Tuesday, April 17, 2012

Kenyataan Akhbar daripada IM dan Parti Kebebasan dan Keadilan 

Ikhwan Muslimin dan Parti Kebebasan dan Keadilan  ingin melahirkan perasaan terkejut dan hairan   dengan keputusan  Jawatankuasa Tertinggi untuk Pemilihan Presiden yang menolak rayuan yang difailkan oleh Ir. Khairat Shater calon dari IM dan parti  dalam pilihan raya presiden.

Lebih-lebih lagi kerana keputusan untuk menolak rayuan itu datang selepas penyerahan semua hujah dan asas hukum perundangan dan kehakiman, termasuk tafsiran Mahkamah Agung Tentera yang menolak Ir. Khairat Shater, termasuk kes tentera baru-baru ini yang dikaitkan oleh Jawatankuasa dalam membuat keputusan untuk mengecualikan beliau daripada senarai awal, dan kemudian enggan untuk menerima rayuan walaupun semua hujah-hujah undang-undang telah dibuat oleh peguam.

Memandangkan sekarang adalah peringkat paling getir dan penting, IM dan Parti Kebebasan dan Keadilan mengisytiharkan bahawa mereka tetap meneruskan pertandingan bagi jawatan presiden bagi Mesir melalui calon mereka yang baru Dr. Mohamed Morsi yang membawa pendekatan dan aspirasi yang sama dalam usaha untuk mencapai kemaslahatan negara yang lebih tinggi dan menjaga hak-hak rakyat.

IM dan Parti Kebebasan dan Keadilan ingin menegaskan bahawa mereka mempunyai agenda untuk membangunkan semula negara dalam pelbagai lapangan. Calon mereka mendokong agenda ini yang akan disokong oleh rakyat Mesir. IM dan Parti berusaha untuk mencapainya bagi membawa Mesir menuju kepada keamanan yang sebenar, dan seterusnya Mesir akan mengambil tempat yang sepatutnya di kalangan umat Islam dan bangsa Arab.

Allah adalah di sebalik segala tujuan. Dialah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar.


Ikhwan Muslimin                                                                 Parti Kebebasan dan Keadilan

Kaherah: 5 Jamadil Awal 1433 Hijrah bersamaan dengan 17 April 2012 Masihi

Friday, April 13, 2012

Sa'id Hawwa: Menerobos Ke Ufuk Ta'alim

Salah satu pusaka peninggalan yang paling berharga dari Imam Hasan Al Banna adalah ‘Risalah Ta’alim’ di mana jika kita membacanya dengan saksama serta menyusuri isi kandungannya secara mendalam, niscaya kita akan mengetahui betapa luasnya cakrawala pemikiran dan gerakan yang dibina oleh Imam Hasan Al Banna.

Karya ini hampir-hampir merupakan ijtihad terakhir beliau dalam bidang pemikiran dan gerakan.

Selain itu, ia juga merupakan buah pandangan yang bernas dan jitu terhadap :

1.      Perjalanan sejarah.
2.      Realiti ummat.
3.      Kefahamannya yang tepat tentang nash-nash syari’at.

Mungkin ramai yang hairan setelah mengetahui bahwa Risalah Ta’alim’ yang hanya merupakan  tulisan dalam beberapa lembaran kertas, namun ternyata ianya menggariskan beberapa petunjuk di sepanjang jalan sejarah untuk membangun beberapa generasi.

Sesungguhnya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa ia menggariskan petunjuk-petunjuk perjalanan umat Islam dalam usaha mencapai agenda kemenangan dan selepasnya hingga jangkauan yang sebegitu jauh.

Itu merupakan salah satu bukti nyata ‘kejeniusan’ Imam Hasan Al Banna. Bahkan itu merupakan salah satu bukti nyata anugerah Ilahi yang diberikan kepada lelaki ini.

Ramai di antara murid-murid dan pengikut Imam Hasan Al Banna yang telah mensyarahkan dengan lebih mendalam terhadap ‘Risalah Ta’alim’ dan di antaranya adalah Syeikh Sa’id Hawwa yang menulis di dalam kitabnya yang berjudul “Fi Afaaq at Ta’alim’.

Mari kita susuri sebahagian dari tulisan beliau di dalam kitab tersebut.

Tidak terlintas dalam fikiran saya untuk menulis syarah (komentar) bagi Risalah Ta’alim’ atau risalah-risalah Imam Hasan Al Banna yang lain. Ini adalah kerana kata-kata beliau mudah difahami oleh semua orang; perkara yang jarang dilakukan oleh kebanyakan ulama’, di samping saya tidak mahu menjadi hijab antara Imam Hasan Al Banna dengan pembacanya.

Namun, saya diminta oleh seseorang yang permintaannya itu tidak mungkin saya tolak, maka saya tulislah kitab ini.

Oleh kerana tulisan Imam Hasan Al Banna amat mudah difahami dan tidak memerlukan penafsiran harfiah kecuali sedikit sahaja, maka dalam kitab ini saya tidak akan mengikuti cara penafsiran dan komentar yang biasa berlaku.

