir .. dan sebelumnya juga berlaku di Chechnya, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo sebagai bukti nyata akan hal tersebut.

Kita dapat lihat bahwa kezaliman telah meluas di negeri Islam secara keseluruhan sehingga kerosakan, kekerasan, kekejaman yang melampaui batas, dan sebagai amaran tentang bahaya kejahatan yang tiada henti .. menjadi penghambat, bahkan menjadi penghalang bagi semua orang yang ingin menghilangkan kekejaman dari menimpa umat Islam, yang berusaha melawan orang-orang zalim dan membetulkannya, menentang sebarang bentuk kezaliman, mendedahkan kerosakan dan para pelaku kerosakan, dan semua orang yang berusaha melakukan perubahan, atau berusaha untuk menjadi sebaik-baik umat, atau bekerja untuk mengembangkan dan membangkitkan, meraih kemuliaan dan kedudukannya kembali.

Berbagai laporan antarabangsa menegaskan bahwa negara-negara Islam adalah Negara yang banyak berlaku tindakan kerosakan, menular berbagai penyakit dan berleluasa kejahilan. Pada masa yang sama umat sedang menikmati kedudukannya yang istimewa, sumber alam dan kekayaan yang melimpah-ruah, sumber tenaga manusia yang besar. Sekiranya kita menggunakannya dengan baik maka kitapun mampu menjadi Negara yang maju. Hal tersebut bagi Allah yang Maha Perkasa tidak menjadi masalah. Sebenarnya tidak jauh dari kita jika kita mahu melakukan apa yang Allah perintahkan seperti syiar, syariat dan agenda-agendanya secara baik dan sempurna, dan menjadikan kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta bimbingan para sahabat sebagai titik tolak menuju kebangkitan umat dan asas kepada binaannya yang dilakukan di atas kebenaran dan keadilan.

Wahai para hujjaj di Baitullah al-Haram…

Situasi umat hari ini memerlukan kita semua –bagi siapa yang sedang diberikan kemudahan menunaikan ibadah haji, dan bagi siapa yang di negerinya dibelenggu penindasan - untuk tunduk dan berserah kepada Allah dengan penuh kejujuran dan keikhlasan bagi menyatukan barisan kita dan suara kita, memberikan bimbingan kepada rakyat dan pemerintah menuju kebaikan Islam dan umat Islam, demi kebaikan Negara dan rakyat, bahkan demi kebaikan umat manusia seluruhnya, bekerja dalam satu barisan untuk kebangkitan umat dan mengangkat derjatnya, dan menegaskan akan doa ini kepada mereka yang berada di Arafah, dan kepada mereka yang dimuliakan Allah untuk melakukan tawaf di sekeliling Ka’bah dan kepada seluruh umat Islam yang berada di hari Arafah ketika ini.

Haji adalah kembara hati untuk menambah bekalan taqwa

Wahai umat Islam…
Haji bukanlah sekadar kembara seperti kembara lainnya, bahkan bukan hanya kembara yang disertai anggota tubuh saja menuju Mekah, tetapi ia merupakan kembara rabbani, kembara menuju cahaya, kembara hati dan seluruh ruh yang berusaha menuju Allah sebagai Pencipta, kerana dapat berhubung dengan sumbernya, dan memberikan bekal dengan sebaik-baik bekal iaitu taqwa kepada Allah..

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal”. (Al-Baqarah:197)

Pada ketika umat mempunyai bekal taqwa dan menggantungkan kekuatan hanya kepada Allah SWT, maka sudah tentu umat tidak akan dikalahkan, bahkan dapat menikmati hidup dengan aman dan tenteram, dan dapat menaungi seluruh masyarakat di atas keadilan, kesemanaan dan kasih sayang.

