Monday, November 30, 2009

Fenomena Islam Mesir

Fenomena Islam Mesir

Artikel asal dari Ikhwanweb http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=21883

Dalam dua puluh tahun kebelakangan, Mesir telah menyaksikan kemunculan fenomena Islam sejagat yang terserlah dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Mesir.

Ahad, November 29, 2009

Oleh: Dia’a Rashwan.

Dalam dua puluh tahun kebelakangan, Mesir telah menyaksikan kemunculan fenomena Islam sejagat yang manifestasinya dapat dilihat dengan jelas dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Mesir. Ia telah dijadikan bahan dalam pelbagai kajian dan rencana dengan menggunakan perbagai istilah untuk memperihalkannya. Ia kelihatan sinonim dengan fenomena Islam secara keseluruhannya.

Trend Islam di Mesir sebenarnya tampak lebih luas dan rumit daripada takrifan ringkas ini. Ia merangkumi banyak fenomena cabang lain yang tidak semestinya mempunyai sifat atau ciri yang sama. Ia berbeza dengan pergerakan-pergerakan Islam lain dari segi hubung kaitnya dengan politik.

Ia terdiri daripada empat sub-fenomena yang tidak melibatkan apa yang dirujuk sebagai persepsi kerajaan tentang “Islam rasmi” yang mewakili institusi-institusi utama milik negara beserta pengaruhnya yang besar dalam masyarakat. Al-Azhar berada di kedudukan paling hadapan bersama-sama kesemua fakulti dan institusinya disamping Kementerian Wakaf termasuk pentadbiran, puluhan ribu masjid di serata negara serta projek sosial dan ekonomi lain kepunyaannya.

Sub-fenomena pertama boleh digelar “Islam sosial", yang dilihat sebagai sebahagian fenomena kebangkitan agama yang melanda banyak masyarakat Muslim di serata dunia termasuk Mesir pada suku abad terakhir. Ini bermakna fenomena itu telah menjadi trend umum dalam masyarakat Mesir, terutama di kalangan kategori kelas pertengahan yang pelbagai, serta segmen-segmen kelas rendah dan atas yang berlumba-lumba ke arah peningkatan pengabdian, akhlak dan agama. Hal ini telah diliputi oleh kajian dan penerbitan yang banyak mengenai fenomena ini pada tahun-tahun terdekat.

Dua ulasan utama berkaitan fenomena sosiologi berkaitan kebangkitan agama boleh diutarakan di sini: pertama, fenomena sosiologi bertambahnya penghayatan agama ini tidak semestinya berkait dengan trend wujudnya kecenderungan sokongan politik terhadap gerakan-gerakan politik Islam. Malah, ia tidak semestinya membayangkan populariti mereka dalam masyarakat Muslim.

Jelasnya, mereka yang mengamalkan ajaran seperti memakai purdah atau mengerjakan solat di masjid atau memiliki dan membeli buku, pita atau CD agama tidak semestinya berminat dalam proses politik atau kepada kumpulan-kumpulan politik pro-Islam yang terkenal di Mesir seperti Ikhwan Muslimun.

Kaitan mereka dengan politik pada umumnya sama dengan kebanyakan penduduk Mesir yang tidak mencampurkan politik dengan agama.

Walau bagaimanapun, kadar kewarakan sosial tidak boleh diabaikan tetapi tidak pula boleh ditunjukkan dengan jelas meskipun terdapat kecenderungan pada umumnya untuk mengundi Ikhwan Muslimun dalam pilihan raya pelajar dan kesatuan pekerja kerana mereka lebih memberikan perhatian kepada kerja politik berbanding rakan sejawat mereka dari kalangan yang tidak ‘cenderung agama’ secara sosiologi dari kelas yang sama.

Pengamatan kedua berkaitan perilaku dan nilai sosial yang menonjol di kalangan kumpulan agama tertentu yang berpegang kepada manifestasi luaran agama terutamanya dalam berpakaian. Walau bagaimanapun ini tidak semestinya bermakna mereka konservatif dari segi sosial dan agama.

Berikut adalah penjelasan yang paling munasabah bagi pegangan kepada fenomena “keagamaan luaran” yang berkaitan dengan proses psikologi sosial yang kompleks termasuk (1) kecenderungan meniru apa yang dilihat ketara pada masyarakat yang disanjung nilainya dan (2) pola perilaku keagamaan. Pada aspek lain, ia merupakan halangan sosial bagi yang tidak mengamalkannya, yang menganggapnya sebagai manifestasi keagamaan yang tersasar dan ketidakterbukaan sosial dan perilaku konservatif di kalangan mereka yang mengamalkannya.

Keduanya, sub-fenomena sufi yang bermula sejak kurun ke-3 H diwakili pada hari ini sekurang-kurangnya oleh gerakan sufi yang terdiri daripada 74 bilangan kumpulan dan sub-pergerakan rasmi yang diiktiraf undang-undang serta melibatkan keahlian seramai 10 juta.

Tarikat dan aktiviti sufi Mesir tertakluk di bawah undang-undang Bil 118 tahun 1976, dan hal ehwalnya diurus oleh Majlis Tertinggi Tarikat Sufi yang terdiri daripada sepuluh ahli terpilih syeikh sufi, lima ahli ex-officio terlantik mewakili Al-Azhar, Kementerian Waqaf, Kerajaan Tempatan, Dalam Negeri dan Kebudayaan.

Fenomena hubungan tasawuf Mesir dengan politik dalam dekad-dekad terakhir tampaknya sangat kompleks dan tidak menuju ke arah tertentu. Di satu sudut, fahaman mistik menyelubungi mereka yang menginginkan selain daripada kepentingan duniawi dan tenggelam dalam usaha memahami “kebenaran”. Mereka mentakrifkan diri mereka sebagai “manusia” yang berbeza daripada “manusia hukum" yang mementingkan fenomena urusan duniawi khususnya aspek politik.

Tarikat sufi Mesir terlibat dalam politik terutamanya pada masa sekarang, dengan pilihan raya yang semakin hampir, mereka menunjukkan sokongan kepada parti pemerintah. Hal ini merupakan suatu tradisi tetap dalam kehidupan politik Mesir sejak revolusi tahun 1952 dan 1960-an. Pihak pemerintah turut campur tangan dalam susunan sufi untuk mempergunakan populariti mereka yang besar di saat-saat kritikal seperti itu bagi mengukuhkan legitimasi kerajaan Mesir dan beberapa polisi utama mereka.

Salafisme adalah cabang fenomena Islam Mesir yang ketiga. Ia adalah fenomena sosial dan keagamaan konservatif yang menolak sepenuhnya daripada terlibat dalam kegiatan politik. Individu mereka terutamanya mahukan pembaharuan keagamaan dan kepatuhan terhadap semua yang ditinggalkan oleh leluhur yang soleh dan memerangi apa yang dilihat sebagai inovasi (bid'ah) yang bertentangan dengan risalah sejati Islam. Salafisme adalah suatu fenomena keagamaan lama di Mesir yang wujud sejak awal abad ke-20. Ia memiliki institusi-institusi besar yang dibentuk dalam masyarakat seperti Al-Jam`iyyah As-Shar`iyyah - mentadbir manusia dengan Kitab (Al-Quran) dan Sunnah, yang ditubuhkan pada tahun 1912 atau Jama'at Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyah yang ditubuhkan pada tahun 1926. Hari ini ia mempunyai ratusan cawangan dan puluhan ribu masjid serta projek-projek sosial dan agama di pelbagai wilayah Mesir, di samping prinsip-prinsip murni Salafi yang terkenal.

Pelbagai persatuan dan kumpulan Salafi di Mesir, baik pada masa lalu atau sekarang, sentiasa menjauhkan diri daripada amalan politik. Mereka tidak menubuhkan sebarang organisasi berdasarkan kriteria politik. Mereka yang mengaggotai gerakan Salafi, sama ada lelaki atau perempuan beriltizam dengan amalan-amalan ketat berdasarkan apa yang mereka yakini sebagai Sunnah (Sunnah muakada) yang diperintahkan oleh Nabi (saw) yang tidak boleh ditinggalkan.

Tiada keraguan bahawa Mesir telah menyaksikan dalam beberapa tahun lepas pertambahan pengaruh Salafisme jika dilihat dari tersebar luasnya gadis berjubah dan berpurdah dan janggut bagi laki-laki atau meningkatnya jumlah masjid milik ahli Salafi serta peningkatan jumlah pendakwah Salafi, baik di masjid-masjid mahupun di saluran TV.

Walaupun Salafisme kini mempengaruhi segmen yang besar di Mesir mereka tetap menjarakkan diri dari kegiatan politik tradisional meskipun mereka berpegang secara teorinya kepada «Islam Agama dan Negara». Menurut mereka, rejim pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Tuhan adalah «rejim kafir».

Beberapa individu dan kumpulan kecil yang tidak berpengaruh telah muncul sepanjang lima tahun bebelakangan di kalangan kaum muda yang berkecenderungan Salafi. Mereka mendekati banyak pemikiran Salafi jihad yang disebarkan oleh al-Qaeda dan rakan kongsinya di kalangan banyak masyarakat Muslim dan komuniti Muslim di Barat. Kecenderungan mereka kepada pengaruh baru itu tidak bermaksud mereka meninggalkan amalan-amalan umum Salafisme.

Kelompok-kelompok kecil ini boleh dicirikan dengan beberapa ciri utama. Pertama: sumber utama idea-idea baru mereka diperolehi melalui internet, yang sekarang ini termasuk senjata besar buku Salafi jihadi. Kedua: tidak seorang pun daripada mereka telah beralih daripada keyakinan intelektual kepada kegiatan jihad Salafi itu disebabkan samada oleh kekurangan pengalaman atau dasar keselamatan yang ketat.

Akhirnya ialah cabang fenomena keempat yang merupakan gerakan-gerakan Islam yang paling terkenal. Mereka bersatu dalam mengiktiraf Islam serta aspek-aspek dan pentafsirannya sebagai landasan kepada kewujudan dan matlamat mereka. Mereka bergiat menggunakan pelbagai cara untuk menegakkan Islam seperti yang mereka faham dalam masyarakat, negara dan lokaliti mereka. Kumpulan-kumpulan ini mungkin berlainan pandangan dalam cabang-cabang kefahaman dalam aspek intelektual, politik dan peraturan sosial Islam serta prinsip-prinsipnya. Begitu juga mereka mungkin berbeza pendapat dalam mentafsirkan sebahagian peraturan dan asas. Namun begitu mereka terus tekun dan beriltizam serta yakin dengan Islam sebagai landasan mereka dan mereka sentiasa mencari jalan yang berlainan untuk menegakkannya.

Terdapat banyak gerakan Islam di Mesir, tetapi majoriti terbesar sekarang ini terdiri dari kategori kumpulan sosio-politik yang berpegang kepada kaedah aman dan menolak keganasan dalam gerakan sosial dan politik mereka. Mereka diketuai oleh Ikhwan Muslimun.

Mesir menyaksikan beberapa abad dahulu, sebilangan kumpulan Islam militan dan ganas yang bergantung kepada senjata sebagai satu-satunya cara untuk menegakkan fahaman mereka terhadap tuntutan politik Islam. Kesemuanya bergantung kepada pemikiran dan tanggapan masing-masing. Mereka kini menjadi semakin hampir pada dasarnya dengan pendekatan aman Ikhwan Muslimun dalam perubahan agama dan politik.

Sebenarnya, mereka tidaklah mewakili kumpulan yang besar dalam masyarakat meskipun diberikan liputan politik dan media yang luas sewaktu membincangkan fenomena gerakan Islam di Mesir. Malah, bilangan ahli bersekutu mereka tidak melebihi beberapa ratus ribu.