Saya hanya akan memberi komentar terhadap beberapa bahagian yang kiranya diperlukan oleh pengkaji Risalah Ta’alim’ dan bahagian lain yang dikehendaki oleh Hasan Al Banna ketika ia menulisnya untuk menjadi acuan awal untuk melangkah.

Oleh kerana kitab ini bukan merupakan syarah secara tradisional sebagaimana lazimnya, maka saya namakannya Fi Afaaqit Ta’alim’ (Di Ufuk Risalah Ta’alim) .

Saya tidak akan menurunkan tulisan Imam Hasan Al Banna secara perkataan demi perkataan lalu mensyarahkannya, meskipun perkara itu kadang-kadang berlaku di beberapa tempat. Namun, bukan itu cara yang saya pakai dalam penyusunan Risalah Ta’alim’ ini.

CARA KAJIAN

Secara kontekstual, Risalah Ta’alim’ mengungkapkan persoalan yang sangat mendasar, iaitu keperibadian muslim di zaman kini, meliputi tiang-tiang pembentukan dan kewajiban-kewajibannya.

Ia telah menyebutkan tiang-tiang itu melalui penjelasan sepuluh rukun-rukun bai’ah dan seterusnya dihuraikan kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan.

Melalui pembicaraan tiang-tiang pembangunan keperibadian Islam dan kewajiban-kewajibannya ini, beliau menyebutkan juga tujuan-tujuan yang mesti diwujudkan, selain juga menyebutkan fasa-fasa dakwah.

Dalam pembahasan ini saya akan menghuraikan tentang  tujuan, berbagai wasilah yang digunakan, kemudian disusuli dengan fasa-fasa dakwah, tiang-tiang pembinaan keperibadian Islam dan kewajiban-kewajibannya.

Pembahasan ini saya lakukan sebagai komentar terhadap tulisan Imam Hasan Al Banna dalam Risalah Ta’alim’nya. Keempat bab ini merupakan intisari pembahasan Risalah Ta’alim’.

Sebelum itu, saya bahas terlebih dahulu tiga bab lain yang isinya membicarakan tentang ketokohan Imam Hasan Al Banna dalam kapasitinya sebagai peletak dasar  teori tentang amal-amal islami (gerakan islam) moden, kemudian tentang kunci-kunci untuk memahami dakwahnya dan setelah itu pembicaraan tentang tanggungjawab besar dalam dakwah ini. Dengan yang demikian, buku ini memuat tujuh bab.
Agar Risalah Ta’alim’ dapat menduduki posisinya dalam kerangka umum dakwah Ikhwanul Muslimin, maka saya tuliskan pula bab kelapan yang bertajuk ‘Fasal Penyempurnaan’ yang disusuli dengan ‘Kata-Kata Penutup’ di bab kesembilan sebagai bab terakhir.

Imam Hasan Al Banna telah menetapkan beberapa tujuan yang mesti dicapai oleh setiap muslim, selain menjelaskan kandungan-kandungannya. Ia bukanlah tujuan-tujuan yang disusun secara serampangan, melainkan tujuan-tujuan yang ditetapkan melalui penelitian yang mendalam ke atas nash-nash syariat yang ada.
Beliau juga menetapkan fasa-fasa amal untuk mencapai tujuan-tujuan itu dengan memperhatikan keperluan umat Islam di setiap kawasan.
Beliau menetapkan pula ciri-ciri keperibadian Islam melalui rukun-rukun bai’ah dan kewajiban-kewajiban yang diperlukan oleh gerakan Islam dalam rangka mencapai tujuan di setiap fasanya.
Beliau juga menetapkan beberapa kaidah pokok yang menjadi bingkai kepada kefahaman yang sahih, hubungan dan perjalanannya di mana tidak ada :
a.       Sikap ekstrim dan menceroboh batasan.
b.      Perilaku melampau.
c.       Pengabaian terhadap hukum sunnatullah.
Semua itu telah terangkum dalam dua bahagian dari ‘Risalah Ta’alim’ iaitu :
PERTAMA : RUKUN-RUKUN BAI’AH
KEDUA : KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SEORANG MUJAHID
Imam Hasan Al Banna melalui dua bahagian dari risalahnya itu telah berhasil menjelaskan perkara-perkara yang sangat diperlukan oleh setiap peribadi dewasa ini untuk bangkit secara benar bersama kaum muslimin lainnya demi meraih cita-cita.

Oleh kerana itu, meskipun Risalah Ta’alim’ dilukiskan dalam bentuk taujih (pengarahan) kepada individu tetapi ia juga menyebutkan pandangan keseluruhan gerakan iaitu :

a.       Menyangkut proses menuju penegakan daulah.
b.      Cara perjalanan sesudah daulah diwujudkan.
c.       Strategi politik gerakan.

dan lain-lainnya.

Semua itu disampaikan secara langsung dalam bentuk arahan kepada individu. Ini adalah kerana, jika individu tidak mempunyai pandangan yang jelas di dalam sesuatu perkara, maka keupayaannya untuk bertolak secara berterusan di dalam suatu barisan yang mantap akan menjadi lemah.

