Sunday, August 29, 2010

Mursyid : Ramadan Bulan Membangun Kemahuan dan Kebebasan

Risalah dari Prof. Dr. Muhammad Badie’ Mursyid Am Ikhwan Muslimin

Segala puji bagi Allah swt, selawat dan salam ke atas junjungan kita Rasulullah saw, keluarga, para sahabat dan orang-orang mengikutinya.

Dengan limpahan cahaya Ramadan dan keharumannya yang semerbak, muncul di ufuk tentang kemuliannya yang dianugerahkan Allah  swt kepada kita kerana Ramadan adalah bulan al-Quran sebagai panduan untuk umat manusia.

Firman Allah swt bermaksud:

“Bulan Ramadan, adalah bulan diturunkannya Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti yang jelas untuk petunjuk dan Al-Furqan” (Al-Baqarah: 185)

Di bulan Ramadan amal soleh dilipat gandakan, pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Sabda nabi saw bermaksud:

“Apabila masuk ke bulan Ramadan pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu”.

Pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik daripada seribu bulan seperti sabda nabi saw bermaksud:

“Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan dan sesiapa yang tidak mendapat keberkatannya, maka ia merasai kerugian dan kekecewaan”.

Di bulan ini juga terdapat langkah mencapai maksud takwa dengan cara terbaik. Firman Allah swt bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu mudah-mudahan kamu bertakwa”. (Al-Baqarah: 183)

Rasulullah saw telah berdoa kepada orang yang menyedari Ramadan walaupun sekali tetapi tidak diampunkan dosanya dengan sabdanya: “merasai kerugian dan kekecewaan”.

Ramadan adalah bulan yang merakamkan kemenangan-kemenangan yang besar di dalam sejarah Islam yang silam dan baru. Di bulan ini berlaku kemenangan di dalam peperangan Badar al-Kubra, Fathul Mekah dan sebagainya daripada kemenangan yang mulia terutama kemenangan pada hari ke sepuluh Ramadhan di mana tentera memulakan pertempurannya ketika mereka sedang berpuasa. Kemungkinan di antara sebab kemenangan-kemenangan ini ialah mempraktiskan nilai-nilai yang sebenar dan luhur melalui puasa ke lubuk jiwa. Di antara yang paling utama dan jelas ialah pembebasan kemahuan dan keinginan dengan seluruh nilai-nilainya dan di dalam berbagai peringkat.

Di samping puasa bermatlamat untuk mencapai ketakwaan di dalam jiwa, puasa juga bermatlamat membangunkan kemahuan yang bebas. Oleh kerana itu intipati keikhlasan dan maksudnya ialah kebebasan daripada tunduk kepada semua kuasa selain Allah swt walaupun apa jua kuasa dan bentuknya. Justeru puasa adalah wasilah untuk membebaskan manusia daripada penyembahan kepada manusia, kebiasaaan dan syahwat. Orang yang mahu melatih supaya tidak mengikut – dengan pilihannya – kehendak syahwat dan nafsunya serta hanya taat kepada Allah swt, maka dia perlu membendung hawa nafsu dan kebiasaan-kebiasaannya dan akhirnya akan merasai kemenangan ke atasnya.

Perkara-perkara yang dilarang kepada orang yang berpuasa berkait dalam kehidupan seharian. Ini bertujuan mengukuhkan kesan dalam pentarbiahan kemahuan dalam dirinya untuk menjadikannya lebih kuat semasa latihannya, pembebasan daripada ikatan naluri dan tipu dayanya dan untuk menguatkan keazaman dan meneguhkan cita-citanya.

Oleh itu puasa membataskan kehendak jasad daripada mengatasi ruh dan kebendaan daripada mengatasi keinsanan dan perhambaan mengatasi kebebasan. Justeru kemahuan manusia ketika tunduk kepada kehendak dan ketentuan Allah tidak menyebabkan manusia mati atau kaku tetapi menghidupkan dan meneruskan peranan insan. Bagaimana seorang insan dikira menang ke atas syahwatnya yang halal sedangkan dia tewas di hadapan syahwat yang haram.

Oleh sebab itu puasa merupakan ibadah yang banyak mengukuhkan rohani dalam diri manusia, kerana puasa melemahkan syahwat lantaran tidak makan dan minum.

Dengan demikian tercapai tujuan untuk meningkatkan martabat ruh kepada benar-benar takutkan Allah  swt dan beriltizam dengan sepenuhnya apa yang dituntut dalam ibadah tentang disiplin, akhlak dan adab, di mana orang yang berpuasa sentiasa rasa diawasi oleh dirinya daripada perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang haram dan ia tidak menunjuk-nunjuk (riya’) di hadapan orang tentang puasanya.

Ini kerana puasanya dapat mengubati daripada penyakit ini yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah saw kepada kita yang dinamakan syirik kecil supaya ia menunaikannya dalam bentuk yang sempurna sepertimana yang dikehendaki dan disukai oleh Allah swt dan akhirnya sampai kepada darjat golongan rabbani yang mengagungkan ajaran Allah swt dalam perkataan dan perbuatan. Justeru seluruh pergerakan, diam, solat, ibadah, hidup dan mati mereka adalah semata-mata kerana Allah. Firman Allah swt bermaksud:

“Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam”. (Al-An’am: 162)

Inilah pesanan nabi saw:

“Apabila seorang daripada kamu berpuasa maka janganlah ia menuturkan kata-kata yang buruk (keji) dan janganlah menjerit-jerit tidak menentu (hiruk pikuk). Apabila ia dimaki atau dicabar oleh seseorang hendaklah ia berkata saya berpuasa, saya sedang berpuasa”. (Bukhari).

Pesanan nabi saw ini mendidik muslim tentang kekuatan kemahuan dan menjadikan puasa sebagai wasilah untuk mengindahkan akhlak, menahan kemarahan, menghadapi berbagai penghinaan dan kejahilan dengan kemaafan dan lapang dada.

Seorang muslim di bulan Ramadan berbeza dengan hari-hari biasanya, terutama adat kebiasaannya dan membebaskan diri dari belengunya serta meninggalkan kebiasaannya yang dihalalkan oleh Allah swt. Kita lihat ia menahan daripada makan, minum dan memenuhi syahwat pada siang Ramadan kerana mentaati perintah Allah swt. Oleh sebab itu puasa di sisi seorang muslim sebagai lapangan yang terbaik untuk menguatkan kemahuan kerana lebih tinggi daripada memenuhi keperluan jasad kerana mengutamakan ganjaran dan pahala yang diberikan oleh Allah swt.

Antara Kemahuan dan Kebebasan

Jelas bahawa kemahuan atau kehendak ialah kekuatan yang terdapat dalam diri manusia yang membolehkannya berkata: “Ya” atau “Tidak” dengan kebebasan mutlak yang lahir daripada penyerahan diri kepada Allah swt semata-mata tanpa mensyirikkan-Nya dengan sesuatu ketika syahwat atau perasaan memanggilnya, ataupun orang zalim cuba menggunakan untuk tujuan dan kepentingannya. Ketika itu pemimpin dan ketuanya ialah ketakwaan kepada Allah swt dan mengharapkan redha-Nya. Keupayaan untuk menolak dan menahan lebih kuat daripada keupayaan untuk menerima dan menyahut. Oleh itu ketika kemahuan generasi pertama Islam bebas daripada tarikan nafsu dan syahwat serta melaksanakan nilai-nilai sebenar puasa dalam diri mereka, maka mereka layak mengecapi pertolongan Allah swt dan dunia tunduk untuk mereka. Justeru kalau kita mahu mencapai kemenangan maka kita sewajarnya membebaskan diri dan kemahuan kita seperti yang dilakukan oleh generasi terdahulu.