Friday, November 27, 2009

Risalah Mursyid: Syahadah (Mati Syahid) dan Tadhiyah (Berkorban) dalam Menghadapi Kerosakan dan Zionisme


Dari Ikhwan Online


Risalah dari Muhammad Mahdi Akif, Mursyid Am Ikhwanul Muslimin, 05-11-2009

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=56103&SecID=213

Segala puji hanya bagi Allah.. kita mohon ampun hanya kepada-Nya, dan memohon petunjuk dari-Nya, dan kita berlindung kepada-Nya dari segala kejahatan dan kekerdilan jiwa-jiwa kita dan keburukan perbuatan-perbuatan kita… barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka selamanya tidak akan tersesat dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada petunjuk baginya.. kita sampaikan selawat dan salam kepada pemimpin kita Muhammad saw, nabi yang membawa petunjuk dan bersifat al-amin, beserta keluarga dan seluruh sahabatnya …adapun selanjutnya..

Setiap orang yang memiliki kesedaran akan selalu memperhatikan suasana sekitar dan keadaan dunia secara saksama, sehingga dirinya mendapati berbagai fenomena ibtila (ujian) yang mengelilingi umat ini.. terkepung antara dijajah oleh perampas yang selalu merompak kekayaan alamnya dan melanggar kehormatan serta membunuh anak-anak, dan di antara penguasa zalim dan kejam, yang menguasai berbagai kekayaan dan khazanah yang dimiliki umat untuk mengekalkan kuasanya, sekalipun terpaksa menggunakan pasukan keamanan dan mengabaikan kestabilan negara, atau harus mengorbankan kehormatan rakyatnya dan bahkan kehidupan mereka dalam berbagai arah…

Keadaan ini tidak jauh beza dari yang dialami oleh Pakistan, Afghanistan, Iraq, Palestine, Lebanon dan Mesir serta negeri lainnya yang merasai ujian dan menghadapi cobaan yang diada-adakan oleh musuh dan bahkan oleh warga sendiri, sebagai salah satu gambaran akan banyak ragam model yang digunakan di dalamnya..

Di Afghanistan, Iraq dan Palestina sedang mengalami penjajahan dan perampasan… yang sebenarnya juga merupakan jenis penjajahan yang dibentuk oleh adanya persekutuan syaitan antara Amerika dan zionis, dan dibelakangnya ada Barat yang tidak pernah lepas dari 3 hal; apakah ikut berkonspirasi dan menjadi pendukung projek penjajahan, atau bermain seumpama seorang peguambela, atau dia sendiri syaitannya namun sebagai syaitan bisu!

Adapun pada sebagian Negara Arab dan Islam tidak jauh berbeda mengalami situasi itu, kecuali yang mendapat curahan rahmat dari Tuhannya; karena yang memusuhi dan memerangi adalah .. ia adalah pemerintah dan penguasa yang rusak dan keji…sehingga umat ini telah menjadi kelompok yang tercerai berai, dimulai dari negeri kita sendiri (Mesir) yang mengalami dan merasakan kezaliman dan permusuhan terhadap rakyatnya… serta beberapa pertubuhan antarabangsa yang rusak, merampas kekayaan alamnya untuk diberikan kepada sekelompok kecil dari pemiliknya, hingga pada regim kejam yang selalu melakukan serangan dengan menggunakan bom melalui pesawat perang, menyembelih tubuh mereka dengan kereta kebal, mengusir seperti yang dilakukan oleh para penjajah dan bahkan dalam bentuk yang lebih banyak dan besar kekejian dan kehinaan pada era yang menjunjung tingga hak asasi manusia!!.

Ikhwan sekalian…

Selamanya tidak mungkin kita boleh memisahkan antara dua sisi matawang, seperti halnya juga kezaliman karena kezhaliman bukan satu bagian dan bahaya adalah bagian lainnya; namun karena keduanya telah menjadi sebahagian dari persepakatan yang tidak baik antara pemerintah yang zalim dan penjajah yang keji; kerana keduanya telah membuat agenda yang halus sebagai kerjasama yang jahat antara dua belah pihak; pihak Zionis Amerika atau pihak pemerintah yang zalim dan korup yang dilakukan oleh sebagian anak bangsa…

Karena itulah, mereka menjadikan para generasi yang ikhlas dan menjaga jati diri serta sederhana sebagai sasaran dari berbagai arah; diskriminasi, penangkapan dan penghentian sumber rezki, dan bahkan dengan cara pembunuhan seperti yang terjadi di lembah Afghanistan, Pakistan dan Yaman, baik yang dilakukan oleh pasukan bersenjata penjajah yang keji atau pasukan bersenjata negara tersebut yang seharusnya memberikan pertahanan dan penjagaan terhadap negeri dan anak bangsanya!! Dan kekuatan barat telah berubah menjadi kekuatan yang mampu menundukkan umat Islam hingga pada sasarn yang satu, antara kekuatan kuasaantarabangsa dan kekuatan korup dan kezaliman pemerintah warga sendiri.!!

Kejadian yang memilukan!!

Terjadi peristiwa yang memilukan yang tidak hanya membuat sedih dan pilu hati saja terhadap apa yang terjadi pada umat yang pada suatu masa telah menjadi yang besar dan sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, bahkan telah membuat hati menjadi marah… marah terhadap apa yang terjadi akan berbagai tindakan jenayah dan kejahatan terhadap hak bangsa dan kekayaannya, dan dari keras kepalanya sebagian warga yang tetap mahu melanjutkan politik yang tidak memberikan implikasi yang baik kecuali kesusahan dan musibah…kita ambil contoh apa yang terjadi di bumi Palestine…sangatlah aneh dan menakjubkan sekali bahwa sebagian umat –pemimpin dan rakyat- percaya bahwa entity Zionis dan Amerika memiliki kesungguhan dan kepercayaan terhadap apa yang mereka dendangkan seperti projek yang mereka namakan dengan “Proses Damai di Timur Tengah”!!

Dan bahkan yang membuat kita lebih terkejut, marah dan pilu adalah masih saja dari warga Arab dan umat Islam yang percaya dan bahkan sebagian lainnya terus menyampaikan dan menyebarkan isu setiap hari tentang “sikap tidak ada keraguan akan niat yang sebenarnya dari Amerika dan Zionis terhadap hak-hak kita dan negeri Palestine yang terjajah.

Bahwa pemerintah Amerika ketika ini sedang meneruskan agenda politik atas dasar memberi komen dan janji manis terhadap Palestine yang rela memilih adanya perundingan dengan musuh, sehingga memberikan peluang kepada entity Zionis merampas bumi Palestine dengan bebas dan sesuka hati dan melakukan segala yang diinginkan, baik politik, dukungan, manipulasi dan kecurangan di negeri yang disucikan bagi seluruh dunia.

Akhir dari sikap dan politik ini adalah seperti yang diumumkan oleh menteri luar negeri Amerika, Hillary Clinton dalam kunjungan terakhirnya di bumi Palestina; di mana beliau hanyak mengulang dari kebijakan yang lalu dengan menegaskan bahwa pemerintah Amerika terkait dengan permasalahan pemukiman di Tepi Barat yang terjajah, dan bersikap dengan garang mengumumkan tidak ada syarat dan alasan untuk membekukan pemukiman di Tepi Barat yang terjajah, dan apa yang dibuat sendiri dengan sebutan “Rundingan Damai”.

Bahwa tahap keburukan dan kekotoran menteri luar Amerika telah mencapai puncaknya pada saat mengumumkan akan sokongannya yang kuat terhadap sikap perdana menteri regim yang jahat dan keji serta penganas Benyamin Netanyahu; dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki hak dari sisi sejarah terhadap sikapnya yang menolak untuk membekukan pelaksanaan perundingan dengan pemerintah Palestian dengan syarat dihentikannya pembangunan dan perluasan penjajahan di Tepi Barat!!

Dan bukan suatu yang pelik jika seseorang mengatakan bahwa permasalahan Palestine menjadi saksi nyata akan adanya kemunduran yang jauh sejak Barrack Obama menjawat jabatan presiden Amerika, secara angka dan realiti apa yang terjadi di bumi Palestine seakan mengatakan bahwa masa pemerintahan Amerika saat ini yang baru berjalan beberapa bulan saja memberikan implikasi yang sangat buruk terhadap warga Palestine; yaitu adanya proses pengusiran besar-besaran dalam sejarah Al-Quds yang terjajah bagi warga Palestine dari rumah-rumah mereka, diiringi dengan kemunduran yang total dalam sikap sehingga memberikan janji-janji kosong di lokasi tersebut dengan Negara Palestina.

Namun suasana yang memilukan ini terdapat sisi yang cerah dari permasalahan, seakan sebagai salah satu dari sunnah Allah dan undang-undang Ilahi di muka bumi ini; pada saat terjadi secara nyata bahwa barang gadaian yang dijadikan jaminan oleh sebagian orang kepada Amerika menemui kegagalan, bahwa hal tersebut jika dari sisi Palestine atau yang lainnya terus berlangsung pada kaedah ini –perundingan yang mandul-, tidak akan terjadi kecuali akan menyingkap realiti yang sebenarnya, apakah sebagai korban, pengikut atau diktator yang kejam yang tidak menginginkan sesuatu kecuali wujudnya kepentingan peribadi daripada kepentingan bangsa dan permasalahan yang mulia ini.

Sejarah perjalanan menggapai syahadah dan tadhiyah

Wahai umat Islam…

Jika kita lihat kembali arah sisi pandangan secara menyeluruh, maka dalam situasi seperti ini kita akan mendapati diri kita dituntut untuk menentukan sikap prioriti… prioriti ini telah dijelaskan dalam berbagai perkembangan yang menetapkan bahwa pasukan penggempur akan terus berjuang hingga mendapatkan kemenangan atau syahadah di jalan mendukung prinsip, agama dan nilai-nilai luhur, yang hingga saat ini menjadi pilihan yang bersih bahkan menjadi satu-satunya pilihan yang nyata dan real serta diterima untuk dilaksanakan dalam menghadapi apa yang terjadi.

Dan apa yang kami sampaikan disini wahai Ikhwan bukanlah hal yang baru dan dibuat-buat; namun umat ini telah menetapkan sepanjang sejarahnya menampakkan kemampuannya untuk berkorban dan menebus dengan jiwa di jalan Allah demi tertegaknya agama dan nilai-nilai luhur yang diimaninya… menegaskan bahwa hal tersebut begitu banyak terjadi tentang kemampuannya untuk meraih kebebasan dan kemerdekaannya…melakukan pertembungan menghadapi berbagai model penjajahan dan penindasan, sekalipun harus melakukan pengorbanan dan menghadapi berbagai rintangan.

Kerana itu dari hulu Sungai Nil yang besar, Kafr Ad-Dawar dan Universiti Al-Azhar merupakan lintasan sejarah hingga mencapai pembangun kerajaan di Palestine dan penjaga kesucian Baitul Maqdis, melintasi Algeria dengan revolusi kemerdekaannya yang penuh berkah, yang mampu menghadirkan lebih dari satu juta warga yang syahid, Iraq dengan revolusinya yang bertali arus dan berakhir dengan adanya penjajahan dan penindasan, begitu pula dengan perjuangan rakyat dan warga Mesir yang mampu memaksa pasukan Inggris untuk pergi dan lari sehingga tercapai aya yang kita dakwahkan kepadanya dan berusaha kita teguhkan; hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru atau suatu kewajiban sementara waktu, namun sesungguhnya ia merupakan sebahagian dari akidah bagi setiap insan muslim, dan merupakan fitrah yang diciptakan oleh Allah atasnya, kerana diantara ciri insan beriman adalah tidak ridha dengan kehinaan..

