Monday, July 4, 2011

Risalah Mursyid: Isra’..Hak orang Arab dan Islam di Palestin

Risalah daripada Prof. Dr. Muhammad Badi’ Mursyidul Am Ikhwan Muslimin 

23 Jun 2011


Pujian hanya bagi Allah, selawat dan salam ke atas Rasulullah, keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Adapun selepas ..

Firman Allah SWT (bermaksud):

“ Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambaNya (Muhammad) pada malam hari dari Masjid Al-Haraam (di Makkah) ke Masjid Al-Aqsa (di Palestin), yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) Kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”  (Isra).

Risalah Islam yang bersifat universal

Sesungguhnya perjalanan Isra’ mengandungi banyak pengertian dan tanda-tanda yang penuh hikmah jangka panjang: iaitu terkandung kisah Isra’, bahawa Muhammad saw adalah nabi dua kiblat, pemimpin timur dan barat, pewaris nabi yang terdahulu darinya, pemimpin generasi selepasnya.

Muhammad saw telah melalui secara peribadi dan di dalam perjalanan Isra’nya dari Mekah ke Baitul Maqdis, dan di Baitul Haram ke Masjid Al-Aqsa, dan para nabi menunaikan solat di belakangnya.

Semua ini menandakan keluasan risalah dan berkekalan kepimpinannya, memiliki nilai-nilai kemanusiaan pada ajarannya, kesesuaian dan pembaikan untuk manusia, semua manusia, di mana-mana dan pada semua zaman. Firman Allah swt (bermaksud):

“Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian.” (Al-Anbiya’:107)

Begitu juga di dalam peristiwa Isra’ menunjukkan kesetiaan para nabi dan rasul tentang  perjanjian yang telah Allah ambil ke atas mereka di dalam ayat (bermaksud):

“Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari Nabi-nabi (dengan firmanNya): "Sesungguhnya apa jua Kitab dan Hikmat yang Aku berikan kepada kamu, kemudian datang pula kepada Kamu seorang Rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya". Allah berfirman lagi (bertanya kepada mereka): "Sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami berikrar (mengakui dan menerimanya)". Allah berfirman lagi: "Jika demikian, maka saksikanlah kamu, dan Aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu."  (Al-Imran: 81).

Sesungguhnya barisan para nabi di Baitul Maqdis dan menunaikan solat di belakang Rasulullah saw sebagai bukti yang terang dan muktamad bahawa mereka beriman kepadanya, dan mereka telah mengambilnya sebagai pemimpin, dan pengikut semua nabi diseru untuk beriman dengan apa yang diimani oleh Rasul mereka, kerana yang demikian adalah satu kebaikan untuk mereka di dunia dan keselamatan bagi mereka di akhirat. Justeru, disebutkan perlembagaan kita (Al-Quran) bermaksud: 

“Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasik (Al-Imran: 110).

Sekiranya mereka menolak dan mengabaikan kebaikan ini, malah melakukan tipu daya dan konspirasi terhadap Islam dan umat Islam dengan menyalakan api perpecahan dan peperangan:

“orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi.” (Al-Maidah:  33),

Maka, umat Islam janganlah berasa lemah dan dukacita, tetapi bertenanglah dengan janji Allah, bahawa tipu daya dan konspirasi mereka ini akan dikembalikan ke tempat kehancuran mereka, dan penyiksaan dan kekejaman yang mereka timpakan hanyalah sedikit, dan diikuti dengan kemenangan dari Allah dan pembukaan yang nyata. Firman Allah swt (bermaksud):

“Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berpaling lari membelakangkan kamu (kalah dengan sehina-hinanya); sesudah itu mereka tidak akan mencapai kemenangan.” (Al-Imran: 111).