Demikianlah puasa mendidik manusia supaya merdeka dan bebas di dalam kehidupannya secara keseluruhan, di mana dia tidak tunduk kepada syahwat, tidak dikuasai oleh perasaan dan memiliki kemahuannya sendiri. Demikianlah puasa menjadikannya tuan kepada diri atau nafsunya dan memiliki hak memilih sama ada mahu atau tidak. Di samping itu juga manusia boleh mengembangkan kebebasan kemahuan, melatih dan membentuk perjalanan hidupnya dengan keteguhan, keazaman dan kecekalan tanpa rasa hina dan kerdil. Justeru puasa itu sendiri sebagai latihan kepada nafsu untuk dididik memiliki kemahuan kerana ia adalah ibadah kepada Allah  swt yang mendekatkan seorang muslim kepadaNya.

Bila orang Islam mengambil peluang di bulan yang berkat ini dengan menguatkan azam dan kemahuannya dan perubahan akan berlaku ke atas dirinya, suatu perubahan yang menusuk kalbu, meneguhkan sifat dan akhlak yang mantap yang bukan sekadar impin sahaja, selalu saling bantu-membantu bersama masyarakat yang sekaligus bergabung di dalam ibadah dan amal soleh ini. Oleh itu semua pihak bersama-sama di dalam melakukan perubahan yang turut membantu meluaskan kesan terhadapnya meliputi semua bidang dalam kehidupannya secara total. Di sini wujud perbezaan ketara antara saya menyertai aktiviti masyarakat dan masyarakat mengikuti saya dalam perkara kebaikan dan antara saya sebagai seorang yang tiada pendirian dan tidak memiliki kemahuan, kerana manusia ketika berada di suasana terakhir di sebut akan menyertai masyarakat di dalam perkara kejahatan jikalau mendapati ada orang yang melakukan kejahatan. Oleh sebab itu Rasulullah saw berpesan kepada kita dengan sabdanya bermaksud:

“Janganlah kalian menjadi orang yang tiada pendirian, kalian mengatakan: Jika manusia baik kami ikut baik, dan jika mereka zalim maka kamipun ikut zalim, namun mantapkanlah jiwa kalian; jika masyarakat baik kalian tetap melakukan kebaikan dan jika mereka melakukan kejahatan maka jangan ikut melakukan kezhaliman”. (At-Tirmidzi)

Manusia secara umum sentiasa wujud dalam dirinya dua kekuatan yang saling tarik menarik:
Pertama adalah maddiyah (material).. yang mana sumbernya adalah unsur material dalam pembentukannya, seperti tindakan yang lahir tidak sama dengan perilakunya jika hanya mementingkan material saja..Firman Allah swt bermaksud:

Hai orang-orang yang beriman, Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: “Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah swt” kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit”. (At-Taubah:38)

Kedua adalah ruhiyah (kerohanian) yang sentiasa mendorong kepada peningkatan tindakan terhadap apa yang kurang pada agama atau akhlaknya, yang dapat meninggikan derjat dari kehinaan dan kesalahan.

Ibadah dalam Islam bertujuan mendukung unsur-unsur kerohanian yang ada dalam diri manusia, sehingga dapat menyempurnakan kemenangan ke atas unsur material. Selagi unsur kerohanian kuat maka hubungan dengan Tuhannya akan lebih kukuh dan teguh. Di kesempatan ini ibadah puasa datang untuk mengukuhkan tarikan unsur kedua dan meneguhkannya di dalam jiwa. Orang yang berpuasa dapat melatih nafsunya dan membebaskan kehendak dari berbagai pengaruh, keinginan dan syahwat. Justeru dengan sendirinya akan mampu membebaskan dan memerdekakan kehendaknya.

Pengalaman yang agung ini yang melatih diri dengan kelaparan dan memerdekakan keinginan kepada perkara larangan dan memperkukuh keazaman melalui ibadah puasa dengan sendirinya akan memberikan kekuatan dan pengetahuan.

Ini kerana hal tersebut memberikan kesan yang sangat besar dalam mendidik peribadi muslim yang berpuasa, memperteguh dan membersihkannya dari anasir kelemahan, al-wahn (cintakan dunia dan takut mati) dan kelesuan. Dengan itu tercapai dalam diri kita “Muslim yang kuat dan dipercayai” yang merupakan peribadi yang paling dicintai oleh Allah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya bermaksud:

“ Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah swt daripada Mukmin yang lemah. ” (Muslim)

Pembebasan di bulan Ramadan 

Ayuh kita jadikan bulan Ramadan sebagai peluang untuk menguatkan kehendak dan keinginan dan menjauhkan diri dari syahwat dan perkara-perkara yang diharuskan, kebebasan dari belenggu adat istiadat, sehingga kita menjadi orang mendapatkan rahmat Allah swt dan melakukan puasa dan qiyam dengan penuh keimanan dan pengharapan sehingga dosa-dosa mereka diampunkan. 

Puasa merupakan latihan hati dan bukan sekadar pengharaman jasad sahaja, Oleh itu kita sangat memerlukan langkah untuk meningkatkan jati diri pada bulan Ramadan melalui pemantapan dan pengukuhan kemahuan dan keinginan. Petanda terbesar dari itu semua adalah menunaikan segala perintah Allah swt dan mencegah diri dari apa yang diharamkan ke atas kita, sehingga mengubati kerohanian kita dan bertambah kuat, melalui interaksi secara intensif dengan Al-Qur’an. Firman Allah swt bermaksud:

“Dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus”. (Syura: 52).

Sesungguhnya kekuatan keazaman dan kemahuan yang ditanamkan dalam ibadah puasa pada diri juga merupakan keperluan umat dalam menghadapi hawa nafsu, syahwat, fitnah dan berbagai rintangan, dan diperlukan untuk menghadapi kecenderungan diri kepada kemunduran, kerehatan dan memilih berdamai daripada berjihad, berjuang dan berkorban.

Kita sangat memerlukan pembebasan kemahuan umat dan kehendak pemimpinnya dari tarikan duniawi dan bekerja keras kerananya, untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri, dan memenangi isu-isu umat dan membelanya, dan tidak menganggap remeh, tidak membiarkan isu-isunya dan memilih cara berdamai dalam menghadapi tentangan dan memenanginya.

Malahan perubahan yang ditempuh dalam jiwa pada bulan Ramadan tidak hanya secara individu sahaja, tetapi merupakan perubahan secara jamaah di semua peringkat dan mencakupi umat dengan seluruh unsur-unsurnya. Justeru umat sangat berhajat kepada pembebasan kemahuan, terutama para pemimpin dan ketuanya. Mereka dituntut untuk membebaskan kemahuan mereka dari pengaruh luar yang tidak mengingini sebarang kebaikan kepada umat dan masa depannya. Mereka sama sekali tidak mampu mendatangkan manfaat kepada kalian, tidak mampu mendatangkan mudarat ataupun kemegahan untuk kalian, sebagaimana firman Allah swt bermaksud:

“Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah swt”. (An-Nisa:139)

Ketahuilah bahawa dalam membebaskan kemahuan berarti membebaskan kemahuan umat seluruhnya, dan jika mereka merasa berat dan melambat-lambatkannya maka mereka akan terjerumus pada dosa umat seluruhnya. Sunnatullah akan sempurna di alam semesta ini dan perubahan akan berlaku dan menjadi kenyataan. Oleh kerana itu, lakukanlah peranan masing-masing, tunaikanlah kewajiban yang diamanahkan tanpa merasa berat dan rendah diri. Ketahuilah bahwa rakyat mengharapkan kalian. Justeru berikanlah mereka haknya dan lindungilah mereka.