Allah berfirman:

“Janganlah kamu merasa hina dan merasa sedih, karena kamu adalah lebih mulia jika kamu beriman”. (Ali Imran:139)

Dan diantara ciri insan muslim adalah membangun hidup yang penuh dengan izzah (kemuliaan) dan memiliki harga diri, jika tidak maka mati lebih baik, lebih mulia dan lebih berharga daripada hidup penuh dengan kehinaan dibawah api penjajahan atau berada di antara kehinaan penindasan dan kerusakan, sebagaimana insan muslim yang benar adalah yang tidak rela terhadap berbagai tindak kezaliman dan selalu mengajak pada keadilan dan hidup merdeka..

Bahkan Allah SWT menjadikan nilai kebebasan dan kemerdekaan sebahagian fitrah manusia itu sendiri. Allah berfirman:

“Maka Apakah orang yang berjalan terkinja-kinja di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?” (Al-Mulk:22)

Dan Allah berfirman dalam surat An-Nahl:

“Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?” (An-Nahl:76)

Dan sepanjang sejarah manusia bukan saja sejarah Arab Islam disebutkan bahwa para pejuang dan mujahidin di jalan agama, negara dan nilai-nilai luhur mereka; di mana mereka selalu dikenang dan diingat oleh bangsa, dan banyak lembaran-lembaran catatan dan nama-nama jalan dan kota menjadi saksi.

Bahawa kemerdekaan dan kehormatan kita tidak akan dapat diraih kecuali dengan melakukan perjuangan yang hakiki, memiliki harga yang besar pada setiap jalan menuju perbaikan dari berbagai kekuatan; baik dengan waktunya, tenaganya dan kebebasannya… dan tentu tidak akan tercapai pula perjuangan kemerdekaan melawan penjajah dan melawan pemerintah yang rusak dan penindas dengan menggunakan seluruh kemudahan negara.

Maka hendaklah seluruh umat menyedari bahwa ruh baru harus terus berjalan dan bergelora di dalam jiwa

Untuk menanamkan cita dan harapan di bumi yang sedang berusaha membebaskan diri dari penjajahan dan penindasan dan membebaskan mereka dari putus asa.

Dan untuk memaparkan syariat yang suci dalam menghadapi kehancuran dan kehinaan yang mengepung umat akibat pengaruh kehancuran, perpecahan dan pencurian…

Dan mampu untuk melakukan persiapan…Untuk menghadapi musuh penjajah dengan berbagai kemudahan sehingga mampu membuat musuh gentar, menolak dan menahan gerakan musuh dengan berbagai senjata pembebas yang dimiliki para pejuang…

Dan pada saat penindas dan pelaku kerusakan memiliki kemudahan untuk menolak dari tipu dayanya, Allah akan menghisabnya oleh karena kelalaiannya, mengingatkan akan usahanya yang telah memenjara warganya.

Dan persiapan kita dalam hal ini bukanlah suatu penentangan, bukan tindakan jenayah dan permusuhan; karena kemerdekaan suatu negara dari penjajahan dan penindasan dengan berbagai bentuknya; tidak dapat tercapai kecuali dengan melakukan perjuangan yang dipandang oleh Ikhwanul Muslimin sebagai satu-satunya jalan untuk melakukan perbaikan dari berbagai penyimpangan yang terjadi, mengerah seluruh potensi yang terkubur karena kelalaian, dan usahanya untuk mewujudkan cita-cita umat, dan tentu tidak akan celaka orang yang berjalan melakukan perjuagan sekalipun dengan susah payah kerana setiap suatu kelahiran pasti ada rasa sakit namun dengan itu akan menghilangkan segala penyakit umat.

Kerana itu, manakah yang lebih mulia menggapai syahadah dengan melakukan pertembungan terhadap penjajah atau kita diuji dari berbagai tindakan jahat, kerusakan dan penindasan sementara kita berusaha menghilangkan dari tubuh umat dan bangsa, dengan mengamalkan firman Allah:

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. mereka memperoleh keampunan dan rezki (nikmat) yang mulia”. (Al-Anfal:72)

Ya Allah berikanlah kepada umat ini kemuliaan yang memberikan petunjuk, sehingga didalamnya ada rasa bangga bagi mereka yang menginginkan kemerdekaan, kemuliaan, kebaikan, perjuangan, kesungguhan dan campakkan perasaan hina dan lemah bagi setiap orang yang melakukan penjajahan, penindasan, kerusakan, kejahatan, pencurian dan kezhaliman.

Dan akhir dari doa kami adalah bahwa segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam…

Dan shalawat dan salam atas nabi kita Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya.

Saturday, November 21, 2009

Kita (Ikhwan) dan Palestin

Kita (Ikhwan) dan Palestin
Fadhilah al-Mursyid: al-Ustaz Muhammad Mahdi ‘Aakif
Risalah al-Ikhwan, bil 610, 18 Zul-Qa'idah 1430H / 6 November 2009M

Sejak bermulanya dakwah Ikhwan, kita telah menyedari bahayanya perancangan Zionis untuk menakluk dan menjajah Negara Islam dan umatnya.

Bersama kemunculan gerakan penentangan di Palestin pada awal tahun 30an Masihi pada kurun yang lalu, Ikhwan telah berdiri bersama-sama rakyat Palestin dengan menghulurkan bantuan kewangan sedaya mampu di samping bertungkus lumus memberi kesedaran tentang bahayanya ancaman zionis.

Ketika perancangan melahirkan Negara haram zionis mula dilaksanakan, katibah-katibah Ikhwan berbodong-bondong turun ke bumi Palestin yang diberkati untuk mempertahankan kedaulatan Bangsa Arab, Agama Islam dan rakyat Palestin di bumi Palestin. Anggota-anggota Ikhwan telah melakarkan babak-babak perjuangan yang membanggakan bersama rakyat Palestin menentang kemaraan penjajah. Semua itu telah disaksikan oleh para pemerhati dan ahli sejarah.

Di saat sempurnanya konspirasi jahat untuk menduduki bumi Palestin, Imam asy-Syahid, pengasas jamaah Ikhwan telah mengorbankan hidupnya untuk menghalang kerajaan minority Saadiyyah di Mesir bekerjasama dengan Inggeris untuk meletakkan batu asas kewujudan zionis. Anggota-anggota Ikhwan telah mengorbankan sebahagian umur mereka berbulan-bulan lamanya di dalam penjara, malah ada yang bertahun-tahun disiksa. Jamaah sendiri diharamkan atas desakan musuh agar Negara haram zionis dapat dibangunkan di bumi Palestin.

Selepas itu anggota-anggota Ikhwan serta umat Arab hidup di bawah pemerintahan tentera, pengguling kuasa dan raja-raja yang hanya diam membisu terhadap kekejaman yang dilakukan ke atas Palestin kerana menjaga kedudukan serta kuasa mereka lebih daripada lima dekad lamanya, sehingga kedudukan zionis bertambah kukuh. Mereka telah membangunkan projek senjata nuclear, meluaskan penguasaan mereka menerusi serangan-serangan yang merugikan pemerintah Arab yang lemah. Apa yang ditumpukan oleh kerajaan Arab hanya sekadar menghilangkan kesan penjajahan zionis ke atas Mesir, Syria dan Jordan sahaja. Mereka tidak berusaha untuk mengembalikan Palestin, membebaskan al-Quds dan mengambil semula tempat-tempat suci yang dirampas seperti Masjid al-Aqsa dan Kanisah (Gereja) al-Qiamah.

Wahai Ikhwan Muslimun,

Mengapa kita bangkitkan semua pengorbanan yang telah dicurahkan demi Palestin?
Mengapa kita terus bermati-matian mempertahankan hak orang Islam, Arab dan Palestin di bumi Palestin?

Jawapan paling ringkas ialah kerana :
- ini adalah kewajipan kita! Kewajipan yang dituntut oleh Syara’, peranan kita terhadap tanah air dan tugas kita terhadap bangsa.
- projek zionis dan penularan kuasanya di peringkat tempatan dan peringkat dunia bertentangan dengan projek Islam yang didokong oleh Ikhwan Muslimun.
- kemerdekaan kita, kemuliaan kita dan kebangkitan kita sebagai umat Arab dan Islam tidak mungkin akan terlaksana dengan kewujudan penjajah zionis yang merupakan duri di dalam hati umat Arab dan Islam, duri yang sentiasa mencucuk-cucuk sehingga darah kita sentiasa mengalir, tenaga dan keupayaan kita tumpah secara sia-sia dan menjadi penghalang kepada kemajuan kita.
- seruan fitrah insaniah yang menuntut untuk membela orang-orang yang dizalimi, serta kefarduan yang diwajibkan oleh Syara’ ke atas kita. Firman Allah bermaksud: “Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik lelaki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.” (An-Nisaa’:75)
- seluruh ulamak Islam telah memutuskan bahawa jihad adalah wajib bagi mengembalikan bumi umat Islam daripada tangan perampas dan untuk menghadapi sebarang konspirasi yang ditujukan untuk menundukkan rakyat Palestin, bangsa Arab dan umat Islam. Tuntutan supaya berdamai atau meletakkan senjata bererti menyerah kalah yang sangat hina.

Lantaran itu semua, selama ¾ kurun lamanya Ikhwan telah mempersembahkan pengorbanan jiwa dan harta demi melaksanakan tuntutan Syara’ ke atas kita. Dan kita akan terus menghulurkan segala yang berharga dan bernilai demi menghadapi kezaliman dan penindasan. Kita akan terus berpegang kepada janji kita dengan Allah ‘Azza wa Jalla, berdiri teguh di atas pendirian kita yang jelas dalam menentang kezaliman dan keganasan, menentang penjajahan dan penaklukan, menentang kediktatoran dan kuku besi, sehingga terlaksana harapan umat dalam membebaskan Palestin, seluruh bumi Palestin, mengembalikan masjid al-Aqsa yang dirampas. Mungkin dengan sebab itu kita dapati tekanan terhadap Ikhwan semakin memuncak kerana sikap kita yang sentiasa berusaha menghulurkan bantuan dan dokongan kepada saudara kita di Palestin dengan apa cara sekalipun.

Oleh kerana itu wajib di atas setiap akh mulim, setiap usrah muslimah, setiap umat Islam tanpa mengira bangsa dan aliran kefahaman, wajib berdiri teguh di sisi hak yang dirampas di Palestin dengan:
- Berdoa kepada Allah ‘Azza wa Jalla
- Memberi kesedaran tentang isu Palestin
- Menyokong pendirian rakyat Palestin
- Memberi bantuan kepada saudara kita di Palestin
- Menentang perancangan damai yang ditaja oleh musuh dan mendedahkannya kepada umum
- Menyebarkan fikrah ini kepada dunia seluruhnya untuk menarik sokongan massa terhadap hak rakyat Palestin
- Menggesa umat Islam di semua tempat agar menentang kemungkaran dan salah guna kuasa di Negara-negara Arab dan Negara-negara Umat Islam
- Menentang sebarang percubaan untuk menunudukkan bangsa Arab dan umat Islam
- Menghalang bertapaknya zionis di mana-mana jua dan menghalau mereka keluar dari sempadan Negara kita.