Titik tolak untuk mewujudkan saf yang mampu mencapai tujuan adalah dengan tersedianya indidvidu-individu yang :

1.      Mempunyai kefahaman yang jelas tentang matlamat.
2.      Mempunyai kefahaman yang jelas tentang cara-cara untuk melaksanakan matlamat tersebut.
3.      Mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan dirinya dengan saf. 

Risalah Ta’alim’ memberikan semua ini walaupun melalui lembarannya yang agak sedikit. Itulah salah satu bukti anugerah Ilahi bagi Imam Hasan Al Banna.

Dalam bahagian kedua, Risalah Ta’alim’ memperincikan segala sesuatu yang diperlukan oleh setiap peribadi muslim dewasa ini, agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu, di samping menjelaskan petunjuk-petunjuk untuk meniti masa depan.

Dengan yang demikian, Risalah Ta’alim’ telah menetapkan titik bermula bagi setiap muslim untuk mencapai posisi ‘Hanya kalimat Allahlah yang tertinggi’ di muka bumi ini.

Bahkan Risalah Ta’alim’ telah meletakkan anak kunci  alam di tangan orang-orang Islam jika mereka pandai bergerak dan beramal secara betul, insyaAllah.

Di antara perkara penting yang diwujudkan oleh Risalah Ta’alim’ pada sedikit halamannya adalah berupa penjelasan mengenai berbagai perkara yang diperlukan oleh gerakan Islam :

a.       Dari yang berbentuk umum kepada yang lebih terperinci.
b.      Dari yang samar-samar kepada bentuk yang lebih jelas.

Misalnya dalam permasalahan bai’ah di mana selama ini istilah “bai’ah” dalam masyarakat Islam hanya dikenali dengan makna janji setia untuk mengamalkan wirid tertentu atau untuk taat pada seseorang syeikh atau tok guru tertentu.

RUKUN-RUKUN BAI’AH

Risalah Ta’alim’ datang dengan penjelasan tentang batasan-batasan bai’ah yang diperlukan pada zaman ini, bahwa ia adalah:

1.      ‘Bai’ah’ untuk memahami Islam secara benar. Tanpa kefahaman yang benar ini, aktiviti atas nama Islam tidak akan pernah berlaku. Tanpa kefahaman, langkah bersama menuju Islam tidak dapat diwujudkan. Jika pun dapat diwujudkan, maka ia hanya berada di ruang lingkup yang sempit dan tidak dapat memenuhi keperluan masa kini mahupun masa mendatang.
2.      ‘Bai’ah’ untuk ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal apapun tidak akan diterima oleh Allah dan tidak juga dapat bergerak di medan dakwah secara benar di samping saf itu sendiri boleh ditipu.
3.      ‘Bai’ah’ untuk beramal, yang telah ditentukan garis permulaannya dan jelas kesudahannya iaitu yang dimulai dari diri sendiri dan berakhir dengan penguasaan Islam ke atas dunia seluruhnya. Ini merupakan kewajiban yang tidak disedari oleh orang-orang Islam namun tiada seorang muslim pun yang terlepas dari kewajibannya.
4.      ‘Bai’ah’ untuk melakukan jihad, yang ramai orang Islam lupa bahwa ia adalah neraca untuk menimbang keimanan.
5.      ‘Bai’ah’ untuk berkorban dengan segala yang dimiliki, demi meraih tujuan suci dan syurga Allah.
6.      ‘Bai’ah’ untuk taat sesuai dengan peringkat dan tingkatan kemampuan.
7.      ‘Bai’ah’ untuk tegar menghadapi segala keadaan di setiap waktu.
8.      ‘Bai’ah’ untuk memberikan kesetiaan bagi dakwah ini dengan melepaskan diri dengan keterikatan selainnya.
9.      ‘Bai’ah’ untuk berukhuwah sebagai titik tolak untuk bergerak.
10.  ‘Bai’ah’ untuk tsiqah (memberikan kepercayaan) kepada pemimpin dan safnya.

Demikianlah bai’ah memiliki sepuluh rukun. Jika berlaku pelanggaran pada salah satu dari rukun ini, maka titik tolaknya telah keliru dan pembinaan tidak mungkin sempurna serta bangunan dakwah tidak akan pernah selesai secara utuh.
Jika itu yang berlaku, maka mungkin akan terjadi keretakan melalui rukun yang cacat ini buat seseorang akh di mana Jamaah pun akhirnya akan mendapat kesan dari keretakan ini melalui akh tersebut.
Oleh kerana itu, pematerian dan penjelmaan tiap-tiap rukun yang sepuluh ini dalam diri setiap akh merupakan satu-satunya syarat yang akan menjamin permulaan langkah dan penerusannya.
Itulah bahagian pertama dari Risalah Ta’alim’.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SEORANG PEJUANG

Apabila ia telah menjadi jelas, bererti telah ditemui sebuah peribadi pejuang yang siap sedia  memberikan komitmennya pada segala perkara yang dituntut oleh harakah. Dari sanalah munculnya bahagian kedua yang memuatkan tiga puluh lapan (38) arahan, dilanjutkan dengan penutup risalah yang berisi kesimpulan dan rangsangan untuk beramal.