Wahai Ikhwan Muslimin..Wahai umat manusia seluruhnya

Sesungguhnya kebangkitan hakiki adalah dimulai dari perubahan dalaman. Oleh kerana itu barangsiapa yang tewas dengan apa yang ada di dalam jiwanya maka akan menjadi orang yang paling lemah untuk mengalahkan yang lainnya. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai peluang terbaik untuk melakukan perubahan dan mulai dengan kerja keras untuk membebaskan kehendak pada semua peringkat, berpegang teguh sepenuhnya terhadap semua yang Allah swt perintahkan, dan bersungguh-sungguh menunaikan seluruh perintah-Nya dan mengaplikasikannya dalam diri kita. 

Ketahuilah bahawa bebasnya kehendak merupakan rahsia kekuatan dan kemenangan kita dan tidak menerima keputusan kekuatan lain dalam tubuh kita, yang merupakan motivasi yang sebenar untuk menolak segala bentuk penghinaan, kerendahan dan kelemahan yang mungkin sebahagian orang yang lemah imannya merasa cukup dengan situasi tersebut terutama mereka yang tidak menghayati hakikat puasa Ramadan dalam bentuk realiti dan bermakna.

Jelas bahwa perhatian kita yang utama ialah kehendak dan perhatian kita yang terakhir ialah cita-cita. Justeru, marilah kita bergerak dan menyeru kepada Allah swt pada setiap saat dan ketika, janganlah merasa relak dan bosan, dan jadikanlah tarbiyah Ramadan sebagai bekalan ruh kita untuk mencapai matlamat kita. Marilah kita menggemblingkan semaksima mungkin tenaga untuk mencapainya. Jadikanlah slogan kita sebagaimana yang diungkapkan oleh para salaf-salih:

“Penggemblingan tenaga manusia yang paling besar berpunca daripada keyakinan yang paling besar”.

Ketahuilah bahawa langkah pertama menuju kemenangan adalah membebaskan kehendak dari berbagai tarikan duniawi.

Wahai para presiden, menteri dan pemimpin 

Ketahuilah bahawa bulan Ramadan adalah kesempatan untuk membebaskan kemahuan kalian, menghiasi diri dengan akhlak puasa dan kemuliannya dan memberikan perhatian kepada kepentingan umat dan rakyat kalian, agar kalian dapat memperolehi keredhaan Tuhan mu dan kepercayaan umat dan rakyat kalia. Jelas bahawa kehinaan dan kelemahan yang ditanggung umat adalah akibat siasah kalian yang sangat jauh dari kepentingan rakyat dan umat kalian. Kalian hanya menitik beratkan kepentingan peribadi daripada kepentingan umum. 

Oleh kerana itu kembalilah kepada Tuhan kalian pada bulan yang suci ini, dan bebaskanlah kemahuan kalian kerana Allah swt, Tuhan semesta alam. Firman Allah swt bermaksud:

“Sesungguhnya Allah swt pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah swt benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa”. (Al-Hajj:40)

Wahai saudara tercinta yang berada di sebalik jeriji besi

Kalian telah menjadi simbol dan contoh tentang keteguhan dan kesabaran bersama kalian keluarga dan anak-anak kalian dalam memerdekakan kemahuan kalian, tidak mudah tunduk walaubagaimanapun keadaannya terhadap diri kalian. Kalian menghadapi apa yang kalian alami dengan penuh azam tanpa mengenal erti lemah atau kalah.. Ketahuilah bahawa orang yang kalah adalah orang yang tidak mampu mengalahkan kepercayaan dan ideologi kalian, dan merekalah yang pasti akan hancur kemahuannya jika tidak memenuhi petunjuk yang telah diberikan, dan kembali pada jalan Tuhan mereka sebagaimana firman Allah swt bermaksud:

“Dan Allah swt berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya”. (Yusuf:21)

Semoga Allah swt sentiasa menolong kalian dalam ketaatan dan kebaikan, dan mempercepatkan kalian mendapatkan jalan keluar, sesegera mungkin bukan selambat mungkin. Kalian telah mewariskan dakwah, umat, keluarga, anak dan harta sebagai sebaik-baik warisan seperti yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Allah swt yang soleh.
Selawat dan salam ke atas nabi kita Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya..Dan segala puji hanya bagi Allah swt, Tuhan semesta alam

Allahu Akbar walillahilhamd!

Artikel asal: http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=69226&SecID=213

Tuesday, August 17, 2010

Mursyid : Ramadhan...Langkah Pembinaan dan Perubahan

Risalah daripada Prof. Dr. Muhammad Badie’ Mursyid Am Ikhwan Muslimin

Dengan nama Allah, segala pujian hanya bagi Allah, selawat dan salam ke atas Rasulullah s.a.w, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dari semasa ke semasa sehingga hari Kiamat.

Sesungguhnya umat Islam umumnya dan negeri-negeri Arab khususnya telah menempuh peringkat kritikal yang tidak pernah ditempuhi sebelum ini yang mana segala kuasa jahat dan batil telah berkumpul dan bersatu untuk menanamkan benih yang buruk di negeri yang baik dan berkat serta negara yang berada di sekitarnya. Lantaran ia sebuah negeri yang baik dan berkat maka ia telah menggagalkan segala racun dan benih yang buruk dari akar umbinya.

Dalam tempoh masa tersebut Afghanistan di ceroboh, Iraq dijajah, khazanah dirampas, rakyat diusir, ratusan ribu kanak-kanak, wanita dan orang tua yang tidak berdosa dibunuh, wanita-wanita diperkosa dan tempat-tempat suci dinodai. Begitu juga yang berlaku di Pakistan, Kashmir, Somalia dan Yaman yang menghadapi serangan dari kekuatan jahat sedunia yang didokong oleh Zionis Amerika dan pemimpin-pemimpin negara yang bersekutu dengan mereka serta pihak-pihak yang memberikan lorong untuk campurtangan dan memulakan permusuhan.

Rentetan dari itu maka timbullah :

- Krisis ekonomi dunia yang melanda segala sesuatu, mengesani semua orang dan memberi kesan yang berpanjangan. Apakah yang berlaku selepas Amerika menanggung hutang dengan jumlah yang terlalu besar. Berbagai-bagai Negara mengisytiharkan bangkrap dan begitu juga ratusan bank memgumumkan kerugian dan kemuflisan.

- Perasaan putus asa menyelubungi jiwa para pemimpin dan pemerintah negara. Harapan kepada berlakunya perubahan bagaikan terpadam tanpa sekelumit sinar. Ini menjadikan mereka hanya menerima semua perkara yang disogokkan kepada mereka dan menyerah dalam keadaan yang hina dan memalukan. Mereka langsung tidak berusaha untuk bangkit menentang perampas dan penjajah. Alangkah baiknya jika mereka sendiri mahu menyerah kalah, mereka berikan kepada rakyat mereka hak untuk hidup, menikmati kebebasan dan berjuang menentang perjajahan! Namun apa yang berlaku sebaliknya. Tangan-tangan rakyat diikat dan dipukul dengan tongkat besi yang keras supaya mereka tidak berupaya meninkmati hak mereka menentang penjajahan. Bukan sekadar itu! Malah apa yang dikatakan kebebasan itu semuanya dirampas daripada rakyat.

- Kebejatan moral dan kehilangan nilai-nilai yang mulia dan contoh teladan yang unggul.

- Tiada keamanan dan kedamaian di serata dunia.