Allahu Akbar wa liLlahil-hamd
“… Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.” (Asy-Syu’araa’:227)

http://zaadut-taqwa.blogspot.com/2009/11/kita-ikhwan-dan-palestin.html

Jihad Adalah Jalan Satu-Satunya Untuk Kemerdekaan Al-Aqsha

Risalah Mursyid
http://www.al-ikhwan.net/category/risalah-mursyid/

3/11/2009 | 15 Dhul-Qadah 1430 H | 413 views

Oleh: Dr. Muhammad Mahdi Akif

_______

Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah saw beserta keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mendukungnya, selanjutnya

Zionis berhasil membuat hina bangsa Arab

Bahwa apa yang dilakukan oleh zionis sang perampas dalam berbagai kancah peperangan disekitar masjid Al-Aqsha dan pelatarannya yang penuh berkah merupakan salah satu agenda rencana zionis yang hina guna membangun haikal yang dituduhkan diatas reruntuhan masjid yang penuh berkah, dan sebagai salah satu konspirasi yang dilakukan melalui kekerasan dan perang oleh karena adanya kelemahan, kemunduran dan sikap yang rancu pada sebagian rezim pemerintah Arab dan Islam, diantaranya adalah pemerintah –boneka- Palestina di bumi yang terjajah, yang telah berjuang mengerahkan tenaganya untuk menghalangi pasukan pejuang dan mengaburkan aksinya, menangkapi para pelaku perjuangan, menyiksa para mujahidin bahkan berusaha merangkul kekuatan pasukan perlawanan dengan syarat berada dalam Negara kwartet intenasional dan mundur dari tsawabit Palestina, menerima penjajah zionis dengan bentuk yang tidak masuk akal.

Mungkin anda akan sangat merasa heran saat mendengar bentuk proses perundingan sia-sia yang mereka lakukan, saat mereka mengumumkan secara gamblang bahwa sebelum 20 tahun yang lalu perjalanan perundingan terjadi tanpa hasil sama sekali, dan pada saat yang bersamaan hal tersebut menjadi satu-satu perundingan! Sungguh mengherankan! ! Bahwa bagi orang yang berakal tidak memahami ini kecuali menganggap perundingan telah menjadi bagian hanya mengikuti ketamakan zionis yang menginginkan mereka untuk mundur dari menuntuk hak, meninggalkan tsawabit guna dapat duduk bersama di meja perundingan! ! Karena itu, apakah paara warga yang berakal di muka bumi ini seperti yang kita saksikan?!

Tidak kurang akan masalah ini peran dan sikap hina sebagian rezim pemerintah Arab dan Islam serta pemerintah Palestina secara khusus yang telah menarik kembali dengan penuh rasa hina terhadap permasalahan umat yang besar ini, permasalahan Palestina dan masjid Al-Aqsha, mereka mengabaikan darah ratusan ribu syuhada yang telah berjuang dan berkorban dalam rangka mempertahankan bumi Palestina dan Al-Aqsha, bahkan juga menekan bangsa Arab dengan mencegah mereka memberikan dukungan kepada pasukan perlawanan, bahkan mengingkari apa yang terjadi dan dialami oleh bumi Al-Quds dan Masjid Al-Aqsha. Sikap yang sama sekali tidak pernah dikenal sepanjang sejarah Islam dan Arab yang memiliki sikap kepahlawanan dan kemuliaan.

Sekiranya bukan karena sikap yang negative ini –jika tidak ingin dikatakan sebagai pengkhianatan- maka zionis tidak akan berani masuk dan menistakan pelataran masjid Al-Aqsha yang penuh berkah ini, berani menembakkan peluru atas para pejuang yang terisolir dan berdiam diri di dalamnya, dan kepada bangsa Palestina yang tidak berdosa yang telah memberikan torehan sejarah yang menakjubkan dalam lembaran-lembaran yang penuh dengan kemuliaan dan kewibawaan, bahkan berhak mendapatkan derajat, kemuliaan dan penghargaan yang paling tinggi. Karena itu kami mengajak mereka untuk memegang erat tangan mereka, mengajak mereka untuk terus berjuang dan bersabar saat berada di dalam masjid Aqsha yang penuh berkah; kami tegaskan kepada mereka bahwa kemenangan –dengan izini Allah- untuk mereka, dan musuh kelak akan hancur insya Allah, sekalipun kelemahan yang dimiliki zionis dan ditambah dengan adanya kehinaan dan adanya larangan pada sebagian orang yang ingin shalat untuk dapat masuk ke masjid Al-Aqsha; maka kelak kejahatan tersebut akan kembali kepada para pelaku kejahatan

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalanghalangi menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid- Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat”. (Al-Baqarah: 114)

Jihad jalan satu-satu untuk memerdekakan Masjid Al-Aqsha

Hakilkat ini sangat jelas seakan seperti sinar matahari disiang bolong; bahwa tidak ada jalan lain untuk mengembalikan hak dan menghancurkan penjajahan serta melindungi tempat-tempat yang disucikan kecuali berjihad dan melakukan perlawanan, bahwa berbagai perundingan yang sia-sia telah banyak dilakukan bertahun-tahun tanpa ada sedikitpun pengaruhnya seperti yang diakui oleh mereka yang turut serta dalam melakukan perdamaian tersebut, bahkan justru bertambah luas daerah penjajahan dan perluasan pemukiman Yahudi yang dilakukan zionis, penghancuran yang membabi buta terhadap rumah-rumah warga Palestina, merampas paksa tanah mereka, menghapus hak-hak kepemilikan mereka, menahan banyak warga baik laki-laki dan wanita, bahkan anak-anak.

Para ilmuwan dan fuqaha menyampaikan adalah wajib ain untuk melakukan jihad pada kondisi tertentu; diantaranya jika jamaah dari umat Islam ada yang ditawan; maka jihad menjadi wajib ain sehingga berhasil membebaskan jamaah yang ditawan tersebut.

Jika para fuqaha telah menetapkan demikian dalam rangka membebaskan umat Islam yang ditawan baik satu atau dua orang; maka bagaimana jika yang ditawan adalah sepuluh ribu, mereka juga melakukan penyiksaan secara keji atas tawanan tersebut, dan bahkan banyak melakukan tindak kekerasan di dalamnya? Dimanakah umat dari sabda Nabi saw :

فُكُّوا الْعَانِيَ- يَعْنِي الأَسِيرَ- وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ

“Bebaskan orang yang sedang tertawan, berikanlah makan kepada orang yang sedang kelaparan, dan jenguklah orang sedang sakit”. (Bukhari).

Dimanakah umat Islam dari firman Allah:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!”. (An-Nisa:75)

Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat diatas dengan berkata: Allah mewajibkan jihad untuk meninggikan kalimat-Nya (agama) dan memenangkan agamanya, menyelamatkan umat Islam yang lemah, guna membebaskan umat Islam yang ditawan, dan hal ini adalah kewajiban jamaah Islam baik dengan cara berperang dengan jiwa, dengan harta dan lain-lainnya. Dan hal ini tidak boleh terdapat perdebatan di dalamnya.

Apakah dengan ini, umat Islam mau sadar, khusunya para penguasa dan pejabat pemerintahan? ! Apakah mereka menyadari bahwa umat ini akan terus berada dalam kehinaan karena enggan melakukan jihad?! Nabi saw bersabda:

ما ترك قومٌ الجهادَ إلا عمَّهم الله بالعذاب

“TIdaklah suatu kaum meninggalkan jihad kecuali Allah akan menimpakan azab atas mereka” (Thabrani)

Jihad kewajiban seluruh umat

Bahwa kewajiban jihad yang diperintahkan bukanlah kewajiban pemerintah saja, atau kewajiban suatu kelompok bersenjata belaka, namun ia merupakan kewajiban seluruh umat, dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki, karena makna jihad sangatlah luas bukan sekedar melakukan perang fisik saja namun juga jihad yang dapat dilakukan dengan cara militer, dengan harta, media, ideology, aqidah dan politik, setiap individu harus menentukan medan mana yang dapat digunakan untuk berjihad di dalamnya, memberikan peran yang sesuai dengannya; sehingga seluruh dunia dapat mendengar suara umat yang berusaha menolong Palestina dan Al-Aqsha.

Dan seluruh umat hendaknya menyadari bahwa sekalipun harus memberikan pengorbanan dengan suka rela sehingga kelak Allah berkenan memberikan ganjaran yang terbaik untuk mereka. Allah berfirman:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

“Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik” (At-Taubah:120)

Sebagaimana dalam tafsirnya disebutkan bahwa dalam kondisi haus ada ganjaran dan pahala, dalam keletihan ada ganjaran dan pahala, dalam rasa lapar ada ganjaran dan pahala, dalam membangkitkan amarah orang-orang kafir juga ada ganjaran dan pahala, berhasil menangkap dan membunuh musuh juga ada ganjaran dan pahala, dan bahkan akan ditulis untuk para mujahid sebagai amal shalih, dan dihitung sebagai orang-orang yang berbuat ihsan dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjarannya, sebagaimana memberi nafkah baik yang kecil atau besar juga ada ganjaran dan pahala, langkah-langkah untuk menuju lembah juga ada ganjaan dan pahala… ganjaran sebagai balasan terbaik bagi orang yang dalam hidupnya melakukan jihad…

Ketahuilah.. demi Allah.. Allah pasti akan memberikan kepada kita ganjaran yang terbaik, dan pada sikap baik juga ada ganjaran dan kedermawanan, dan yang demikian itu adalah -paling minim- melakukan apa yang diharapkan oleh nabi saw untuk bersikap tegas dan tidak mau melakukan perundingan sama sekali, dalam rangka melintasi jalan dakwah ini yang mana mereka adalah sebagai penggantinya dan generasi setelahnya akan menjadi umana.

Dan ikhwanul Muslimin akan senantiasa mengingatkan –tanpa rasa putus asa dan bosan- kepada seluruh umat dan bangsa, baik pemerintah maupun politisi, insan media, ulama, dan umum akan kewajiban mereka yang suci, kewajiban mereka memerdekakan bumi Palestina dan masjid Al-Aqsha, dan menegaskan bahwa qadhiyah ini adalah sarana untuk mengungkap tingkat loyalitas mereka terhadap agamanya, bangsanya dan negerinya. Dan Ikhwanul Muslimin sangat tsiqah akan kemenangan Allah kepada para mujahidin sekalipun begitu banyak di dalamnya kehancuran dan besar pengorbanannya. .

Allah berfirman:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan Kami hanyalah Allah”. dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa”. (Al-Hajj:39- 40)

Kepada seluruh umat dan Ikhwanul Muslimin

Ikutilah selalu invasi melalui media yang arogan dan kompetisi media yang merusak yang bercerita tentang adanya krisis antara mursyid am Ikhwanul Muslim dengan anggota maktab Irsyad, karena itu perlu saya tegaskan disini untuk kesekian kalinya bahwa perbedaan pendapat antara Ikhwanul Muslimin adalah wajar, dan berjalan sesuai dengan etika Islam yang agung dan mulia dengan mengedepankan dakwah, dan hal tersebut merupakan tanda akan kesehatan, kesemangatan dan kesadaran, sebagaimana hal tersebut merupakan bagian dari penolakan yang sangat gamblang bagi siapa yang menuduh Ikhwanul Muslimin mengalami kejumudan, dan juga merupakan dalil yang sangat kongkret bahwa ketaatan dalam tubuh jamaah ini merupakan ketaatan yang penuh kesadaran bukan ketaatan buta, dan urusan jamaah yang penuh berkah ini selalu dilakukan dengan syura, sementara perbedaan pendapat di dalamnya tidak menghancurkan hubungan kasih sayang, dan tidak mensirnakan hati yang telah disatukan atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya serta berkhidmah kepada agama dan umat yang akan dapat dipecah belah oleh hawa nafsu, tidak tercemari atasnya superioritas, dan tidak memandang dalam kontek tanggungjawab kepada harta dan ketamakan, namun tetap berdasarkan pengorbanan guna mencari Ridha Allah dan berharap dibelakangnya manfaat untuk umat.