Oleh yang demikian, dalam risalah ini telah digariskan perkara-perkara yang diperlukan oleh seorang akh dalam kedudukannya sebagai seorang muslim moden, serta seorang pejuang yang berkomitmen penuh kepada saf dan pimpinannya.
Melalui pembicaraan yang diarahkan kepada individu, maka bangunan jamaah, masa depan harakah dan konsep perjalanan gerakannya telah ditegakkan.
Barangsiapa yang tidak memahami risalah ini, maka ia tidak akan mengenali dakwah Ikhwanul Muslimin dan barangsiapa yang tidak berpegang teguh dengannya maka ia bukanlah golongan Ikhwanul Muslimin, meskipun mengibarkan panjinya dan mendakwakan diri dengannya.
Dengan memerhatikan risalah ini dari mukadimah hingga penutup, dapatlah difahami bahwa Risalah Ta’alim’ bersifat praktial di mana ianya ditujukan secara khusus untuk golongan tertentu dari kalangan Ikhwanul Muslimin.

Gagasan Imam Hasan Al Banna yang mengkhususkan pembicaraan untuk sekelompok tertentu dari ikhwan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang aneh kerana cara seperti ini juga merupakan cara yang dilakukan oleh Al Qur’an dan sebahagian dari sunnah Rasulullah saw.

Al Qur’an telah berbicara secara khusus kepada Rasulullah saw, lalu kepada orang-orang yang beriman, dan di saat lain dengan golongan lain pula.

Oleh kerana itu, jika Imam Hasan Al Banna mengkhususkan pembicaraan kepada orang tertentu di kalangan Ikhwan, perkara itu menunjukkan atas kearifannya.

Imam Hasan Al Banna sedar bahwa tidak semua orang muslim dewasa ini memiliki kesediaan untuk mewujudkan komitmen atas keislamannya yang tertinggi. Beliau sedar bahwa Islam memerlukan suatu kelompok tertentu. Untuk tujuan itulah beliau membuat peringkat-peringkat keterikatannya kepada dakwah.

Risalah ini ditujukan kepada anggota ikhwan pada peringkat pejuang dengan maksud agar dapat membangkitkan cita-cita umat Islam dan pada saat yang sama dapat mengetahui syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam jihad.

Sungguh, Islam tidak akan bangkit tanpa kelompok seperti ini. Kelompok seperti ini tidak akan mampu melaksanakan syarat-syarat kebangkitan kecuali jika ia memiliki komitmen penuh dengan risalah ini, yakni komitmen terhadap rukun-rukun bai’ah dan menunaikan kewajiban-kewajibannya.
DAKWAH IKHWAN ADALAH UBAT

Dakwah Ikhwanul Muslimin adalah merupakan ubat. Setiap individunya diberi panduan khusus. Jika berlaku kecacatan pada panduan maka berlaku jugalah kecacatan pada ubat sehingga ia boleh menjadi racun.

Oleh itu, setiap al akh hendaklah menjaga ciri-ciri dakwah ini dengan sempurna dengan tidak mengubah panduannya, kerana itu akan memberi akibat yang buruk.

Dengan panduan ini, jamaah menjadi ubat yang mujarab bagi setiap penyakit yang menimpa orang-orang Islam.

Jika panduan berbeza maka berbeza pula cara pengubatannya. Oleh itu hendaklah kita menjaga panduan supaya ia menjadi ruh bagi umat ini.

Kita hendaklah bijak berdakwah kepada Allah dan dakwah kita hendaklah semata-mata untuk Allah bukan utuk diri kita. Kedapatan ramai di antara pendakwah-pendakwah yang memulakan dakwah mengajak mansuia kepada Allah kemudiannya bertukar dengan mengajak manusia kepada diri mereka sendiri.

Kita hendaklah fahami betul-betul tentang jiwa manusia, pandai mendidiknya, pandai membersihkannya dan pandai meningkatkannya. Ini tidak boleh dilakukan kecuali kita memiliki kunci untuk membuka pintu hati manusia. Kunci ini tidak boleh diperolehi tanpa ilmu dan amal di samping hikmah dan petunjuk dari Allah Rabbul Alamin

Ya Allah, jadikanlah kami penolong-penolong agamaMu yang berjanji setia untuk mendengar dan taat samada dalam keadaan susah atau senang, samada semasa suka atau terpaksa. Tetapkanlah kami di atas jalan dakwah ini sehingga kami dipanggil pulang kepadaMu dalam keadaan ridha dan meridhai.

http://tinta-perjalananku.blogspot.com/2012/04/menerobos-ke-ufuk-taalim.html

Tuesday, April 3, 2012

Risalah Mursyid: Wahai Penduduk Syam….Tetap Teguhlah Kerana Kemenangan Akan Menjelma
Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya dan orang yang mengikut mereka dengan baik sehingga hari kiamat.