- Kesusahan dan kepayahan yang tidak diketahui sebabnya oleh manusia. Tetapi Allah telah mengajar kita tentang hal itu di dalam firmanNya (bermaksud):

“Dan siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta”. (Taha: 124-126)

- Realiti merupakan sebaik-sebaik saksi bahawa kuasa dunia yang mahu menguasai dunia sebenarnya rosak dalam serba-serbi, hala tujunya dan nilai-nilai murninya. Agenda yang mereka bawa semuanya menemui kegagalan baik ketenteraan, politik, ekonomi dan moral. Mereka telah mengalami kegagalan di semua Negara yang mereka takluki. Tidak lama lagi mereka akan keluar dari Palestin, Afghanistan dan Iraq dengan hati mereka yang remuk dihempap rasa keciwa dan duka. Mereka akan mengeluh sambil menghitung-hitung kerugian besar yang mereka tanggung di atas apa yang mereka telah belanjakan. Mereka akan menanggung kesedihan sebelum tiba azab siksa yang sangat pedih dan kekal di akhirat nanti. Firman Allah (bermaksud):

“Sesungguhnya orang-orang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang di jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan” (Al-Anfal: 36)

- Wahai umat Islam di semua tempat! Wahai manusia seluruhnya! Ini hanyalah satu sudut yang terlalu kecil yang menggambarkan sebahagian daripada penderitaan dan keperitan yang dialami umat manusia pada hari ini. Semua orang mencari penyelamat yang dapat menarik mereka keluar dari keadaan yang melemaskan dan keluar dari kegelapan yang mencengkam. Namun mereka tidak menemuinya padahal penyelamat berada di hadapan mereka dan penawar ada di sisi mereka.
- Sesungguhnya penyelamat itu adalah Islam, Agama rahmat, keadilan, persamaan dan kebebasan. Islam mengajar nilai-nilai murni yang unggul dan mendidik menusia dengan akhlak mulia dan terpuji.

- Penyelamat itu adalah Al-Quran, ajaran Allah yang kekal. Firman Allah (bermaksud) :

“Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan mahupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji”. (Fussilat: 42)

- Penyelamat itu adalah Rasulullah s.a.w. utusan terakhir yang membawa rahmat, hidayah, nikmat yang tidak ternilai serta cahaya yang terang benderang. Firman Allah (bermaksud) :

“Tidak Kami utus engkau (wahai Muhammad) melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam”. (Al-Anbiya’: 107)

Bulan Ramadhan adalah langkah perubahan

Langkah pengislahan bermula dari jiwa. Pengislahan yang kita laungkan bukanlah terlalu sukar dan bukanlah jauh dari kita. Ia hanya tercapai dengan pengislahan diri yang kita pikul dipundak kita dan memperbaikinya dengan mengambil panduannya dari apa yang diredai oleh Allah, kerana hanya Allah yang mampu mengubah apa jua di sekeliling kita. Benarlah Firman Allah (bermaksud):

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (Ar-Ra’d: 11)

Justeru setiap orang Islam lelaki dan perempuan wajib mengenali Tuhannya dan memperbaiki dirinya serta menyeru orang lain ke arah kebaikan ini.

Bulan Ramadhan memulakan hembusannya yang bertiup ke arah kita dari jauh yang membawa tujuan semua makna-makna perubahan dan ciri-ciri pembinaan jiwa yang bermula dengan pembersihan daripada dosa dan noda yang kemudian sampai kepada setinggi-tinggi tingkat penyucian. Firman Allah (bermaksud):

“Demi jiwa serta penyempurnaannya. Maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya”. (As-Shams: 7-10)

Inilah bulan puasa, bulan al-Qur’an, bulan berqiamullail dan bulan sabar. Inilah bulan yang merupakan musim ketaatan. Di dalam bulan ini terkandung ibadah-ibadah khusus di bulan Ramadhan dan ibadah-ibadah lain yang dilipat gandakan pahalanya di bulan ini. Ibadah-ibadah yang mengindahkan waktu-waktunya, menghiasi detik-detiknya, mencantikkan hari-hari dan malam-malamnya. Ibadah yang manis pada setiap waktu, dan pada bulan ini bertambah manis lagi. Ganjarannya pula lebih besar dan lebih hebat.

Bulan Ramadhan adalah bulan tarbiyyah, penyucian dan kemenangan

Ibadah puasa merupakan pembebasan daripada cengkaman nafsu. Oleh kerana itu Allah mewajibkan puasa untuk membebaskan manusia daripada belenggu nafsu dan memulakan langkah keluar daripada penjara jasadnya dan menewaskan belitan syahwatnya, meletakkan diri pada tahap keinsanan dan menyerupai para malaikat. Tidak hairan ruh orang berpuasa meningkat naik dan semakin dekat dengan Raja yang Tertinggi dan orang yang berpuasa mengetuk pintu langit dengan doanya lalu dibuka pintu langit, dan dia berdoa kepada Tuhannya lalu diperkenankan permintaannya, dan orang yang berpuasa memanggil-Nya lalu Allah berkata (maksudnya): “Aku menyahut panggilanmu hambaku, Aku menyahut panggilanmu”.

Kemungkinan inilah hikmahnya kenapa ayat tentang doa diselitkan di celah-celah ayat-ayat puasa. Firman Allah (maksudnya):

“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahKu dan beriman kepadaKu, agar mereka memperolehi kebenaran”. (Al-Baqarah: 186)

Puasa membersihkan daripada dosa. Bagaimana doa seorang muslim tidak diperkenankan Allah sedangkan puasa membersihkannya dengan sebersih-bersihnya daripada dosa.

Daripada Abu Hurairah r.a dari nabi saw bersabda (maksudnya):

"Barangsiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredhaan Allah tentulah dosa-dosa yang terdahulu akan diampunkan”.

Di dalam ibadah puasa juga meningkatkan kekuatan akhlak: Justeru puasa membersihkan jiwa muslim dan meninggikan akhlaknya kerana semasa menjalani puasa dipesankan supaya mengelakkan diri daripada memekik tak tentu pasal dan menuturkan kata-kata keji serta tidak melemparkan tuduhan melulu dan mengumpat, malah dipesan supaya ingat tentang nilai puasa. Daripada Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda (dalam sebuah hadith Qudsi) (maksudnya):

“Apabila seorang daripada kamu berpuasa maka janganlah ia menuturkan kata-kata yang buruk (keji) dan janganlah menjerit-jerit tidak menentu (hiruk pikuk). Apabila ia dimaki atau dicabar oleh seseorang hendaklah ia berkata saya berpuasa, saya sedang berpuasa”. (Al-Bukhari)

Begitu juga semasa berpuasa dipesankan supaya mengelakkan diri daripada penyaksian palsu dan bekerja untuknya (antaranya penipuan pilihanraya), dipesankan supaya tidak membantu sebarang bentuk kekejaman atau menyokong kebatilan hingga menggagalkan hasil puasanya. Nabi pernah menyatakan berapa ramai orang yang berpuasa tetapi hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja.

Daripada Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah saw bersabda (maksudnya):

“Orang yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya tidaklah Allah berhajat supaya dia meninggalkan makanan dan minumannya”.

Menurut kata penyair tentang hal in i:

Jika aku tidak dapat menutup telingaku daripada mendengar perkataan yang buruk,
Tidak dapat menundukkan mataku daripada melihat perkara yang haram,
Tidak dapat mengawal lidahku daripada berkata dusta
Maka habuanku daripada puasaku hanyalah lapar dan dahaga
Sekalipun aku mengaku berpuasa pada suatu hari, namun sebenarnya aku tidak puasa!