Dan perihal utama yang perlu dipublikasikan adalah memberikan support kepada ratusan tokoh dari ikhwanul Muslimin yang telah dihancurkan rumah-rumahnya, dicuri harta mereka, diteror anak-anak mereka, dirampas harta keluarga dan keturunan mereka, ditangkap dan dihukum dengan cara yang zhalim dan palsu serta tuduhan membantu warga Palestina dan membela masjid Al-Aqsha! Sungguh cukuplah Allah penolong kami karena Dialah sebaik-baik penolong.

Melalui titik tolak ini saya sampaikan kepada ikhwan saya yang tercinta: tenangkanlah diri kalian, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian, tetaplah berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta sikap kalian, berpegang teguhlah kepada dakwah dan manhaj kalian, jangan takut kepada suatu perubahan karena di dalamnya terdapat keberkahan yang besar, berhati-hatilah terhadap permusuhan atau berhenti dari pembaharuan darah; karena yang demikian dapat mengabaikan potensi, memandulkan pencapaian tujuan dan misi, dan bahwasanya suatu jamaah dapat menyatukan berbagai potensi dan kebaikan seperti yang pernah dilakukan oleh ikhwanul Muslimin yang patut menjadi pionir dalam memimpin masa depan umat menuju kemajuan dan peningkatan insya Allah.

Allah Akbar dan segala puji hanya milik Allah.

Shalawat dan salam serta keberkahan atas nabi kita Muhammad saw, beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya

Wednesday, November 11, 2009

IKHWAN MENGAJAR KETIDAK-TAATAN KEPADA JAMAAH??

Perpecahan memang memeritkan kita. Tiada siapa ingin melihat jamaah dan orangnya pecah dan tenaga dihabiskan dengan perbincangan perkara-perkara begini. Kita mahu dakwah maju ke depan, tarbiyyah berjalan mengukuhkan saf yang telah dibina bersama dari orang yang telah di tajmik oleh wadah-wadah jamaah.

Tetapi sunnatullah dalam dakwah telah berlaku pada kita. Pembersihan saf mesti berlaku.

Akan ada orang yang akan merasakan bahawa mereka lebih betul dari orang lain. Hal ini adalah perkara biasa selagi mana masing-masing masih berpegang kepada tsawabit (prinsip tetap) yang telah digariskan oleh pengasas jamaah.


Garisan prinsip tetap ini telah memelihara jamaah dari awal dulu lagi.

Di sinilah kehebatan Ikhwan.

Prinsip perlunya ketaatan kepada pemimpin sah yang telah dipilih telah menjadi pemelihara kepada jamaah dalam melalui pelbagai badai fitnah dalaman yang akhirnya akan menguji siapakah yang mampu bertahan mengikut prinsip jamaah dan sanggup meleburkan pendapat peribadi.

Ramai orang mengaku pendokong Ikhwan tetapi sebenarnya mereka telah lama keluar dari garisan amal, fikrah, akhlak dan tsawabit Ikhwan.

Sebahagian orang mendakwa mereka masih mengikut manhaj Ikhwan yang diasaskan oleh Imam AlBanna.

Kumpulan-kumpulan serpihan yang wujud di pelbagai negara akan mendakwa mereka tetap ikhwan walaupun telah dikeluarkan dari sistem tandzim Ikhwan di negara masing-masing.

Mereka belum menyedari bahwa sebenarnya mereka dikeluarkan dari sistem Ikhwan kerana mereka tidak lagi berpegang kepada tsawabit Ikhwan yang jelas seperti mentaati keputusan syura dan pimpinan yang sah.

Di antara asas Ikhwan ialah Usul Isyrin, yang menjadi tonggak rukun pertama daripada rukun-rukun baiah, AlFahmu. Kefahaman dan pegangan yang kukuh dengan 20 prinsip itu membezakan di antara pendokong Ikhwan sebenar dengan orang yang berpura-pura mendokong ikhwan, walaupun mereka menghafal setiap mukasurat daripada kitab-kitab Ikhwan.

Seperti tertera di dalam artikel Shidqul Intima':
Lihat http://fikrah-dakwah.blogspot.com/2009/11/shidqul-intima-menjadi-anggota-jamaah.html

"...Imam Al-Banna menulis Ushul ‘Isyrin ini:

1. Dalam rangka kesatuan pemikiran, gerakan dan manhaj tarbawi bagi Jama’ah di tengan berbagai badai,
2. Agar tidak muncul berbagai madrasah pemikiran atau “jama’ah-jama’ah” yang menyusup ke tengah-tengah Jamaah,
3. Untuk tidak memberi toleransi terhadap adanya pemikiran yang menyusup atau gagasan yang menengtang Jamaah –disebabkan adanya emosi yang meluap yang bermaksud menyusupbarisan,
4. Untuk menjaga jama’ah agar tetap berada di atas garis tarbawi dan da’awi yang asal, menepis berbagai kotoran dan upaya-upaya penumpangan terhadapnya,
5. Dan pada akhirnya agar menjadi rujukan saat terjadi ikhtilaf (perbedaan) atau saat munculnya satu bentuk inhiraf, sebab Ushul ‘Isyrin dapat membantu penyelamatan amal, dan implementasi yang baik yang akan menjaga Jama’ah dan anggotanya dari berbagai penyelewengan..."

Dari sini timbul persoalan, adakah mereka membaca Usul Isyrin, memahaminya, menghayatinya dan berpegang dengannya?

Mari kitab lihat Asas yang kelima.

Asas KELIMA:

“Pendapat imam (ketua) dan timbalannya dalam masalah yang tidak dinaskan atau telah dinaskan tetapi nas tersebut boleh ditafsirkan dengan pengertian lain, demikian juga pendapatnya dalam masalah yang berhubung dengan maslahat umum, boleh diterima dan diamalkan sekiranya pendapat tersebut tidak bertentangan dengan kaedah syariat. Pendapat tersebut boleh jadi berubah menurut keadaan, persekitaran dan adat. Taabud (pengabdian) adalah menjadi asas kepada ibadat dengan tidak melihat kepada rahsia, hikmat dan tujuan ibadat tersebut.”

Apa huraian yang tertera di dalam kitab-kitab Ikhwan mengenai Usul ini?

Berikut kita nukilkan beberapa petikan yang relevan:


1. Syarah Usul Isyrin


“Pendapat imam dalam perkara-perkara ijtihadiah, iaitu perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam nas Al-Quran atau hadith, atau ada nas yang menyentuh perkara tersebut tetapi boleh ditafsirkan dengan beberapa pengertian dan demikian juga pendapat imam dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan masalehulmursalah (maslahat umum) adalah diterima dan berkuatkuasa, kecuali pendapat-pendapat beliau itu bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat atau bertentangan dengan asas-asas yang telah dipersetujui oleh ulamak Islam, atau bertentangan dengan nas Al-Quran atau hadith yang jelas, kerana kaedah dalam Islam telah mengatakan: “Ijtihad tidak boleh dilakukan dalam masalah yang bertentangan dengan nas”.

Anggota jamaah haruslah mematuhi dan mentaati keputusan yang dibuat oleh ketua mereka melalui ijtihadnya, kerana ijtihadnya adalah sah di segi syariat. Tetapi andainya ijtihad ketua keluar dari landasan yang telah diharuskan dan bertentangan dengan nas syariat, anggota jamaah tidaklah wajib mematuhi dan mentaati ketua mereka dalam ijtihadnya, kerana tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Khalik.”

2. Nadhorat Fi Risatuttalim

“ Dalam usul ini, Imam Assyahid menerangkan beberapa siasah syari’yah, perkara yang harus atau tidak bagi imam dan naibnya. Beliau meletakkan batas-batas syarak untuk itu. Apabila batas-batas tersebut tidak dijaga, ia akan menatijahkan tidak terlaksananya hukum hudud, hak-hak pula akan menjadi sia-sia di samping membuka pintu-pintu kejahatan dan kerosakan.

Di antara hak-hak penting di dalam usul ini ialah beramal dengan pandangan ijtihad imam dan naibnya dalam ruang-lingkup yang tertentu dengan syarat-syarat yang akan kita sebutkan nanti.

Kepentingan beramal dengan pandangan imam dan naibnya terserlah dalam menyelesaikan pertelingkahan, memutuskan urusan-urusan serta menjaga jamaah daripada berpecah dan tenaga tidak berpadu”.

3. Annahjul Mubin Lisyarhi Al-Usul Ishrin

“ Pensyarah Kitab Akidah Thahawiyah mengatakan: “ Nash-nash al-Quran, Sunah dan ijmak menunjukkan bahawa pemimpin negara, imam salat, hakim, panglima perang dan amil zakat harus ditaati dalam masalah-masalah ijtihadiah, bukan ia yang mengikuti pengikutnya dalam masalah-masalah ijtihdiah. Merekalah yang wajib mentaati pemimpin dan meninggalkan pandangan pribadi mereka sendiri. Hal itu kerana kemaslahatan persatuan dan kesatuan, serta bahaya perpecahan dan polemik lebih besar dibanding dengan maslaah-maslah ijtihadiah yang parsial ini.


Nah, bandingkanlah pegangan kumpulan-kumpulan serpihan yang anda temui dengan prinsip-prinsip yang jelas tertera di dalam manhaj Ikhwan yang evergreen ini.

Berhati-hatilah jika ada pihak yang memberikan alasan dan justifikasi bagi membolehkan mereka tetap melanggar perkara-perkara asas dalam Ikhwan seperti ni.

Tiba masanya untuk anda mengatakan TIDAK kepada penyelewengan yang jelas daripada jalan, manhaj, fikrah dan tsawabit Ikhwan.

Sunday, November 8, 2009

Pusaka Imam AlBanna:Jalan kemenangan – IBADAH sebelum QIADAH

Jalan kemenangan – IBADAH sebelum QIADAH

Saya telah bertemu dengan seorang tua yang telah melepasi perjalanan usia yang sudah lama dan telah menghampiri garisan akhirat. Seluruh kepalanya telah diselaputi rambut yang memutih, garis-garis penuaan meniti wajahnya yang bersih. Saya duduk di sisinya di waktu siang hari, di kala cahaya matahari menyinari bumi. Saya melihat wajahnya berseri-seri disinari cahaya taqwa, pantulan nur dari hati yang sentiasa berhubungan dengan Allah ‘Azza wa Jalla. Dia tidak dikenali di kalangan masyarakat, namanyapun tiada siapa yang ingat.