Manusia menuju kepada kebaikan

Sesungguhnya memperingati Isra ' dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Syam menandakan padamnya kepalsuan, pedagang perang, penerbit riba dan kekejian di seluruh muka bumi, dan akan terbit matahari Islam, dan berpindah kepimpinan manusia daripada tangan orang-orang yang mendokong kerosakan di muka bumi kepada kepimpinan baru Muhammad saw yang dipilih oleh Allah sebagai penutup para Nabi dan Rasul  di dalam perjalanan Isra’; untuk mengeluarkan manusia, semua manusia, daripada kegelapan kepada cahaya dan hidup menikmati kebebasan, keadilan, kesaksamaan dan memelihara kepercayaan, maruah, nyawa dan harta. Kini sudah tiba masanya untuk kepimpinan nilai-nilai kerohanian di kalangan umat; kebenaran dan kebaikan mengambil tempat, dan al-Quran yang agung masih terpelihara dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

“Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul (ugama Islam)  (Isra: dari ayat 9),

Ayat ini datang selepas hadith tentang Isra’, kerosakan dan kehancuran Bani Israel dalam Surah Al-Isra ', yang juga dinamakan surah Bani Israel, seolah-olah ia mendedahkan mengenai sifat semula jadi mereka, dan tindakan mereka terhadap kemanusiaan. Umat Islam tidak akan mengecapi kemuliaan dan tidak akan merasai kemerdekaan dan keselamatan mereka melainkan mengikuti manhaj yang lurus seperti  yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Manhaj Al-Quran yang mulia mampu membentuk umat yang mendapat petunjuk, dengan semua nilai-nilai dan kemuliaan yang merupakan asas risalah samawi keseluruhan (Sepuluh pesanan di dalam Surah Al-Isra ), yang dirumuskan oleh Nabi saw tentang risalahnya iaitu:

"Sesungguhnya aku hanya diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."

Ayat al-Quran telah menegaskan tentang kesatuan risalah samawi. Firman Allah SWT (bermaksud):

“ Allah telah menerangkan kepada kamu - di antara perkara-perkara ugama yang Ia tetapkan hukumnya - apa yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh, dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), dan juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: "Tegakkanlah pendirian ugama, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya". Berat bagi orang-orang musyrik (untuk menerima ugama tauhid) yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakiNya untuk menerima ugama tauhid itu, dan memberi hidayah petunjuk kepada ugamaNya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadaNya (dengan taat).  (As-Shura: 13)

Dari segi sumbernya yang berasal dari Allah dan kemudian diikuti dari satu generasi ke generasi di atas asas yang sama dan pada wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad saw.

Isra’ mengenal pasti pemilik yang sebenar untuk Palestin

Peristiwa Isra’ membuktikan bahawa tanah Palestin adalah tanah orang Arab dan Islam, suatu perintah yang wajib dituruti dengan menjadikan rantau ini kepunyaan pemiliknya supaya menjadikan jalan ke Masjid Al-Aqsa selamat, terbuka kepada orang-orang yang memulakan perjalanan, dan seorangpun tidak boleh ditegah dating ke sini . Jika benar bahawa negeri tersebut telah ditentukan untuk penganut agama samawi dan menghalang orang lain kepadanya, maka negeri ini mesti dihormati dan dipelihara, malah mesti dipertahankannya.

Semua orang tahu bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang hidup di bawah pemerintahannya semua penganut agama samawi dan kepercayaan, tanpa memaksa mereka dalam kepercayaan, ibadah dan hal ehwal mereka yang khusus. Malah orang yang bertindak kejam ke atas mereka, kepercayaan, peribadatan, harta benda, nyawa dan maruah mereka akan dihukum dengan azab yang pedih, kerana mereka berada di bawah perlindungan Allah SWT itu yang merupakan jaminan tertinggi yang pernah dikenali oleh umat manusia.