Ramadhan adalah bulan Al-Qur’an: Di dalam bulan Ramadhan al-Quran telah diturunkan untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, meletakkan suatu peraturan yang lengkap untuk mereka dan undang-undang yang kekal dalam segenap bidang kehidupan. Di dalam bulan Ramadhan manusia umumnya berada di masjid dan rumah sambil membaca al-Quran dan mentadabburnya. Begitu juga pengajaran dan intipati al-Quran diterjemahkan ke dalam amalan. Dengan itu al-Quran akan menggilap jiwa, mendidik akhlak dan menghiasi diri dengan al-Quran. Al-Quran inilah yang menjadi akhlak Rasulullah s.a.w.

Daripada Abu Darda’, Aku bertanya Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Beliau menjawab: “Akhlak Rasulullah adalah al-Quran. Baginda marah lantaran al-Quran marah dan baginda suka lantaran al-Quran suka”.

Dunia Islam di bulan Ramadhan yang penuh berkat ini bertukar seolah-olah menjadi sebuah masjid. Alangkah hebatnya! Dunia ini menjadi sebuah masjid yang amat besar, setiap sudutnya bergema dengan alunan ayat-ayat al-Quran, setiap batang tiangnya di kelilingi jutaan huffaz al-Quran! Mereka mengalunkan ayat-ayat suci yang diturunkan dari langit, diperdengarkan kepada seluruh penghuni bumi! Senario yang sungguh indah, menarik dan bergemerlapan! Bertepatan dengan firman Allah (maksudnya):

“Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang benar dan batil)”. (Al-Baqarah: 185)

Di bulan Ramadhan dipenuhi Qiamullail: Berqiamullail mengandungi kelebihan yang besar yang tidak dapat diatasi melainkan oleh solat yang fardu. Daripada Abu Hurairah r.a secara marfu’ berkata:

Nabi saw ditanya, apakah solat yang paling utama selepas solat fardu? Dan apakah puasa yang paling utama selepas puasa Ramadhan? Nabi menjawab: Solat yang paling utama selepas solat fadu ialah solat di tengah malam. Puasa yang lebih utama selepas puasa Ramadhan ialah puasa pada bulan-bulan Haram”.

Daripada Abu Malik al-Asy’ari, Rasulullah saw telah bersabda (maksudnya):

“Di dalam syurga ada sebuah bilik. Diperlihatkan luarnya dari dalamnya dan diperlihatkan dalamnya dari luarnya yang Allah sediakan untuk orang yang memberi makan kepada orang lapar, orang yang lembut kata-katanya, orang yang sentiasa berpuasa dan orang yang solat ketika manusia sedang tidur”.

Qiam di bulan ramadhan boleh membersihkan diri daripada dosa. Daripada Abu Hurairah r.a berkata. Aku mendengar Rasulullah s.aw. berkata tentang Ramadhan (maksudnya):

“Barangsiapa yang mendirikan malam ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredhaan Allah tentulah dosa-dosanya yang terdahulu akan diampunkan”.

Para salihin zaman silam mereka akan naik ke menara tertinggi sambil mendendangkan nasyid:

“Wahai lelaki yang menghidupkan malam, bersungguh-sungguhlah!
Boleh jadi satu suara (ungkapan doa) tidak akan ditolak.
Tidak bangun pada waktu malam kecuali
Orang yang mempunyai azam dan tekad”

Bulan Ramadhan adalan bulan jihad

Bulan Ramadhan kekal mengurniakan kepada umat Islam kekuatan dan mengingatkan mereka kepada Perang Badar. Musuh Allah sebenarnya gentar untuk berhadapan dengan tentera muslimin di bulan Ramadhan kerana mereka yakin bahawa bulan Ramadhan membekalkan orang Islam dengan kekuatan yang tidak diperolehi pada bulan lain. Sesungguhnya orang-orang Russia menganggap Ramadhan adalah bulan malang kerana mereka pernah menerima kekalahan pada masa lalu. Mereka takut bulan jihad tiba ketika mereka sedang berperang dengan tentera Islam. Kalau itu berlaku pastinya mereka akan ditewaskan!

Bulan ramadhan bukan bulan menyerah dan malas bahkan Ramadhan ialah bulan sabar yang memberikan bekalan jihad kepada seorang muslim. Bekalan yang pertama untuk berjihad ialah sabar dan kemahuan yang kuat. Sekiranya orang yang tidak mampu berjihad melawan nafsunya jauh sekali mampu melawan musuhnya. Orang yang tidak mampu memenangi ke atas nafsu dan syahwatnya jauh sekali mampu memenangi perjunagan melawan musuhnya. Orang yang tidak mampu bersabar menahan lapar dalam sehari jauh sekali mampu bersabar menghadapi perpisahan dengan keluarga dan tanah air demi mencapai matlamat yang besar. Ibadah puasa yang terkandung makna sabar dan mengekang runtunan nafsu merupakan wasilah paling ampuh dalam mempersiapkan individu yang beriman, sabar, tangkas dan semangat juang yang tinggi. Mukmin yang bersedia menanggung kehausan, kelaparan dan kepayahan, yang sanggup menempuh keperitan, kesukaran dan tekanan hidup selagi mana masih di jalan Allah..Sejarah menyaksikan beberapa peperangan besar berlaku pada bulan yang mulia ini seperti Badar al-Kubra, Fathu Mekah, pertempuran Balat Syuhada’ pada tahun 114H / 732M di Poitiers, Perancis dan Peperangan Ain Jalut tahun 658H/1260M di Palestin.

Oleh sebab itu musuh kita menyedari hakikat ini. Seorang Orientalis Nicholson telah menyatakan rahsia kemenangan tentera Islam di Badar walaupun jumlahnya yang sedikit melalui komentarnya: “Sesungguhnya kemenangan Muhammad ke atas tentera Quraisy yang menyembah berhala merupakan satu perkara yang semulajadi dan jelas sekali. Ini kerana Rasul mengajar pengikutnya system ketenteraan sepenuhnya sebanyak lima kali sehari di masjid.” Tidak dinafikan bahawa pemikiran ketenteraan terjelma di dalam solat..Tidak dinafikan bahawa melalui solat mempunyai kesan dan natijahnya. Namun di sana wujud ruh lain yang tersembunyi yang membantu kemenangan yang cemerlang ini. Iaitu ruh kemahuan yang dinyalakan di dalam jiwa orang Islam pada bulan Ramadhan yang sebenarnya berlaku satu pertempuran kemanusiaan yang besar di bulan ini. Jiwa-jiwa yang turut berperang di dalam barisannya para malaikat mestilah telah sampai kepada kesucian, keimanan, keikhlasan, ketulusan yang melayakkan turunnya tentera langit. Sesungguhnya tentera langit tidak turun dari langit kecuali untuk membantu manusia bertaraf malaikat. Manusia yang telah dididik oleh Rasulullah s.a.w di madrasah wahyu, di maahad al-Quran dan di antara dua dinding masjid. Semua itu terpancar daripada firman Allah Ta’ala (bermaksud): “Mudah-mudahan kamu bersyukur”. ( Ali-Imran: 123)”

Demikianlah puasa menurut Islam bukan disyariatkan untuk menyiksa manusia. Bagaimana hal ini terjadi sedangkan Allah nyatakan ayat-ayat tentang puasa: “Dan mudah-mudahan kamu bersyukur”. (Al-Baqarah: 185)

Allah telah menyediakan jalan untuk membangkitkan ruh, menyihatkan jasad, menguatkan kemahuan, membiasakan diri menahan sabar, mengetahui nikmat, mendidik perasaan belas kasihan dan latihan untuk menyerah diri kepada Allah Tuhan seluruh alam secara total.

Moga Allah menerima amal soleh kami dan anda semua, dan menjadikan kita semua ke dalam golongan yang mendengar peringatan, lalu mengikutinya dengan sebaiknya..Setiap tahun anda semua dalam ketaatan.