Setelah mendengar cerita saya, dia bertanya, apakah nama persatuan kamu? Saya menjawab, kami bukan persatuan, tetapi kami adalah ikhwan fillah (saudara-saudara di jalan Allah) sahaja. Kami berhimpun di atas landasan aqidah dan fikrah. Kami cuba laksanakan pada diri kami, kemudian cuba memahamkannya kepada manusia. Fikrah kami tidak lain kecuali memahami Islam, beramal dengannya dan mengajak orang lain bersama-sama kami dalam memahami dan melaksanakan Islam. Cantik!, komennya. Siapa yang mengajar kamu di rumah (tempat kamu berkumpul)? Tanyanya lagi. Saya menjawab, dalam banyak keadaan, sayalah yang berbicara kepada saudara-saudara saya. Seketika dia terdiam. Kemudian dia mengangkat pandangannya tepat ke wajah saya seraya bertanya, adakah kamu bangun malam? Saya menjawab, apa tujuan tuan bertanyakan hal ini? Jiwa-jiwa kami berada di dalam genggaman Allah. Jika Dia kehendaki, Dia akan membangunkannya. Dan jika Dia kehendaki, Dia akan menahannya. Dia mendengus: benarlah kata-kata Allah dan rasulNya: “…. dan sememangnya manusia itu, sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya.” (Maksud al-Kahf:54)

Dengan tenang dan teratur dia berbicara,

Ya Akhi:

Sesungguhnya mentarbiah ruh-ruh, mentazkiah jiwa-jiwa dan memimpin hati-hati tidak terjadi dengan perkataan yang diulang-ulang, dengan kaedah-kaedah yang diajar, dengan teori-teori yang dikemukakan. Semua ini mungkin berkesan kepada akal dan ilmu, tetapi ia tidak berbekas pada jiwa, tidak menyentuh perasaan dan tidak dapat membentuk akhlak. Sesungguhnya perkara utama yang diperlukan oleh jamaah adalah ruh-ruh dan akhlak ahli-ahlinya. Sesungguhnya mereka yang cuba mengislahkan akhlak dengan menulis buku-buku sahaja sebenarnya tertipu dan menipu. Kalau sekiranya inilah juga cara kamu maka alangkah jauhnya kamu daripada mencapai apa yang kamu mahu.

Ya Akhi:

Islahun-nafs yang kamu cari tidak ada jalan ke arahnya kecuali satu sahaja, iaitu jalan qudwah hasanah yang bersambung dengan Allah, yang mendapat bekalan langsung daripada limpah kurnia-Nya. Qudwah hasanah itu tidak lain daripada bangun malam, qiam dan bermunajat di kala gelita. Tidakkah kamu membaca al-Quran dan mendengar firman Tuhan yang bermaksud: “Wahai orang yang berselimut!. Bangunlah sembahyang Tahajud pada waktu malam, selain dari sedikit masa (yang tak dapat tidak untuk berehat), Iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh itu, Ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya dan bacalah Al-Quran dengan "Tartil". (Sayugialah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu, kerana) sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu wahyu (Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah) yang berat (kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya). Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya (kepada jiwa) dan lebih tetap betul bacaannya. (Al-Muzzammil: 1-6)

Ya Akhi:

Orang yang tidak mempunyai sesuatu tidak akan dapat memberikannya. Hati yang terputus hubungannya dengan Allah, bagaimana mampu memimpin manusia ke arah-Nya. Peniaga yang tidak punya modal, dari mana keuntungan hendak diraih? Guru yang tidak mengetahui manhajnya, apa cara dia akan mengajar muridnya? Orang yang tidak mampu memimpin dirinya, bagaimana dia akan memimpin orang lain? Maka tahukah kamu betapa berhajatnya kamu kepada jihad jenis ini? Sekiranya kamu dapat membawa orang-orang yang berjanji dengan kamu untuk beramal melakukan perkara ini, maka itulah sebenarnya kejayaan. Tiada lagi kejayaan selain itu. Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w. adalah rahib-rahib di waktu malam dan penunggang kuda di waktu siang. Adakah kamu lihat mereka hanya memiliki salah satu daripada sifat itu sahaja?


Ya Akhi:

Berusahalah sedaya mampu untuk menggali perbendaharaan Ilahi di waktu malam supaya dapat kamu agihkan kepada saudara-saudaramu di waktu siang.


Kemudian orang tua itu meminta izin untuk beredar. Dia bangkit dan berjalan dengan tongkatnya meredah kesesekan manusia di jalan raya, sedang saya mengiringi pemergiannya dengan hati yang penuh insaf sehingga dia hilang dari pandangan.Ya Ikhwan:Mungkin kamu berasa hairan mengapa saya bawakan bicara sebegini di dada akhbar kamu ini sedang kamu menanti-nanti saya berbicara mengenai masalah yang melanda dunia, derita yang dialami oleh umat Islam seluruhnya. Kamu mengharapkan saya menyatakan sikap, pendirian dan tindakan yang patut diambil oleh jamaah kita.Dengarkanlah penjelasanku:Sesungguhnya kamu ingin mencapai matlamat yang besar hebat. Oleh itu kamu mesti memahami dengan sebenar-benarnya bahawa dengan matlamat itu bererti kamu berada di atas satu garisan dan dunia seluruhnya berada di atas garisan yang berlawanan dengan kamu.

Kamu menghendaki Islam berkuasa. Dunia diperintah oleh jiwa-jiwa yang bersih suci, akhlak mulia yang melimpah dengan kebaikan, hati-hati yang penuh rahmat dan kasih sayang dan kesejahteraan memayungi alam semesta.Manusia pula menghendaki kebendaan berkuasa, harta melimpah ruah, kemewahan tiada sempadan, perebutan yang tiada berkesudahan antara golongan kuat dan lemah. Yang kuat memangsakan yang lemah. Yang berkuasa sentiasa menang dan yang diperintah sentiasa kalah. Kemanusiaan tidak akan kenal erti keadilan, tidak akan mengecapi rahmat kasih dan sayang. Itulah yang manusia kehendaki berbanding dengan apa yang kamu kehendaki. Kamu berada di satu pihak, sedang dunia di satu pihak yang lain. Manusia berselindung di sebalik kedustaan, berinteraksi dengan tipu helah dan bermuka-muka. Mereka lari daripada menghadapi kenyataan. Pada hal kamu tidak mahu itu semua kerana kamu sentiasa bermuraqabah. Diri kamu dan amalan kamu sentiasa diperhati oleh yang Maya Mengetahui dan Maha Memerhati. Maka perbezaan antara kamu dengan manusia, jika kamu benar dengan apa yang kamu cita-citakan, sangat jauh dari segala sudut.Bilangan kamu adalah sedikit. Keadaan kamu tertindas di muka bumi ini, fakir dari segi harta, kosong dari segi kekuatan. Maka tidak ada senjata kamu selain hubungan dengan Allah dan mengharap pertulungan dan bantuan daripadaNya serta keimanan yang mendalam terhadapNya. Apabila aspek ini kamu kuasai bererti kamu telah kuasai segala-galanya. Firman Allah s.w.t. bermaksud: “Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu dan jika Dia mengecewakan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah (menetapkan yang demikian)? Dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri.” (Aali Imran:160)Maka berusahalah untuk menjadi seperti itu. Jangan kamu Tanya bagaiman? Sesungguhnya jalannya telah nyata. Jadilah kamu hamba-hamba sebelum kamu menjadi ketua. Dengan ibadah kamu akan jadi sebaik-baik qiadah. Awas! Jangan kamu terbalikkan isu ini sebagaimana yang dilakukan oleh manusia lain. Mereka mengejar kepimpinan sebelum mereka mensejahterakan aspek ibadah maka mereka tewas atau mereka berjaya mencapainya tetapi terumbang ambing di dalam melaksankan amanahnya. Serapkan ke dalam diri kamu maksud Hadis Qudsi ini: ”Sesiapa yang menyakiti wali-Ku maka sesungguhnya Aku telah mengisytiharkan perang dengannya. Seseorang hamba-Ku tidak menghampirkan diri kepada-Ku dengan sesuatu sebagaimana ia menghampirkan diri dengan melakukan apa yang Aku fardhukan ke atasnya. Dan sentiasalah hamba-Ku itu menghampirkan dirinya kepada-Ku dengan melakukan amalan-amalan yang sunat sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku mencintainya maka Aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya, tangan yang dia menghulur dengannya, kaki yang dia berjalan dengannya. Jika dia meminta pada-Ku akan Ku berikannya, jika dia memohon perlindungan dengan-Ku akan Ku lindunginya”. (Al-Bukhari)

Dan ingat juga firman Allah yang bermaksud: “Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa Dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: Khalifah-khalifah yang berkuasa dan Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (agama Islam) yang telah diredhaiNya untuk mereka; dan Dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganKu dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka.” (An-Nur:55)Daripada Pusaka al-Banaa, dipetik dari surat khabar Ikhwan Muslimin, 25 R.Awwal 1356H bersamaan 4 July 1937M.

Saturday, November 7, 2009

Shidqul Intima (Menjadi Anggota Jamaah Yang Sebenarnya)

Berikut disiarkan petikan beberapa perenggan menarik dan relevan dari artikel Shidqul Intima (Menjadi Anggota Jamaah Yang Sebenarnya) .

Artikel asal Bahasa Arab di http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=31856&SecID=323

Terjemahan penuh Bahasa Indonesia di http://www.al-ikhwan.net/shidqul-intima-menjadi-anggota-jamaah-yang-sebenarnya-1284/

1. Beza Jamaah Dengan Perkumpulan (Tajammu’)

Tajammu’ :

 • Berdiri dan bubar berdasarkan pendapat, kesenangan dan keinginan personal,
 • Tidak ada nizham yang mengikatnya,
 • Tidak ada pula kaidah-kaidah yang mengatur pergerakannya.
 • Setiap orang memiliki pendapat dan kepribadiannya secara mandiri.

Sedangkan jama’ah memiliki:

 • Sistem dan manhaj hayah,
 • Perancangan strategi, sasaran taktik,
 • Nizham idari, struktur organisasi, dan jalur perintah (line of command),
 • Perlembagaan (Laihah), dan perturan (qanun),
 • Program dan instrumen kerja

2. Syahwat ataukah Syubhat?

Beliau (Imam Al-Banna ) pun meminta Ikhwan untuk memperhatikan bahaya urusan ini dan akibatnya yang sangat fatal. Beliau juga menekankan pentingnya melakukan pengawasan terhadap barisan serta membersihkannya dari orang-orang lemah.

Beliau berkata: “Jika ada di tengah-tengah kamu orang yang sakit hatinya, cacat tujuannya, tersembunyi keinginannya, dan cacat masa lalunya, maka keluarkanlah mereka dari dalam barisan kalian, sebab orang seperti ini menjadi penghalang rahmat dan penutup taufiq Allah SWT”.

3. Emosi ataukah Akal

“Kekanglah lompatan-lompatan emosi dengan akal, dan terangi cahaya akal dengan bara emosi, kekang khayalan yang ada dengan kebenaran hakikat dan realiti, ungkap berbagai hakikat dalam sorotan khayalan yang memukau dan berkilau, dan janganlah seluruh kecenderungan diikuti, sebab ia akan menjadikannya seperti tergantung (tidak membumi dan tidak pula melangit)”.

Ini adalah kata-kata abadi yang diarahkan oleh Imam Al-Banna rahimahullah kepada para ikhwan. Taujih (arahan) ini dimaksudkan untuk:

 • Mendisiplinkan barisan muslim agar tidak terjadi inhiraf dalam pemahaman, pemikiran ataupun perilaku.
 • Merealisasikan fokus tawazun dan i’tidal (moderasi) dalam manhajiyyatut-tafkir al-ikhwani (metodologi berfikir Ikhwan).
 • Menjaga barisan agar tidak dipermainkan oleh berbagai emosi yang meluap nan membara atau akal pikiran yang berfikir dengan gaya para ahli falsafah.

Jadi, jangan ada dominasi akal atas emosi dan jangan ada permainan perasaan yang mendominasi pemikiran. Taujih ini adalah pandangan yang objektif, seimbang, moderat, dan bimbingan dari seorang panglima yang mengasaskan dakwah ini, semoga Allah SWT merahmatinya.