Sesungguhnya apa yang berlaku di bumi Syam – di Palestin yang suci dan Syria yang mulia – memanggil umat manusia seluruhnya, menuntut umat Islam khususnya dan semua orang yang merdeka di dunia ini, untuk menghulurkan tangan bagi membantu dan menyokong mereka. Penderitaan yang mereka lalui mewajibkan semua orang untuk memberikan bantuan kebendaan dan sokongan moral supaya dapat dipelihara nyawa dan kehormatan dan diselamatkan harta benda, disamping untuk memastikan mereka menikmati keamanan dan keselamatan di rumah sendiri, dan kekal merdeka di tanah air mereka.

Sikap membisu dan berdiam diri terhadap jenayah-jenayah keji yang berlaku, atau memberikan sokongan kepada rejim-rejim zalim dan kuku besi yang melakukan penindasan untuk menyembelih rakyat di Palestin dan Syria, atau pembunuhan beramai-ramai keatas segala yang bernyawa di atas muka bumi adalah suatu jenayah perang. Ia mewajibkan pesalah dihadapkan ke tribunal antarabangsa, sebagai penjenayah perang dan pelaku penyembelihan beramai-ramai.

Wahai umat Islam di mana-mana … wahai dunia yang merdeka … wahai para aktivis hak-hak kemanusiaan …

Kini sampailah masa untuk menyelamatkan orang yang tertindas dan melepaskan orang yang dizalimi, mahupun menyelamatkan orang yang dikepung di rumah dan tanah air mereka!! Kini sampailah masa untuk menghentikan jenayah rejim zalim dan diktator, sebelum dunia terjerumus ke dalam jurang dan terjebak di tengah-tengah perang yang akan menghancurkan!!

Wahai umat Islam … Adakah anda kini tidak memahami sejauh mana perikatan Zionis-US merancang dan melaksanakan konspirasi terhadap anda untuk melakukan kemusnahan sejak dua dekad yang lalu? Di belakangnya ialah kebanyakan kuasa dunia yang menyokong dan menolongnya. Hal ini terbukti dengan jelas apabila terlukis peta bumi yang sentiasa berlegar dan berputar dengan pelbagai kancah peperangan dalam dua dekad yang lalu: Palestin, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Chechnya, Somalia, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Sudan, Yaman, Lebanon, dan akhirnya di Syria kini. Bukankah ia menimbulkan syak wasangka yang mendalam tentang tujuan di sebalik semua itu adalah untuk menghentikan kebangkitan Islam di negeri-negeri Islam dari mengambil tempatnya? Kebangkitan itu untuk membangkitkan umat mereka, meninggikan panji mereka sehingga tersebar keadilan, meluasnya kasih sayang dan mencapai kesamarataan agar semua orang dapat menikmati kebebasan, dan semua orang Islam dan bangsa-bangsa lain merasai keselamatan untuk diri, harta benda dan kehormatan mereka.

Allah Membela Orang Beriman

Allah SWT berfirman (bermaksud):

“Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman; sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat, lagi tidak bersyukur. Diizinkan berperang bagi orang (Islam) yang diperangi (oleh golongan penceroboh), kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya; dan sesungguhnya Allah Amat Berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan).” (Al-Hajj: 38-39)

Allah telah berjanji untuk mempertahankan orang beriman yang telah terkandas, yang telah lemah kedudukan mereka dan dikuasai sewenang-wenangnya oleh pemerintah zalim dan kejam. Mereka dibunuh dan ditindas, sehingga mendorong mereka meninggalkan tanah air dan negara asal mereka, memecah belahkan kesatuan mereka sedangkan tiada sebarang pertolongan dari kuasa dunia, bahkan dari jiran yang sebangsa dengan mereka sendiri dan satu agama dengan mereka. Malahan mereka ini menyebelahi penindas dan penzalim pula, membantunya melakukan kezaliman. Mungkin mereka ini lebih zalim dan lebih kejam. Ketahuilah tentang laknat Allah ke atas orang yang zalim dan orang yang membantu mereka yang melakukan kezaliman.

Rasulullah saw telah menyebut bahawa kedudukan para mujahidin di Syria dan Palestin yang tidak mendapat pembelaan dan pertolongan sewajarnya, semua ini sedikitpun tidak akan menggugat dan melemahkan mereka. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw telah bersabda (bermaksud):

“Akan sentiasa ada segolongan dari umatku yang berperang dan berjuang di pintu Damsyik dan di sekelilingnya, dan pintu Baitul Maqdis dan di sekitarnya; tidak dapat menggugat mereka orang yang enggan menolong mereka. Mereka terus teguh di atas kebenaran sehingga ke hari kiamat.” (Abu Ya’la dan Ibn ‘Asakir)

Dalam usaha untuk mencapai pertolongan dan pembelaan Allah keatas para penolongNya mereka mestilah:

1 – Bersatu padu dan tidak berpecah belah. Pertolongan hanya berlaku apabila berpegang teguh dengan agama Allah:

“Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam),
dan janganlah kamu bercerai-berai.” (Al-Imran: 103)

2 – Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan berselisih faham:

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan;
kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu,
dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati);
sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar.” (Al-Anfal: 46)

3 – Terus menerus dalam kesabaran dan ketabahan, dan juga kuatkan kesabaran mengatasi kesabaran musuh:

“Wahai orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu (lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya (mencapai kemenangan). (Ali-Imran: 200)

4 – Melakukan persiapan dan persediaan dengan segala kekuatan yang kita miliki … Tentang kekuatan, Imam al-Banna rahimahullah telah berkata: “Kekuatan adalah lambang Islam dalam setiap sistem dan undang-undangnya. Al-Quran al-karim sendiri menyebut dengan jelas dan nyata:

“Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan.” (Al-Anfal: 60)

dan Nabi saw juga bersabda (bermaksud):

“Orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang lemah.”