Kesejahteraan, kerahmatan dan keberkatan Allah untuk anda.

Artikel asal: http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=68892&SecID=213

Wednesday, August 11, 2010

Mursyidul Am Ikhwan Muslimun : Kami Memperjuangkan Negara Madani dengan Nilai-nilai Islam

Mursyidul Am Ikhwan Muslimun : Kami percaya semua orang harus diperlakukan sama tanpa mengira agama, keyakinan dan warna.

Sabtu, 7 Ogos 2010
Dalam wawancara dengan saluran satelit Al-Arabia pada petang Selasa, pemimpin Ikhwan Muslimun Dr Mohamed Badie’ menegaskan bahawa keputusan berkaitan penyertaan dalam pilihanraya parlimen akan datang akan ditentukan dalam masa terdekat setelah meninjau pendapat semua kuasa pembangkang politik nasional di Mesir.

Badie’ menyebut bahawa tujuh tuntutan reformasi yang dianjurkan oleh badan-badan berpengaruh seluruh Mesir melalui petisyen-dalam-talian yang telah berjaya mengumpul hampir setengah juta tanda tangan, telah dilancarkan bertujuan bagi mengelakkan berulangnya penipuan dan pemalsuan yang berlaku sewaktu pilihan raya pertengahan penggal Majlis Syura Mesir pada Jun lepas. Tuntutan reformasi itu menuntut jaminan keadilan dalam pilihan raya. Tuntutan itu termasuk melonggarkan syarat ke atas calon pilihan raya dan memberikan hak dan peluang yang sama kepada semua selain menuntut diadakan pengawasan antarabangsa atau perundangan serta diadakan pemantauan pilihan raya. Beliau menekankan bahawa sebarang pengulangan penipuan seperti pemilihan Syura yang lepas, tentu sekali tidak akan diterima dengan mudah oleh rakyat.

Pemimpin IM itu menegaskan bahawa beliau menghormati keputusan untuk memboikot pilihan raya yang dibuat oleh pelbagai faksi pembangkang sambil menekankan itu adalah kebebasan berpendapat. Dia menyatakan bahawa polisi IM yang menyarankan penyertaan dalam semua pilihan raya adalah sebahagian daripada penglibatan gerakan itu dalam urusan masyarakat di samping aktiviti lain termasuk aktiviti amal dan pembelaan Palestin.

Badie’ menolak tuduhan kononnya gerakan itu akan menyokong Dr Mohamed ElBaradei dalam pemilihan presiden dan menyatakan yang isu itu masih awal untuk dibincangkan. Hakikatnya, mantan tokoh IAEA itu belum pun lagi mencalonkan dirinya untuk jawatan tersebut. Namun beliau mempertahankan bahawa gerakan itu menyokong seruannya terhadap reformasi politik dan pindaan perlembagaan dan bahawa usaha kolektif dari pembangkang politik yang menghasilkan kesepakatan tentang tujuh tuntutan berkaitan pilihan raya adalah serupa dengan tuntutan IM yang telah diutarakan kepada kerajaan beberapa kali sebelum ini.

Badie’ mendakwa bahawa keutamaan IM ketika ini adalah mencari dan memberikan jaminan bagi membolehkan warga Mesir memilih siapa yang mereka inginkan sebagai pemimpin dalam suasana bebas dan demokrasi.

Menjawab pertanyaan tentang pencalonan anak Presiden, Gamal Mubarak, 47 tahun, dalam pilihan raya akan datang, pemimpin IM itu berpendapat bahawa IM tidak akan menerima dia sebagai calon berpotensi jika dia terus bergantung pada ayahnya untuk meraih sokongan berbanding menawarkan diri sebagai calon secara saksama seperti pesaing lain.

Beliau menegaskan bahawa pendirian gerakan itu mengenai pencalonan wanita dan Koptik untuk jawatan Presiden telah diambil berlandaskan undang-undang Syariah Islam setelah merujuk pandangan ulamak Islam yang dipercayai. Beliau menekankan bahawa Ikhwan Muslimun sentiasa menyeru penubuhan negara madani secara damai berdasarkan nilai-nilai Islam seperti yang termaktub dalam perlembagaan Mesir, yang menggariskan bahawa Syariah Islam adalah sumber utama undang-undang, menunjukkan bahawa Islam menganjurkan kesetaraan untuk semua tanpa memandang bangsa, agama dan kepercayaan. Beliau menegaskan bahawa tidak ada pemisahan antara agama dan negara dan keduanya bersepadu atas landasan yang sama.

Tentang ada yang menggambarkan beliau sebagai seorang pemimpin politik, Badie’ menolak yang beliau melihat dirinya seperti itu. Sebaliknya beliau memilih untuk menggambarkan dirinya sebagai berkhidmat untuk IM dan beliau terbuka kepada idea-idea sambil menekankan yang mekanisme utama gerakan itu terletak pada syura dan kesatuan keputusan dengan mengenepikan pandangan atau kepentingan peribadi.

Badie’ mengakhiri wawancaranya dengan berterima kasih kepada kerajaan Arab Saudi dan Mesir yang telah memudahkan urusan perjalanannya menunaikan ibadah umrah ke Mekah dengan keluarga. Beliau menyatakan harapan semoga hal itu akan menjadi permulaan awal kepada suatu era yang akan meningkatkan interaksi bermakna dengan semua pembangkang politik dan yang akan menamatkan ketidakadilan yang dikenakan ke atas orang yang tak berdosa seperti Timbalan Mursyidul Am IM, Khairat Al-Shater dan teman-temannya yang disekat pembebasan mereka meskipun telah menghabiskan lebih separuh daripada tempoh hukuman. Pada saat ini mereka sedang menjalani hukuman penjara yang keras yang dikeluarkan oleh mahkamah tentera walaupun telah banyak kali dibebaskan oleh mahkamah awam.

Artikel asal: http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=25949

ElBaradei : Anda tidak boleh mengabaikan sebuah kumpulan seperti Ikhwan Muslimun yang mempunyai sokongan di seluruh negara

Dalam wawancara dengan Mary Wald, pengasas TheCommunity.com dan bekas ketua IAEA Dr Mohamed ElBaradei ditanya tentang beberapa soalan panas dan beliau tidak ragu-ragu dalam membela gerakan Ikhwan Muslimun dan menjelaskan penglibatan mereka dalam agenda reformasi politik dan pindaan perlembagaan beliau.

ElBaradei mengupas pelbagai permasalahan berkaitan Mesir dan tentang kemunculannya di arena politik baru-baru ini sambil mempertahankan bahawa usahanya untuk reformasi demokrasi timbul disebabkan keadaan buruk yang dialami negaranya sekarang.

ElBaradei menggariskan seruannya terhadap pembaharuan politik dan beliau menekankan bahawa pembangkang politik telah mula bekerja secara kolektif dalam menuntut perubahan yang begitu diperlukan oleh Mesir. Pertemuannya yang kerap dengan pembangkang politik paling popular di Mesir, Ikhwan Muslimun, telah menatijahkan beliau memuji dan memandang tinggi kumpulan yang menikmati banyak sokongan akar umbi di Mesir semata-mata disebabkan oleh kejujuran mereka dan komitmen yang tak berbelah bagi kepada Mesir dan rakyatnya.

ElBaradei menegaskan bahawa perubahan adalah perlu dan menghormati dan mempromosikan kebebasan bercakap pastinya cara untuk mencapai tujuan tersebut. Beliau memberi amaran tentang penindasan yang berlanjutan oleh rejim sambil menegaskan ia boleh menghasilkan ekstremisme.