4. Hawa Nafsu ataukah Prinsip?

Imam Al-Banna menulis Ushul ‘Isyrin ini:

 1. Dalam rangka kesatuan pemikiran, gerakan dan manhaj tarbawi bagi Jama’ah di tengan berbagai badai,
 2. Agar tidak muncul berbagai madrasah pemikiran atau “jama’ah-jama’ah” yang menyusup ke tengah-tengah Jamaah,
 3. Untuk tidak memberi toleransi terhadap adanya pemikiran yang menyusup atau gagasan yang menengtang Jamaah –disebabkan adanya emosi yang meluap yang bermaksud menyusupbarisan,
 4. Untuk menjaga jama’ah agar tetap berada di atas garis tarbawi dan da’awi yang asal, menepis berbagai kotoran dan upaya-upaya penumpangan terhadapnya,
 5. Dan pada akhirnya agar menjadi rujukan saat terjadi ikhtilaf (perbedaan) atau saat munculnya satu bentuk inhiraf, sebab Ushul ‘Isyrin dapat membantu penyelamatan amal, dan implementasi yang baik yang akan menjaga Jama’ah dan anggotanya dari berbagai penyelewengan.

5. Orang-Orang yang Muncul di Permukaan ataukah Tersembunyi

Kepada Ikhwan yang seperti itulah yang mulia Mursyid ‘Am Syeikh Mahdi ‘Akif mengarahkan taujih-nya dalam risalahnya yang mutaakhir “Dan bagi mereka yang melihat bahwa dalam menjalani jalan dakwah ini terdapat peluang populariti umum dan gemerlapnya para bintang, sungguh ia telah benar-benar merugi, sebab, para pelaku dakwah tidak melihat adanya balasan selain pahala Allah SWT jika mereka ikhlas, dan syurga jika Allah SWT mengetahui bahwa dalam dirinya terdapat kebaikan, dan mereka itu beginilah adanya, orang-orang yang tersembunyi dari sisi tampilan umum, dan miskin dari sisi material, keadaan mereka adalah men-tadh-hiyah-kan apa yang mereka miliki, dan memberikan apa yang ada di tangan mereka, harapan mereka adalah ridha Allah, dan Dia-lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.

6. Tsawabit ataukah Mutaghayyirat?

Ia merupakan tsawabit al-’amal dalam dakwah kita. Darinya menjadi jelas sebagian dari kaedah-kaedah tanzhimi kita:

 • Siapa menyalahkan siapa?
 • Siapa meng-audit siapa?
 • Adakah anggota (person) berhak menyalahkan Jamaah? Ataukah sebaliknya?!

Perbezaan antara nasihat, tidak mendiamkan kesalahan dan kritik membina yang diletakkan pada tempatnya yang benar di satu sisi dan antara memaksakan pendapat. Di manakah nasihat? Bilakah diberikan? Dan apakah ia bersifat mulzimah (mengikat)?

7. Membela ataukah Menjaga

Shidqul intima’ wal wala’ (keanggotaan dan kesetiaan yang benar) terhadap dakwah yang diberkati ini, yang ada di dalam jiwa seorang akh yang shadiq, diukur berdasarkan tingkat pelaksanaannya terhadap tugas yang diminta darinya untuk dakwahnya, dalam berbagai keadaan, dalam zhuruf apapun.

Hendaklah kita menjaga faktor-faktor kekuatan di dalam Jama’ah, yang wujud dalam:

 • Kesatuan pemikiran, keanggotaan dan tanzhimi
 • Keterikatan barisan yang tegak di atas ukhuwwah,
 • Pelaksanaan hak-hak ukhuwwah secara sempurna yang berupa: cinta, penghargaan, bantuan dan itsar
 • Menghadiri berbagai pertemuan jama’ah dan jangan tidak hadir kecuali karena adanya alasan yang “memaksa”.
 • Selalu mendahulukan ber-mu’amalah dengan ikhwah
 • Menerima pendapat dalaman yang berbeza
 • Saling memberi nasihat, tidak mendiamkan kesalahan dan berterus terang dalam memberikan mauizhah, akan tetapi pada tempatnya yang wajar.
 • Bekerja untuk menyebarluaskan dakwah kita di semua tempat.
 • Memberitahukan kepada qiyadah tentang berbagai situasi dan keadaan kita secara sempurna.
 • Tidak melakukan suatu pekerjaan yang memiliki pengaruh secara mendasar kecuali dengan izin
 • Selalu berhubung secara ruhi dan amali dengan dakwah
 • Selalu memandang diri sendiri sebagai perajurit di berek yang menunggu segala perintah
 • Melepaskan diri dengan berbagai hubungan dengan institusi atau jama’ah apapun yang tidak membawa maslahat bagi fikrah kita, khususnya jika hal ini diperintahkan

Friday, November 6, 2009

Petikan Buku Al-Awaiq


النور الأول : الإستعاذة من الفتن
Cahaya Pertama : Mohon Perlindungan-Nya Drp Fitnah
http://harisbain.blogspot.com/
 1. Apabila engkau merasakan ada sesuatu yang tak kena, ternampak bibit kekeliruan dan kepelikan mula menampakkan hujung rambutnya.... segeralah memohon agar Dia melindungimu. Itulah ajaran Rasul dan amalan Ammar Bin Yaser ketika berhadapan dengan bibit awal fitnah khilaf sesama Islam di kala itu : Ya Allah! Lindungilah aku drp Fitnah " أعوذ بالله من الفتن " riwayat al Bukhari. Ammar ini telah diperakui oleh nabi bahawa dia adalah dari kelompok yang betul dan dia akan dibunuh oleh kelompok pelampau.
 2. Ibnu Hajar dalam Fathul bari menyatakan " Hadith ini menjadi dalil sunnat untuk seseorang itu mengulangi doa agar diselamatkan drp fitnah walaupun dia yakin dia berada di atas landasan yang benar, bimbang entah- entah dia terjerumus ke lembah fitnah yang tidak dijangka
 3. Untuk itu , wahai sahabat dan anak- anakku, ulangilah dengan kerap doa di atas, dalam sebarang sempena hidupmu, agar Dia melindungimu, walaupun engkau tidak cerdik ( dengan kebendulanmu, atau luar jangkaanmu) untuk memahami tipu muslihat orang lain. Allah itu adalah sebaik pembantu dan pelindung, mengasihi hambaNya yang gusar dan bimbang.
 4. Tapi, bukan sebarang istiazah, ...... pohonlah dengan hati yang sangat tulus, agar engkau diselamatkan kerana fitnah itu amat gelap untuk kau kenali dengan segera... dan jauhilah mereka yang enggan bersamamu memohon diselamat.... sehingga kegelapan itu hilang dek munculnya fajar pagi.
 5. Begitulah juga nasihat yang diperolehi oleh seorang ahli zuhud Yusuf Bin Al Husain hasil aduannya tentang dirinya yang mula cinta kepada dunia secara agak berlebihan dan mula terserlak akhlak yang dia tak sukai untuk dirinya : Bismillahir Rahman al Rahim, telah sampai kepadaku suratmu dan aku faham kandungannya. terimakasih atas kepercayaanmu kepadaku. Aku merasakan kamu perlu melazimi doa dan kerap mengetuk pintuNya kerana sesiapa yang mengetuk pintu tanpa jemu, pasti akan dibenar masuk. Kalau kamu ada kesediaan untuk memiliki kesucian nurani, tinggalkanlah perilaku dan tatacara yang buruk itu. Ianya tiada sebarang manfaaat buat agama dan duniamu. Jauhkanlah dirimu dari terus mendekati mereka yang tak terjamin kamu akan terselamat dari petaka kealpaan dan kecuaian. Binalah benteng kukuh untuk menghadapi pancaroba itu dengan sifat qanaah dan mengharap ganjaranNya sahaja dan pohonlah agar Dia mengurniaakan buatmu kepekaan untuk bertaubat
 6. Untuk itu, wahai teman dan anak- anakku! Kerap dan terus berdoa agar kau diselamatkan drp fitnah dan dikurniakan keinsafan dan kepekaan untuk bertaubat
أعوذ بالله من الفتن

Nota: Kitab Al-Awaiq ditulis oleh Abu Ammar Muhammad Ahmad Arrashid yang gambarnya ada dalam posting solat jenazah AlMarhum Sheikh Hasan Bashir

Wednesday, November 4, 2009

Bapa syarikat dan Anak syarikat


CERPEN: Di sini ia bermula…


Sebuah syarikat besar di Malaysia, IsoMetrico (M) Berhad merupakan sebuah syarikat multinasional yang telah sekian lama wujud di Malaysia. Bisnes syarikat ini meliputi pengumpulan bahan-bahan mentah dan diproses untuk kegunaan di Malaysia dan antarabangsa. Sistem pemperosesan menggunakan templat/model yang dihasilkan dipatentkan oleh sebuah syarikat antarabangsa IsoMetrico International yang telah lama wujud dan beroperasi di berpuluh-puluh negara.

Syarikat IsoMetrico (M)  telah menubuhkan pelbagai anak syarikat di Malaysia termasuk Aman Plus Sdn Berhad, Ismatic Ori  Sdn Bhd dan Jimat Wang Sdn Bhd.  Syarikat  IsoMetrico (M) telah  melabur wang dan tenaga yang banyak dalam membangunkan syarikat-syarikat berkenaan.

Semua anak-anak syarikat ini pada mulanya sangat berdaya maju serta memenuhi kehendak IsoMetrico (M). Semua anak syarikat dikawal-selia dengan baik oleh IsoMetrico (M), memastikan semua berjalan mengikut perancangan bisness keseluruhan bagi mencapai matlamat KPI yang ditetapkan oleh IsoMetrico International. Semua anak syarikat diberikan bidang khusus (niche) masing-masing dan dengan itu operasi dan bidang tugas mereka tiada persaingan atau pertindihan dengan anak-anak syarikat yang lain, apa lagi dengan bapa syarikat mereka, IsoMetrico (M).

Sebagai syarikat milik penuh IsoMetrico (M), semua ahli Lembaga Pengarah Aman Plus Sdn Berhad, Ismatic Ori  Sdn Bhd dan Jimat Wang Sdn Bhd dilantik oleh IsoMetrico (M).  Dari semasa ke semasa, Lembaga Pengarah anak-anak syarikat ini dipanggil menemui Lembaga Pengarah IsoMetrico (M) bagi membentangkan perancangan dan prestasi masing-masing. 

Ada kalanya, berdasarkan keperluan operasi, ahli Lembaga Pengarah anak-anak syarikat di tukar ganti, dan dipindahkan dari satu anak syarikat ke anak syarikat yang lain. Ini tidak menimbulkan sebarang masalah kerana semua ahli Lembaga Pengarah  berkenaan tahu, mereka adalah pekerja yang hanya menjalankan amanah syarikat bapa  dan mereka sentiasa taat dan sedia berkhidmat untuk IsoMetrico (M), bukan untuk kepentingan peribadi. 

Masa berlalu…

Tanpa disedari oleh pihak IsoMetrico (M), beberapa orang di kalangan pengurus dan ahli lembaga pengarahnya telah secara diam-diam menubuhkan sebuah syarikat lain dengan nama Qutlah Sdn. Bhd. Secara diam-diam juga, Qutlah telah berusaha membuat bisness yang hampir sama dengan IsoMetrico (M).

Dan untuk mendapatkan platform yang lebih baik, mereka telah berkonspirasi bagi mengambil-alih secara senyap-senyap pengurusan dan Lembaga Pengarah Syarikat Ismatic Ori  Sdn Bhd. Di samping itu, mereka telah menyingkirkan beberapa ahli Lembaga Pengarah Ismatic Ori Sdn Bhd yang masih setia menjalankan bisnes asal yang ditetapkan Isometrico (M). Hasilnya, Ismatic Ori  Sdn Bhd akhirnya menjadi anak syarikat dan kuda tunggangan bagi Syarikat Qutlah Sdn. Berhad.