Malah kekuatan menjadi lambang Islam termasuk dalam doa, sekalipun doa adalah lambang kekhusyukan dan ketenangan. Dengarlah doa Nabi saw untuk dirinya sendiri dan diajarkan kepada para sahabatnya. Baginda bermunajat kepada Tuhannya:

“Ya Allah, aku memohon agar Engkau jauhi diriku daripada rasa murung dan sedih, aku memohon agar Engkau jauhi diriku daripada rasa lemah dan malas, aku memohon Engkau jauhi diriku daripada rasa takut dan kedekut, aku memohon agar Engkau jauhi diriku daripada kongkongan hutang dan penindasan manusia.”

Bukankah kesemua doa ini bertujuan agar Allah menjauhkan sifat-sifat lemah? Lemah kehendak kerana murung dan sedih. Lemah bekerja kerana tidak berupaya dan malas. Lemah dengan wang kerana rasa takut dan kedekut. Lemah harga diri kerana hutang dan penindasan orang lain. Apa lagi yang kamu mahu daripada penganut agama ini selain mempunyai kekuatan dalam segenap aspek; slogannya ialah kuat dalam segala hal! Ini bermakna setiap anggota Ikhwan Muslimun mestilah kuat dan mereka juga perlu bekerja dengan kuat!

5 – Membuang perasaan takut dari hati … Iaitu dengan cara membaharui keimanan kepada Tuhan dan menyempurnakan tawakal kepadaNya, bergantung kepadaNya, dan yakin Allah sentiasa bersamanya dan kemenangan dariNya. Orang yang diberikan pertolongan dan kemenangan tiada siapa pun yang mampu mengalahkannya … Allah swt telah berfirman (bermaksud):

Dan Allah tidak menjadikan (bantuan malaikat) itu melainkan sebagai berita gembira dan supaya hati kamu tenang tenteram dengannya. Dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” (Al-Anfal: 10)

Firman Allah lagi (bermaksud):

Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu; dan jika Ia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah (menetapkan yang demikian)? Dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman itu berserah diri.” (Ali-Imran: 161)

Jika perasaan takut menjadi naluri pada manusia, kita mesti mengatasinya. Para rasul juga terdapat perasaan takut, apabila Tuhan menghantar Musa dan saudaranya kepada Firaun:

“Mereka berdua berkata: “Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyiksa kami, atau ia akan melampau batas.” Allah berfirman: “Janganlah kamu takut, sesungguh-nya Aku ada bersama-sama kamu; Aku mendengar dan melihat segala-galanya.” (Taha: 45-46),

Dan pada ketika;

“berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa: “Sesungguhnya kita akan dapat ditawan.” (As-Syu`ara’: 61)

Lalu nabi Musa berkata kepada mereka:

“Nabi Musa menjawab: “Tidak! Jangan fikir (akan berlaku yang demikian)! Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku (dengan pemuliharaan dan pertolonganNya), Ia akan menunjuk jalan kepadaku”. (As-Syu`ara’: 62)

Dan dengan membuang ketakutan dari hati maka semua anggota umat akan mengikuti jejak perjuangan, bahkan melahirkan pejuang-pejuang yang berani, serta melakukan gerakan untuk menikmati ketinggian, kemuliaan dan kebebasan.

6 – Membuang perasaan putus asa dan menghidupkan cita-cita dan harapan … Orang Islam tidak mengenal putus asa sebagai jalan ke dalam hati, dan putus harapan sebagai jalan ke dalam jiwanya; Al-Quran al-karim mendidik mereka dengan;

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir”. (Yusuf: 87)

Sekiranya sifat berputus asa telah menimpa sesuatu bangsa dan kekecewaan telah menguasai seseorang, ia akan menyebabkan mereka hanya berpeluk tubuh dan meninggalkan kerja, seterusnya menjadikan mereka orang yang rugi.

Dalam pada itu, orang Islam hendaklah maju ke hadapan dan sentiasa memastikannya bercita-cita tinggi kerana ia mematuhi sesuatu yang benar dalam kehidupan dan perjuangannya. Janji Allah untuk memenangkan yang benar walaupun memerlukan jihad yang panjang.