Pemenang hadiah Nobel Keamanan itu mengesahkan yang Ikhwan Muslimun mewakili suatu pandangan hidup yang moderat yang menyeru kepada negara madani berasaskan nilai-nilai Islam.

Artikel asal: http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=25941

Sunday, August 8, 2010

Risalah Mursyid : Ulamak Umat dan Harapan yang didambakan

Risalah dari Dr. Mohammad Badie’ Mursyid Am Ikhwan Muslimin (15 Julai 2010)

Segala puji-pujian hanya bagi Allah SWT, selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya sehingga hari Kiamat. 

Muslim dan Muslimah yang diRahmati  oleh Allah SWT,

Sesungguhnya ulamak mempunyai martabat yang tinggi dan kedudukan yang dihormati kerana mereka adalah golongan yang Allah SWT pilih dari kalangan hamba-Nya dan mereka mewarisi Kitab suci yang mulia penuh manfaat.

Firman Allah SWT (maksudnya):
“Kemudian Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami”. (Fatir: 32)

Firman Allah SWT lagi (maksudnya):
“Nescaya Allah akan mengangkat (derjat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derjat”. (Al-Mujadalah: 11)

Tidak sama antara orang yang mengetahui (alim) dengan orang yang tidak mengetahui (jahil).

Firman Allah SWT (maksudnya):
“Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang tidak mengetahui”. (Az-Zumar: 9).

Allah SWT memuji para ulamak di dalam firman-Nya (maksudnya):
“Allah menyatakan bahawa tidak ada tuhan selain Dia. Dengan demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Ali-Imran: 18)

Allah SWT telah memilih mereka untuk menjalankan tugas membimbing manusia mengenali jalan-jalan kehidupan di dunia dan akhirat. Allah telah menjadikan mereka sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa dan imam kepada umat Islam. Mereka adalah pengawal syariat dan agama. Mereka adalah pewaris para nabi.

Sabda Rasul saw (maksudnya):
“Sesungguhnya para ulamak adalah pewaris para nabi. Para nabi pula tidak meninggalkan wang dinar atau dirham tetapi mereka mewariskan ilmu. Oleh itu orang yang mengambilnya dia memperolehi keuntungan yang melimpah-limpah”.

Wahai para ulamak,

Anda adalah tiang seri Islam. Kewujudan anda menambahkan iman, membahagiakan di dua negeri (dunia dan akhirat), memakmurkan tanahair, mensejahterakan rakyat dan pemerintah serta membuatkan syaitan kecewa dan marah. Anda adalah pemisah antara yang halal dan haram, penunjuk kepada jalan yang betul. Andalah yang menyelesaikan pertikaian dan permusuhan yang berlaku sesama manusia. Allah SWT telah menghimpunkan kebaikan kepada anda ketika Allah memahamkan suatu ilmu tentang agama kepada anda.

Sabda Rasulullah SAW (maksudnya):
“Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan pastilah dia diberikan kefahaman tentang agama. Nama saya adalah Qasim(pembahagi), tetapi Allah-lah yang sebenarnya Pemberi dan Pembahagi (rezeki dan lain-lain). Umat ini akan terus tegak selama-lamanya di atas landasan Allah, tiada sesiapa yang mampu memudaratkannya sehingga datang ketentuan Allah SWT”.

Ulamak adalah jalan kesatuan Umat

Jikalau umat Islam telah terbahagi kepada pelbagai negara dan kerajaan, sementara setiap negara terpecah pula kepada pelbagai parti dan kumpulan hingga berlaku bermacam-macam persengketaan, maka ulamak mestilah berperanan dalam menyatukan umat. Ulamak mesti sedar betapa besarnya kewajipan ini. Kita sebagai umat Islam mesti bersatu sesama kita, memberi tumpuan kepada membina bukan meroboh, menghimpunkan bukan memecahkan, mendekatkan dan bukan menjauhkan. 

Pegangan kita adalah firman Allah (maksudnya):
“Dan berpegang teguhlah kamu dengan Agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai”. (Ali-Imran: 103)

Firman Allah SWT (maksudnya):
“Sungguh, (Agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku”. (Al-Anbiya’: 92)

Tidak keterlaluan jika kita yakini formula terbaik yang dilaungkan oleh pelopor perubahan dan yang diseru oleh para pejuang pembaharuan, terutama Imam Hassan Al-Banna iaitu beliau berkata: “Kita saling tolong-menolong dalam perkara yang kita sepakati dan kita bertolak ansur dan berlapang dada dalam perkara yang kita perselisihkan kerana slogan kita dalam bertolak ansur dan bersaudara ialah: “Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara”.(Maksud Al-Hujurat: 10)

Imam Al-Banna menambah: “Perselisihan pendapat fekah dalam masalah furu’ bukan menjadi sebab berlaku perpecahan di dalam Agama dan tidaklah membawa kepada permusuhan dan kebencian kerana setiap ijtihad memperolehi pahala. Tiada halangan untuk membuat semakan ilmiah yang baik dalam masalah perselihan dalam suasana penuh kasih sayang kerana Allah dan tolong-menolong untuk sampai kepada kebenaran. Perbezaan pendapat tidak seharusnya mengheret kita kepada pertengkaran yang tercela dan taksub membabi buta. 

Kita mengharapkan para ulamak di seluruh pelosok dunia bersatu di bawah panji persatuan ulamak, yang menghimpunkan barisan mereka dan tidak mewakili mana-mana kumpulan, mazhab, Negara dan jamaah, tetapi hanya mewakili Islam semata-mata. Islam menyeru kepada perubahan, pembaharuan dan penyatuan. Janganlah hati-hati mereka berselisih sekalipun berbeza pendapat mereka kerana slogan mereka ialah: Perselisihan ulamak adalah rahmat yang luas dan kesepakatan ulamak pula adalah hujah yang bernas.
Ulamak dan peranan mereka di dalam menentang golongan perosak.

Sesungguhnya Islam adalah sistem hidup yang bersifat universal yang terbina di atas landasan akidah yang mantap. Sistem hidup Islam mampu memberi kebahagian kepada manusia sehingga hari Kiamat. Lantaran itu Islam mewajibkan perlantikan seorang ketua atau pemimpin yang akan melaksanakan seluruh sistem-sistemnya, menyebarkan akidahnya ke seluruh dunia serta memelihara kepentingan manusia berlandaskan ajarannya. Dan Islam mengekalkan hak umat dalam memuhasabah ketua yang diberi tanggungjawab melaksanakan urusan umat sekiranya dia cuai dalam melaksanakan tanggungjawabnya atau terseleweng dari hukum-hukum Islam, atau tersasar dari batasnnya atau tidak mengambil berat dalam menyebarkannya. Islam tidaklah sekadar menjadikan muhasabah ini sebagai satu pilihan untuk umat melaksanakannya atau tidak melaksanakannya, malah Islam menjadikan muhasabah ini sebagai tugas yang wajib. Bagi para ulamak pastilah kewajipan itu lebih besar lagi. 

Tugas muhasabah bagi ulamak adalah fardu ain, kerana mereka merupakan pemimpin umat yang sebenarnya, golongan manusia yang sedar dan penegak urusan agama, penyampai dan penyeru kepada hukum-hakam Islam. 

Firman Allah SWT(maksudnya):
“ Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Ali-Imran: 104)

Rasulullah SAW telah menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang mara menghadapi kezaliman dan menentang para penzalim, bahwa mereka tergolong pemimpin para syuhada’. 

Sabda Nabi saw (maksudnya):
“Penghulu para syuhada’ ialah Hamzah bin Abdul Mutalib, dan lelaki yang berhadapan dengan pemimpin yang zalim dengan menyuruh yang makruf dan menegah yang mungkar. Lalu dia dibunuh”.