Selang beberapa lama syarikat Qutlah kini menjelmakan diri mereka di dalam Ismatic Ori.  Bukan itu, sahaja Qutlah telah mengarahkan agar nama Ismatic Ori  Sdn Bhd ditukar menjadi Ismatic Fake  Sdn Bhd dan menukar bidang kerja dan business Ismatic Fake tanpa merujuk kepada Isometrico (M).

Ismatic Fake mula menyebarkan dakwaan bahawa bapanya, IsoMetrico (M) tidak begitu pandai mengurus bisness di Malaysia.  Ismatic Fake  mengembangkan operasi sehingga bersaing dan bertindih bukan sahaja dengan rakannya Jimat Wang, tetapi juga IsoMetrico (M) sendiri. Seolah-olah Ismatic Fake  pula mahu melawan tawkey! 

Pihak Lembaga Pengarah IsoMetrico (M) telah membuat beberapa tindakan bagi memperbetulkan keadaan, memberi nasihat, membuat domestic enquiry dan cuba membawa Ismatic Fake   kepada fungsi dan peranan yang sepatutnya di mainkan. Namun semua itu tidak diendahkan.

Untuk menjaga keutuhan Syarikat dan tidak mahu menunjukkan perpecahan, IsoMetrico (M) terpaksa bertolak-ansur dan kadangkala membiarkan Ismatic Fake   beroperasi sedemikian, walaupun menyalahi peraturan.


Perkara yang sama dilakukan oleh syarikat Qutlah terhadap Amal Plus Sdn Bhd. Aman Plus ditubuhkan oleh Isometrico (M) untuk melakukan tugas-tugas khas memasarkan produk khas syarikat Isometrico .  Malangnya, setelah syarikat Qutlah menguasai Aman Plus, mereka lantas mencantas kepentingan dan hubungan dengan Isometrico (M) dan menjadikan seolah-olah syarikat itu milik peribadi mereka.

Untuk melaporkan operasi di peringkat IsoMetrico International, kadangkala IsoMetrico (M) menghantar beberapa orang wakil yang ada kalanya terdiri daripada ahli Lembaga Pengarah anak-anak syarikat yang tanpa disedari telah menubuhkan Qutlah Sdn Bhd . Malangnya, wakil-wakil menggunakan kesempatan ini untuk memburuk-burukkan bapa syarikat IsoMetrico (M)  di peringkat antarabangsa. Walaupun mereka dilantik oleh Lembaga Pengarah dan dibayar gaji oleh Isometrico (M) , mereka sanggup menyebar fitnah bahwa IsoMetrico (M) tidak melaksanakan bidang tugas yang diperuntukkan kepadanya seperti diperuntukkan oleh IsoMetrico International. Mereka menggunakan kesempatan perjalanan ke luar negara atas biayaan IsoMetrico (M) untuk melobi agar IsoMetrico International menamatkan kontraknya dengan IsoMetrico (M) dan menggantikannya dengan Isma Fake sdn bhd  sebagai wakil sah di Malaysia. Di samping itu mereka mengambil peluang untuk membuka cawangan-cawangan Isma Fake Sdn. Bhd di beberapa negara asing.

Masa terus berlalu…

Oleh kerana bisnessnya semakin membesar, Isma Fake  menjadi semakin besar kepala. Pada satu ketika, ia mula membuat dakwaan di kalangan pelanggan-pelanggan baru bahawa IsoMetrico (M) telah ditamatkan perkhidmatannya oleh IsoMetrico International. Diceritakan juga bahawa kononnya Isma Fake  kini telah mengambil alih peranan IsoMetrico (M) dan diiktiraf sebagai wakil rasmi IsoMetrico International di Malaysia. Ia mula melaksanakan hal-hal yang sebelum ini dibuat oleh IsoMetrico (M), termasuk membuat kontrak-kontrak khas dengan pelanggan-pelanggan atas nama IsoMetrico International. Mereka juga melaksanakan program kesetiaan (loyalty program) sendiri berbentuk kad keahlian, dan bersaing dengan IsoMetrico (M) dalam setiap bidang perniagaan.


Setelah membuat semakan kepada IsoMetrico International, semakin jelas bahawa Isma Fake sebenarnya membohongi pelanggan-pelanggan mereka. Pihak Lembaga Pengarah IsoMetrico International tidak pernah berbincang, apa lagi berhasrat untuk melantik Isma Fake  sebagai wakil di Malaysia kerana itu bertentangan dengan prinsip operasi IsoMetrico yang dilaksanakan di semua negara. IsoMetrico International yang mula risau dengan perkembangan yang tidak sihat itu telah menegur pimpinan Isma Fake.

Beberapa nasihat dan surat diutus oleh Lembaga Pengarah IsoMetrico International kepada ahli Lembaga Pengarah Isma Fake untuk menghentikan tindakan di luar disiplin dan memudaratkan keutuhan Syarikat payung IsoMetrico (M) yang telah sekian lama wujud, dilesenkan oleh IsoMetrico International dan mempunyai sistem pengurusan yang sistematik dan mantap.

Akhirnya, pihak IsoMetrico International menghantar wakil-wakil rasminya bagi menyelesaikan kemelut tersebut melalui domestic enquiry. Pihak ahli Lembaga Pengarah Isma Fake telah dipanggil untuk memberi penjelasan terhadap aktiviti di luar sistem yang dilaksanakan mereka. Akhirnya semua yang hadir menandatangani satu surat yang antara lain menyebutkan persetujuan akujanji untuk setia bersama IsoMetrico (M) dan Lembaga Pengarahnya serta menyokong semua peraturan dan strategi perniagaan yang ditetapkan.

Namun, dakwat tandatangan belum kering, kumpulan Lembaga Pengarah Isma Fake telah bertindak melanggar akujanji mereka sendiri. Semua butiran-butiran akujanji dibakul-sampahkan.

Natijahnya, pihak IsoMetrico International memberi mandat kepada pengurusan IsoMetrico (M) untuk mengambil tindakan yang sewajarnya bagi membendung kedegilan Isma Fake yang masih dibuai dengan harapan mereka menjadi wakil rasmi IsoMetrico . Namun, harapan mereka semakin berkecai.

Pihak Lembaga Pengarah IsoMetrico (M) memberi kata-dua kepada pihak Isma Fake; terus menjadi anak syarikat IsoMetrico yang berdisiplin, kembali berganding tangan dan mengikut perancangan keseluruhan IsoMetrico (M) atau bersedia untuk ditamatkan pertalian dengan IsoMetrico (M) dan seterusnya IsoMetrico International.

Isma Fake  memilih untuk memutuskan hubungan dengan IsoMetrico (M), tetapi  oleh kerana khuatir akan kehilangan pengaruh dan pelanggan serta keinginan untuk menjadi juara, pihak Isma Fake mengambil keputusan untuk terus menjalankan aktiviti haram mereka atas nama IsoMetrico International, walaupun tidak direstui oleh Syarikat mega antarabangsa tersebut.

Hasilnya, IsoMetrico (M) membuat pengisytiharan kepada umum bahawa syarikat Isma Fake Sdn Berhad dan Aman Plus yang dirampas secara haram oleh Qutlah Sdn Bhd kini dianggap sebagai bukan lagi anak syarikat yang sah IsoMetrico. IsoMetrico (M) juga mengeluarkan semua saham daripada Isma Fake dan Aman Plus  mengarahkan semua anak-anak syarikat lain IsoMetrico (M)  agar tidak lagi membuat sebarang urusan bisness dengan Isma Fake dan Aman Plus. Berdasarkan mandat dari IsoMetrico International, semua anak syarikat IsoMetrico di negara-negara lain juga sedang diarahkan untuk tidak lagi memberi kerjasama dengan aktiviti bisness Isma Fake Sdn Berhad atau Amal Plus Sdn Bhd di negara masing-masing.

Setelah dikenakan tindakan sedemikian, Isma fake dan Aman Plus membawa cerita kepada pelanggan-pelanggan dan rakan-rakannya bahawa ia dizalimi. Kononnya  IsoMetrico (M) telah bertindak seperti diktator, padahal tindakan yang terakhir ini terhasil setelah bertahun-tahun Qutlah Sdn bhd  menjalankan bisness haram di luar pengawasan dan pemantauan Isometrico (M). Ia dibuat setelah dinilai dan dinasihatkan dengan teliti oleh IsoMetrico International.

Apabila pembohongan mereka semakin terserlah dan ruang lingkup pergerakan haramnya mula menjadi semakin sempit, Isma Fake mula membuat storyline baru yang lain iaitu menyalahkan Lembaga Pengarah IsoMetrico (M) yang kononnya melobi IsoMetrico International agar tidak mengiktiraf Isma Fake.

Sayangnya, Lembaga Pengarah Isma Fake  lupa bahawa untuk mengatakan Ahli Lembaga Pengarah IsoMetrico International boleh di’tipu’ kononnya oleh lobi Lembaga Pengarah IsoMetrico (M) adalah satu penghinaan kepada kewibawaan dan maruah IsoMetrico International. Adakah masuk logika akal pemimpin-pemimpin besar dan berpengalaman di dalam IsoMetrico International boleh termakan oleh kononnya ‘cerita-ceriti’ yang dibawa oleh pimpinan IsoMetrico (M)?

Mereka juga lupa bahawa pihak IsoMetrico International telah mempunyai pengalaman yang banyak menangani pelbagai kerenah anak-anak syarikat yang tidak berdisiplin di banyak negara lain. Mereka tahu siapa yang sebenarnya pembawa cerita dan siapa yang membawa fakta. Bak kata perpatah, bagi pengurusan IsoMetrico International yang sangat arif dengan sepak terajang politik perpecahan, ‘Sekilas ikan di air, mereka sudah tahu jantan betinanya’.

Apabila storyline ini juga semakin tidak diyakini oleh pelanggan-pelanggannya, kisah terbaru pula dikeluarkan oleh Lembaga Pengarah Isma Fake  iaitu “sebenarnya syarikat Isma Fake tidak perlu mempunyai hubungan dengan IsoMetrico International. Walaupun mereka masih memasarkan produk dan perkhidmatan yang serupa dengan apa yang dibuat oleh IsoMetrico International dan IsoMetrico, mereka tidak perlu mendapat lesen dari IsoMetrico International untuk memasarkan produk tersebut, kerana produk yang baik itu milik semua orang.”

Untuk menyedapkan hati pelanggan setia mereka,  mereka berkata  bahawa Isma Fake tidak pernah dimiliki oleh sesiapa.  Mereka juga tidak segan silu mendakwa bahawa Aman Plus ditubuhkan oleh mereka sebagai individu. Tanpa segan silu mereka berbohong dengan memadamkan peranan dan penglibatan Isometrico (M) dan  pelaburannya yang banyak di dalam dua buah syarikat tersebut. Mereka tidak sedar pembohongan tersebut dicatat oleh Allah dan dilihat oleh pelanggan-pelanggannya.

Pelanggan-pelanggan Isma Fake yang bijak dan matang kini mula dapat menilai setiap perkembangan yang berlaku dan mula berhijrah  kembali melanggan produk-produk Ikrar Setia Bhd.

Baru-baru ini IsoMetrico (M) yang kini telah berkembang menjadi Syarikat Berhad  dengan menubuhkan puluhan anak syarikat baru dan menukar namanya kepada Ikrar Setia Bhd.

Helah terkini Isma Fake ialah, Isma Fake tak ada kena mengena dengan Ikrar Setia Bhd, seolah-olah ingin memadamkan sejarah hitamnya.   Tidak kah mereka sedar bahawa hutang tidak terhapus sekadar kerana syarikat sudah bertukar nama.

Sama-samalah kita saksikan…entah apa lagi helah dan storyline yang bakal muncul…


 

My Blog List

FIKRAH & DAKWAH Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template