“Bahkan Kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu ia menghancurkannya, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia.” (Al-Anbiya’: 18)

Firman Allah swt lagi (bermaksud):

“Kemudian Kami menyiksa orang yang berlaku salah (mengingkarinya); dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab Kami menolong orang yang beriman.” (Ar-Rum: 47)

Antara sebab tuntutan harapan dan cita-cita kepada penduduk Syam ialah kerana Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka. Sabda Rasulullah saw kepada mereka:

Berbahagialah penduduk Syam.” Kami berkata: Wahai Rasulullah, apakah maksudnya?
Beliau berkata: “Allah melimpahkan rahmat kepada mereka.”

Oleh sebab itu, janganlah berputus asa wahai orang yang ‘merdeka’ di Palestin dan Syria. Janganlah anda putus harapan dari memperolehi rahmat Allah dan pertolonganNya, tidak kira bagaimana beratnya bentuk kezaliman dan penindasan yang dilakukan dan bagaimana tinggipun pengorbanan dan tanggungjawab yang diperlukan. Ini kerana kebebasan tidak akan diterima daripada manusia dan bukan pula hasil dari berunding dengan pembunuh yang telah meminum darah. Sebaliknya, kebebasan adalah hadiah yang terlepas daripada orang yang merampasnya dan dari orang yang melantik diri mereka sebagai tuhan dengan menggunakan kekerasan. Jadi bukanlah jalan untuk mencapai kebebasan dengan harga yang murah.

Segala yang berlaku di sekeliling kita mencerahkan harapan walaupun ada sikap negatif daripada golongan pesimis. Imam al-Banna rahimahullah pernah berkata: “Pernah pada suatu ketika dahulu umat kita kaku dan diam membisu tetapi kini ia mula bangkit dengan semangat yang membara. Jika tidak kerana belenggu yang terlalu berat dan kepimpinan yang tidak berpusat, sudah tentu kesedaran ini akan membawa kesan yang menakjubkan. Belenggu ini tidak akan kekal selama-lamanya dan pasti berakhir. Dalam sekelip mata Allah boleh mengubah banyak perkara. Orang yang kehairanan tidak akan selamanya dalam kehairanan, setelah dia memperolehi petunjuk dan setelah keadaan huru-hara bertukar menjadi stabil. Segala-galanya terserah kepada Allah. Anda sendiri pernah membaca awal surah al-Qasas:

“Taa, Siin, Miim. Inilah ayat-ayat Kitab – Al-Quran – yang memberi penjelasan. Kami bacakan kepadamu (wahai Muhammad) sebahagian dari kisah Nabi Musa dan Firaun dengan keterangan yang benar bagi orang yang beriman. Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi (Mesir) dengan melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia dari golongan yang membuat kerosakan. Dan Kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, serta hendak menjadikan mereka orang yang mewarisi (apa yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya). Dan Kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu, serta hendak memperlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama-sama tentera mereka apa yang mereka bimbangkan dari golongan yang bertindas itu.” (Al-Qasas: 1-6)

Apabila anda membaca ayat ini anda lihat bagaimana keangkuhan golongan yang sesat. Mereka berbangga dengan kekuatan mereka. Mereka begitu yakin dengan kehebatan mereka sehingga melupakan Allah yang sentiasa memerhati mereka. Di saat mereka begitu gembira dengan kekuatan yang dimilki, Allah yang Maha Berkuasa mengazab mereka. Kehendak Allah pasti membantu orang yang dizalimi dan akan membantu orang yang menolong golongan yang lemah hingga akhirnya golongan yang sesat akan hancur sama sekali. Ketika itu kebenaran akan tertegak kukuh dan pendokongnya akan mencapai kemenangan. Ayat ini dan ayat lain yang termaktub dalam Kitab Allah cukup untuk menolak segala alasan untuk berputus asa oleh mana-mana bangsa Islam yang beriman dengan Allah, utusanNya dan kitabNya. Bilakah umat Islam akan memahami hakikat yang dinyatakan oleh kitab Allah ini?

Kewajipan kita untuk menolong Palestin dan Syria

        Berusaha secara berterusan dan bekerja keras untuk mencapai perpaduan di kalangan semua rakyat Palestin dan Syria; kerana kemenangan mereka bergantung apabila berpegang teguh kepada Allah dan tidak berpecah-belah. Sebarang perpecahan dan perselisihan mereka adalah tanda kegagalan dan kerugian; kerana perpaduan adalah rahsia kekuatan mereka.

        Bekerja untuk menyatukan bangsa Arab dan Islam, menyatukan pandangan mereka dan menyusun barisan mereka kepada matlamat utama yang paling besar, yang boleh disimpulkan dalam dua perkara:
·         Berdiri teguh di hadapan pemerintah, penzalim dan pembunuh.
·         Menyumbangkan segala yang ada untuk memberikan bantuan material dan sokongan moral kepada saudara-saudara kita di Palestin dan Syria.

        Bekerja untuk menggembeling seluruh dunia; dalam usaha untuk menyelamatkan rakyat tersebut daripada penindasan dan kekejaman tentera, yang dibantu oleh Barat dan Timur; untuk menghalang senjata daripada sampai kepada regim ini, menyatakan pandangan di dalam forum-forum antarabangsa, mengenakan sekatan dan melemahkan kuasanya.