Haji adalah kembara tarbawi

Haji sepanjang sejarahnya merupakan kembara yang menghubungkan seorang muslim dengan rasul-rasul Allah yang mulia yang telah menempuh rintangan dan melalui jalan yang sukar terutama bapa para nabi, Ibrahim a.s untuk mendirikan Baitullah dan mensucikannya, memberikan petunjuk kepada manusia yang tersesat menuju jalan yang lurus. Marilah kita renungkan sejenak beberapa pelajaran yang dapat kita petik dan mesti diambil oleh setiap muslim sehingga Allah berkenan merubah jiwa dan keadaan mereka… di antaranya adalah:

1. Tauhid dan keikhlasan

Nabi Ibrahim telah menyerahkan jiwanya untuk Allah, dan membersihkan dari selainnya:

“Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: “Tunduk patuhlah!” Ibrahim menjawab: “Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam”. (Al-Baqarah:131)

Dan Rasul kita saw mendapatkan petunjuk mengikuti agama nabi Ibrahim AS

“Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah Termasuk orang-orang musyrik”. Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”. (Al-An’am:161-163)

Sejak hari pertama Rasulullah saw menyeru penduduk Mekah kepada tauhid ini. Baginda berkata kepada mereka:

“Ucapkanlah kata “La ilaha Illallah” (tidak ada tuhan selain Allah) niscaya kalian akan beruntung”.

Maka Quraisy berasa takjub dari kalimat tauhid ini dan mereka berkata:

“Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat menghairankan”. (Shaad:5)

Bagi kita sebagai individu dan umat akan mencapai kemenangan jika kita mahu menghayati tauhid yang murni dan membebaskan diri dari kesyirikan, dan jeritan para hujjaj dengan penuh keyakinan adalah:

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
“Aku penuhi panggilanmu ya Allah aku penuhi.. aku penuhi panggilanmu tiada sekutu bagimu aku penuhi penggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan hanyalah milikmu semata, tiada sekutu bagi-Mu”

Hal tersebut bermakna bahwa saya tunduk kepada-Mu, taat kepada perintah-Mu, siap sedia memikul seluruh amanah-Mu, taat hanya untuk-Mu, berserah diri tanpa ada paksaan dan keraguan. Membuktikan ketundukan dan ketaatan mutlak kepada segala perintah Allah pada ketika mengerjakan amalan-amalan tanpa mengetahui maksudnya (tujuan), seperti mencium Hajar Aswad, melontar Jumrah, hanya karena taat kepada Allah. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad berkata:

“Demi Allah, saya sadar bahwa engkau adalah batu yang tidak memberikan manfaat, seandainya aku tidak melihat Rasulullah saw menciummu, maka Akupun tidak akan menciummu”.

2. Penyerahan sepenuhnya hanya kepada Allah

Melalui ibadah haji kita dapat belajar tentang penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Justeru, orang yang mengerjakan haji telah mengeluarkan diri dari hartanya, rumahnya dan negerinya untuk memenuhi panggilan, kemudian setelah itu melepaskan pakaian dan perhiasan dunia untuk melakukan ibadah wukuf, yang tidak ada perbezaan, semuanya sama di hadapan Allah Tuhan semesta alam, tidak ada perbezaan antara yang kaya dan miskin, pembesar dan rakyat jelata, tetapi timbangan antara adalah:

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian disisi Allah adalah Taqwa”. (Al-Hujurat:13)

3. Mengingatkan tentang akhirat dan bekerja untuknya

Dalam peristiwa yang agung ini mengingatkan kita tentang akhirat, pada saat seluruh manusia berdiri di hadapan Allah, Tuhan semesta alam dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang dan belum bersunat (kulup) seperti baru dilahirkan oleh ibu mereka, seluruhnya berdiri untuk Allah, untuk dihisab segala perbuatan mereka dan apa yang telah diperbuat oleh anggota tubuh mereka.