Peranan ini menghendaki para ulamak – di peringkat Negara Islam dan dunia – supaya menjalankan tugas mereka secara ilmu, amali dan didikan yang berterusan. Mereka hendaklah berani mengatakan kebenaran tanpa takut dan bimbang. 

Firman Allah (maksudnya) :
“Iaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadaNya ,dan tidak merasa takut kepada sesiapapun selain kepada Allah”. (Al-Ahzab: 39)

Mereka menyampaikan risalah Islam kepada dunia dengan penuh yakin seperti ungkapan Imam Syafie:
Seandainya aku hidup, aku tidak akan kehabisan bekalan untuk dimakan (maksudnya rezeki dijamin oleh Allah SWT). Seandainya aku mati, pasti ada kubur untukku disemadi. Aku memiliki cita-cita tinggi seperti raja-raja.Jiwaku merdeka yang melihat sikap menghina diri itu sama dengan kekufuran!

Para ulamak hendaklah menjadikan agama mengatasi kehidupan dunia mereka, meletakkan permasalahan umat mengatasi kehendak pemerintah mereka. Justeru, janganlah ambil peduli apa jua yang menimpa di jalan Allah SWT. 

Ulamak al-Azhar adalah pemimpin bangsa dan jurucakap yang membela bangsa, mereka menghalang kezaliman dan menentang penguasa zalim kerana ulamak adalah pihak yang memimpin massa dan menyuarakan kebenaran untuk menegakkan pembaikan dan keadilan. Jiwa mereka tidak akan berasa tenang selagi kezaliman dan kekejaman tidak lenyap dan keadilan memperolehi kemenangan seperti yang mereka ingini. Ketika itu jiwa mereka boleh berehat dan berasa tenang seperti yang pernah dilakukan oleh Syeikh al-Anbaby seorang Syeikhul Azhar ketika Lord Cromer datang menemuinya. Beliau berjabat tangan dengan Lord Cromer sambil duduk. Lord Cromer berasa hairan dengan sikap Syeikh, lalu dia bertanya, bukankah anda berdiri menyambut Khedive? Syeikh menjawab: Ya! Kerana Khedive adalah ketua kami. Dan dia dari kalangan kami. Dan anda tidak sepertinya di sisi kami! 

Syeikh berkata demikian bukan kerana mahu mengampu Khedive, tetapi ia mempamerkan sikapnya, seorang alim yang berani. Beliau juga tidak gentar berdepan dengan Khedive Taufeeq dan pernah mengeluarkan fatwa supaya melucutkan jawatannya dan menyingkirkannya. 

Tidak jauh dari anda ialah seperti yang dipamerkan oleh Jamaah Ikhwan Muslimin dalam hal menasihati pemerintah dan berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Justeru sebahagian daripada mereka gugur syahid kerana menyuarakan kebenaran seperti Abdul Qadir Audah, Muhammad Faraughly dan Syed Qutb, dan puluhan yang lain yang syahid semasa di penjara tentera dan ribuan yang lain disiksa selama bertahun-tahun. Mereka tidak sekali-kali tunduk dengan tekanan dan berlembut dengan apa jua tawaran, malah apabila mereka keluar selepas di penjara puluhan tahun, mereka tetap meneruskan perjalanan dakwah kepada Allah dengan sedikitpun tidak merasa lemah dan putus asa di atas apa yang menimpa mereka. 

Benarlah Allah mengungkapkan di dalam firman-Nya (maksudnya):
“Di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya”. (Al-Ahzab: 23)

Ulamak dan peranan mereka di dalam jihad pada jalan Allah 

Di antara kewajipan ulamak ialah berjihad pada jalan Allah dan menggesa umat supaya berjihad pada jalan Allah kerana mereka adalah pewaris para nabi. Di antara kewajipan mereka ialah sebagai contoh teladan dalam kesetiaan aku janji dengan Allah, berdasarkan firman Allah (maksudnya):
“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mahupun harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Turat, Injil dan al-Quran. Dan siapakah yang lebih baik menepati janjinya selain Allah Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung”. (At-Taubah: 111)

Wahai para ulamak yang dihormati,

Peranan anda sangat besar dalam menggerakkan barisan para mujahidin menentang rejim Zionis dan agenda Zionis Amerika. Anda hendaklah menjadikan isu Palestin dan al-Quds sebagai isu asasi di dalam kehidupan anda kerana para ulamak selayaknya berada di barisan hadapan dalam jihad menentang penjajahan. Peranan Al-Azhar di dalam membangkitkan api perjuangan menentang Bangsa Perancis tidaklah jauh dari kita. Begitu juga peranan mereka yang besar di dalam jihad ke atas penjajah British dan Itali, malah ulamak juga telah memimpin barisan mujahidin dan sukarelawan yang keluar memerangi tentera Israel pada tahun 1948 ketika pengumuman tertegaknya Negara haram Israel. Ikhwan Muslimin turut memulakan dan menampilkan suara ulamak seperti Syekh as-Syahid Muhammad Faraghly, Dr. Mustafa As-Sibaie, Syekh Muhammad Mahmud as-Sowaff dan ramai lagi. Adakah di sana terdapat pengganti ulamak yang telah pergi?

Wahai para ulamak yang dimuliakan,

Sesungguhnya kita telah kehilangan beberapa orang ulamak tercinta yang bekerja, para mujahid yang jujur dan pendakwah yang ikhlas. Mereka telah memberikan kesan yang nyata di dalam mentarbiyyah generasi umat dan peranan yang jelas di dalam jihad pada jalan Allah. Pemergian mereka dari sisi kita merupakan kehilangan ilmu yang mereka dukungi. 

Daripada Abdullah bin Amru r.a dari Nabi SAW yang bersabda (maksudnya):
“Sesungguhnya Allah tidak melenyapkan ilmu dengan mencabutnya dari dada manusia, tetapi Allah melenyapkan dengan mematikan para ulamak. Ini kerana sekiranya tiada lagi orang alim pastilah orang jahil (bodoh) akan menambil tempat untuk menjadi ketua. Lalu bila mereka ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu. Dengan mereka sesat dan menyesatkan”.

Di dalam sebuah Athar:
“Kematian orang alim adalah bencana yang tidak dapat dielakkan dan lubang yang tidak mampu ditutupi seumpama bintang yang terpadam cahayanya. Kematian satu kabilah lebih mudah dari kematian seorang alim”. 

Sesungguhnya kewajipan anda wahai para ulamak ialah menutupi kekosongan ini dengan berjaga malam untuk mendalami ilmu agama dan tabah dalam memantapkan ilmu yang berguna serta bersabar menghadapi pelbagai kecaman ketika berkata benar. 

Allah SWT telah merahmati di kalangan ulamak kita yang mati, memuliakan ulamak yang menutupi kekosongan dengan menghabiskan usianya untuk mendalami ilmu, memuliakan mereka dengan ilmu yang berguna dan amal yang soleh. Semoga Allah memberi taufik kepada Yang Mulia Syeikhul Azhar agar mengembalikan Universiti Al-Azhar ke kedudukannya yang tinggi seperti dahulu dan penghormatan buat ulamak al-Azhar supaya mereka menjadi contoh teladan dalam ilmu, amal dan pimpinan umat dalam semua kebaikan, mencapai kemuliaan pada tangga yang tertinggi dan terulung. Dengan demikian hanya Allah yang memiliki kemuliaan. Allah tidaklah jauh dari kita. Allah menguasai atas semua perkara tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

Allah Maha Besar dan segala puji hanya bagi Allah SWT.

Artikel asal: http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=67921&SecID=213
 

My Blog List

FIKRAH & DAKWAH Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template