        Segera dalam berdoa … Orang Islam, selain dari mengambil semua yang ada dari segi material, ia juga hendaklah mengetuk pintu langit dan mengadapkan wajah kepada Allah dengan doa orang yang ditindas dan ditekan supaya dibukakan kepadanya pintu langit.

“Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepadaNya, dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti (umat-umat yang telah lalu) mendiami dan menguasai bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit di antara kamu yang mengingati (nikmat Allah itu).” (An-Naml: 62)

kerana Rasulullah saw telah bersabda (bermaksud):

“Sesungguhnya doa dan bencana adalah dua perkara yang berhimpun.”

Dengan keengganan Arab menyokong dan menolong rakyat Palestin dan Syria mahupun dunia bersekongkol atas keengganan mereka itu; maka semestinya bagi umat Islam tidak berhenti dari berdoa kerana doa adalah senjata yang dimiliki oleh setiap umat Islam. Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahawa Nabi saw telah mengutus Mu’adz ke Yaman dan baginda berkata kepadanya:

"Takutlah kamu akan doa seorang yang dizalimi, kerana doa tersebut tidak ada hijab (penghalang) di antara dia dengan Allah." (Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah saw (bermaksud):

“Doa orang yang dianiaya itu akan diangkat oleh Allah ke atas awan, dan dibuka untuknya pintu-pintu langit, kemudian Allah berfirman, "Demi kemuliaan-Ku, sungguh Aku akan tolong engkau walaupun tidak sesegera.” (Tirmizi dan Ahmad)

Di antara doa Salahuddin al-Ayubi iaitu: "Wahai Tuhanku, kekuatan manusia telah tidak berdaya untuk menolong agamaMu, hanya yang tinggal ialah merasa tenang kepadaMu, berpegang teguh dengan agamaMu, dan bergantung harap kepada keagunganMu. Cukuplah Engkau sebaik-baik tempat berserah." Alangkah lembut dan halus doa ini yang lahir daripada hati orang yang tertindas di Syria: Ya Allah, wahai Tuhan, tiadalah bagi kami penolong selain Engkau, ya Allah …

Ya, tiada penolong untuk anda selain Allah. Tiada bantuan untuk anda melainkan dari Allah. Tiadalah bagi anda penjaga dan penolong selain Allah. Cukuplah Allah sebagai penjaga dan cukuplah Allah sebagai penolong.

Mungkin situasi yang kita lihat di rantau Arab ketika ini, sebagai jawapan daripada Allah kepada doa-doa orang yang dizalimi dan ditindas telah diangkatkan kepada Allah tanpa hijab. Sesungguhnya telah tiba saat kemenangan selepas kekejaman sampai ke kemuncaknya. Rakyat telah menanggung beban kekejaman seberat gunung sehingga bilangan orang Syria yang terkorban mencecah 10,858 orang syahid di hari ke 365 .

Jumlah yang terkorban di Palestin dalam sedekad yang lalu menghampiri 8,000 orang syahid, termasuk 1,923 kanak-kanak dan 460 wanita.

Wahai warga Palestin, wahai warga Syria … Tetap teguhlah, tetap teguhlah kerana kemenangan akan menjelma. Kemenangan akan muncul hari esok dengan pembukaan dan penaklukan dari Allah serta kemenangan yang nyata. Kenapa tidak .. Saudara-saudara anda di Mesir sehingga pada petang 11 Februari 2011, tiada seorang pun terbayang bahawa mereka berjaya menjatuhkan regim Mubarak selepas beberapa minit kemudian. Sebelumnya di Tunisia, presidennya secara tergesa-gesa melarikan diri meninggalkan negara. Di Libya dan Yaman rejim jatuh setelah beberapa ketika. Kini tiba giliran rejim-rejim yang lain di mana orang yang ditindas dan disiksa berkata bilakah datangnya pertolongan Allah? Jawapan daripada Tuhan: Ketahuilah bahawa saat pertolongan Allah kian hampir.

“Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu (ujian dan cubaan) seperti yang telah berlaku kepada orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan (kemusnahan harta benda) dan serangan penyakit, serta digoncangkan (oleh ancaman bahaya musuh), sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman yang berada bersamanya: Bilakah (datangnya) pertolongan Allah?” Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat (asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah).” (Al-Baqarah: 214).

Janji Allah ialah memberikan ganjaran yang besar di akhirat dan juga kemenangan serta penaklukan di dunia.

“Wahai orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamat-kan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasulNya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya). (Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa kamu, dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai, serta ditempatkan kamu di tempat tinggal yang baik dalam Syurga ‘Adn. Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat (masa berlakunya). Dan sampaikanlah berita yang mengembirakan itu kepada orang yang beriman.” (As-Soff: 10-13)

Allah yang Maha Besar dan segala pujian hanya bagi Allah.

Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad saw yang bersifat ummi, keluarganya dan para sahabatnya. Segala pujian adalah untuk Allah Tuhan seluruh alam.

 

My Blog List

FIKRAH & DAKWAH Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template