4. Tawakkal hanya kepada Allah

Bahwa haji memberikan bekal kepada setiap muslim untuk yakin dan sentiasa bertawakkal hanya kepada Allah, yang telah menghancurkan batu dengan air untuk diberikan kepada nabi Ismail dan ibunya, dan telah mengabulkan permohonan nabi Ibrahim a.s sehingga seluruh hati-hati manusia rindu dengannya, dan menganugerahkan rezeki kepada mereka:

“Dan mereka berkata: “Jika Kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya Kami akan diusir dari negeri kami”. dan Apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”. (Al-Qashash:57)

Seorang muslim yang ingin memperolehi redha Allah maka mesti kembali kepada kembara ini, di samping dirinya percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya, sekalipun di tengah bumi yang tandus dan gersang, di samping ibu Ismail, “Hajar” ketika menyedari dirinya dan anaknya ditinggalkan di bumi tersebut atas perintah Allah, lalu dirinya berkata: “Jadi Allah pasti tidak akan membiarkan kami”.Oleh kerana itu Allah tidak membiarkan keluarganya.

5. Perjuangan dan pengorbanan

Kenapa seorang muslim ragu dalam berkorban di jalan Allah, padahal dirinya mengetahui bahwa nabi Ibrahim a.s telah diperintah menyembelih anaknya lalu mentaatinya, sedangkan anaknya juga rela, dan ibunya pun tidak takut terhadap perintah Allah tersebut..

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar”. (As-Shaffat:102)

Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta kita, dan memberikan kita syurga yang harganya sangat mahal. Justeru bagaimana mungkin kita bakhil kepadaNya padahal Dia adalah pemilik jiwa kita dan kita tidak memiliki apa-apa:

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka”. (At-Taubah:111)

Jika nabi Ibrahim begitu taat terhadap perintah untuk menyembelih anaknya, maka jawapannya pun dengan penuh keyakinan berupa hadiah dan anugerah:

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”. (As-Shaffat:107)

Oleh sebab itu, marilah mentaati perintah dengan ‘menyembelih’ hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan, yang selalu membawa setiap muslim untuk malas berkorban, berjuang dan berjihad, sehingga Allah memberikan balasan kepada kita, dan Allah telah memberikan kebaikan kepada kita, memberikan ilham berupa taqwa. Marilah kita ‘membunuh’ sikap pengecut, bakhil dan kedekut yang ada dalam tubuh kita, dan berlindung kepada Allah dari berbagai faktor kelemahan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw kepada salah seorang sahabatnya untuk menghilangkan diri dari kegelisahan. Beliau bersabda:

“Katakanlah jika kamu berada pada pagi dan petang hari;” Ya Allah Aku berlindung kepada-Mu dari rasa gundah dan sedih, aku berlindung kepadaMu dari sikap lemah dan malas, aku berlindung kepadaMu dari sikap pengecut dan kedekut, dan aku berlindung kepada-Mu dari belenggu hutang dan dikuasai oleh orang”. Lalu sahabat tersebut berkata: maka sayapun melakukannya, lalu Allah menghilangkan dalam diriku rasa gundah dan melunasi segala hutangku”.

6. Kesatuan, persamaan dan persaudaraan

Pendirian yang menyatukan umat Islam dari semua lima benua dengan berbagai perbedaan bangsa dan warna, bahasa dan pangkat, untuk mengumumkan kepada dunia, memberikan gambaran yang nyata dan kukuh bahwa Islam adalah agama persamaan dan persaudaraan yang sebenarnya, seluruhnya berada dalam satu hati, satu pakaian, satu tempat, satu ikatan, dari sebelah timur hingga sebelah barat, dari Jepun, Cina, Amerika dan Eropah.

Ini merupakan perasaan yang melimpah ke atas pelbagai bangsa yang ada dimuka bumi; iaitu persaudaraan yang telah Allah satukan di dalam hati umat Islam.. Allah berfirman:

“Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan Para mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana”. (Al-Anfal:62-63)

Ikatan Islam ini merupakan satu ikatan suci di antara umat Islam yang telah Allah wajibkan ke atas kita. Umat Islam wajib saling bergabung dan membantu dalam keadaan senang dan susah, sempit dan lapang, bergabung dalam memantap dan memelihara serta berjuang demi kemaslahatannya, berkerjasama dalam menghilangkan penderitaan dan kesusahan yang terdapat pada setiap individu di antara mereka. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menolak permusuhan yang berlaku di kalangan umat Islam, menyumbangkan yang terbaik untuk mendatangkan manfaat dan kebaikan, memberikan simpati dan empati kepada umat Islam yang mengalami kesedihan, gempa bumi atau kelaparan.

Dengan itulah maka akan tercerna kasih sayang, saling mengasihi dan menyayangi di antara mereka. Dari Nu’man bin Basyir berkata: Rasulullah sawa bersabda:

“Perumpamaan orang mukmin dalam hal berkasih sayang, saling cinta dan kelembutan adalah seperti satu tubuh jika menderita sakit salah satu anggota tubuhnya maka semua anggota tubuhnya akan terasa sakit meriang dan tidak bisa tidur”.

Justeru, perjumpaan tahunan dan perhimpunan tahunan untuk para delegasi Allah dan pemakmur Baitullah al-Haram merupakan seruan kepada seluruh umat Islam supaya mengukuhkan kesatuan dan muafakat sebagai solusi kepada perpecahan dan percakaran, saling menolong dan membantu sebagai ganti kepada saling mencemuh dan menghina, saling melengkapi, bertukar-tukar pengalaman dan manfaat sebagai solusi dari bergabung dengan musuh yang tidak pernah memperhatikan kita kecuali dengan pandangan hina dan benci. Umat Islam hendaklah merasa bahwa kesatuan adalah kekuatan dan keutuhan, tidak merasa rendah walaupun sebagai kaum minoriti ditengah mereka di mana pun mereka berada, tidak dihinakan dan tidak diharamkan hak-hak dan kebebasan mereka, tidak dirampas harta mereka, tidak dihalang dalam menunaikan kewajiban mereka. Ini kerana kaum minoriti di negeri mana pun sebenarnya berhubung dengan seluruh muslim lainnya yang berjumlah 1 billion ramainya yang akan bergerak untuk kepentingannya, menyatukan kekuatan bumi seluruhnya dalam rangka menghapuskan berbagai rintangan dan hambatan.

7. Sucinya darah dan harta

Realiti yang dialami oleh kita adalah melindungi darah sesama kita. Marilah kita mengulang sabda Rasulullah saw yang disampaikan semasa haji Akbar:

“Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram (suci) sebagaimana sucinya hari kalian ketika ini, pada bulan ini dan di negeri yang suci ini hingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Ketahuilah apa yang saya sudah menyampaikan?”. Mereka berkata:Ya. Baginda bersabda: “Ya Allah saksikanlah, maka yang menyaksikan hendaknya menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, kerana betapa banyak orang yang menyampaikan lebih memahami dari orang yang hanya mendengar. Janganlah setelah saya (wafat) kalian kembali pada kekufuran dan sebahagian kalian menyerang yang lainnya”.

Disini kami ingatkan kepada umat Islam di seluruh pelosok dunia Islam tentang kesucian darah, harta serta kehormatan mereka, dan hendaklah seseorang berhati-hati dari perhiasan dan tipu daya syaitan dalam menumpahkan darah saudaranya sesama muslim atau manusia lainnya tanpa alasan yang benar atau menghalalkan kehormatan, atau hartanya dengan alasan yang kabur dan penuh tipu daya:

“Untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan”. (Al-An’am:137)

Begitu indah dan menakjubkan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi saw ini, yang diumumkan pada hari Arafah.. perjanjian yang jika ditaati oleh orang-orang yang sedang saling membunuh, saling menumpahkan darah sebahagian mereka dengan yang lainnya tanpa alasan yang benar tentulah akan berhenti darah dari terus mengalir dan berhenti pula peperangan dengan segera…

“Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang”. (Ar-Ruum:4-5)

Allah berada di sebalik semua tujuan ini. Dialah pemberi petunjuk ke jalan yang lurus.

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=73364&SecID=213
 

My Blog List

FIKRAH & DAKWAH Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template