Isra’ mengandungi amaran terhadap percubaan untuk mengenakan kawalan dan campurtangan:

Di samping berita baik tentang kesedaran dan kebangkitan daripada orang-orang Arab-Islam, dan munculnya angin kemerdekaan, dan terbitnya fajar baru bagi umat, ia juga menimbulkan kehairanan kepada pihak berkepentingan di Barat dan Timur, dan berfikir dengan penuh kekaguman: Bagaimana mereka boleh terus menjaga rantau ini secara umumnya dan Timur Tengah khasnya hinggalah mereka tidak mampu lagi melaksanakannya? Apakah yang mereka lakukan untuk menjaga pergantungan kepada mereka dan bersedia melaksanakan perintah mereka? Apakah langkah untuk menjadikan negara ini sebagai sumber strategik berterusan seperti bahan-bahan mentah, tenaga dan pasaran untuk produk-produk?

Sebaliknya, mereka berfikir dan konspirasi mereka berterusan siang dan malam; untuk melenyapkan revolusi-revolusi umat yang diberkati supaya tidak membuahkan hasil kepada rakyat seperti kemuliaan, kebebasan, ketinggian dan kebangkitan. Mereka menggunakan segala muslihat mereka, dan mengerahkan seluruh kebolehan dan potensi mereka, dan menyediakan semua godaan harta dan lain-lain, untuk menarik apa yang mereka dapat dari unsur-unsur umat yang agung ini untuk menjadi semboyan untuk mereka, kerja mereka berdasarkan pihak mereka, dan menyiarkan pendapat mereka, dan menggalakkan kepalsuan mereka, dan membangkitkan perasaan takut dalam hati orang-orang yang mengajak kepada kemerdekaan penuh dan keluar daripada pergantungan kepada orang lain, penolakan terhadap mana-mana campurtangan timur atau barat.

Kehidupan kita yang mulia tidak akan tercapai melainkan dengan menyahut seruan Allah kepada kita, dan kebaikan dan kebahagiaan kita hanya diperolehi dengan mengikut Rasulullah saw. Firman Allah SWT (bermaksud)

“Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan RasulNya apabila Ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurn.” (Al-Anfal: 24),

Dengan itu akan tercapai keadilan dan kepentingan umat manusia seluruhnya.

Wahai kaum kami: kami adalah sebahagian anda dan bersama anda  dan kami tidak akan rela anda dalam kehinaan selamanya:

Ikhwan Muslimin telah menjadikan matlamat mereka sangat jelas dalam slogan ini: "Allah matlamat kami".

Mereka tidak pernah walau dalam sehari sejak penubuhannya hingga sekarang inginkan apa-apa kepentingan atau menjadi opportunis. Ini kerana, kita adalah sebahagian daripada komponen umat ini, dan kita berhasrat untuk bangkit bersama warga-warga mereka, dan kita sedang bekerja untuk meningkatkannya.

Kita merasa hairan pelbagai media, termasuk akhbar-akhbar, saluran satelit dan majalah telah berubah untuk menyerang kita dengan berita yang tidak betul dan mencemuhnya, menyampaikan maklumat secara palsu, dusta dan fitnah, namun semua itu tidak akan menjejaskan kita, Insya-Allah, tidak akan menghentikan perjalan kita.

Bagi kita pada diri Rasulullah saw terdapat contoh yang baik tentang kesabaran yang unggul dalam menanggung penderitaan dari kaumnya dan apa yang menimpa baginda sebelum perjalanan Isra’ yang mencapai tahap maksimum dalam pengepungan, dan kembali dari Taif selepas dibaling batu oleh anak-anak yang lemah akal, sehingga mengalir darah dari kaki baginda yang mulia, dan Allah telah menghidangkan kuasa-kuasa langit dan bumi kepadanya untuk mempertahankannya. Namun Rasulullah saw hanya berdoa (bermaksud): 

"Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku kerana mereka golongan yang tidak mengetahui." 

Kita menyeru semua umat Islam supaya berpegang teguh dengan nilai-nilai dan akhlak yang dikenakan oleh semua agama samawi. Kita menyeru semua penyokong reformasi di Mesir supaya bekerjasama dalam membina dan membangunkannya, memelihara pencapaian revolusi, mendahulukan kepentingan awam daripada kepentingan peribadi, menghiasi diri dengan kejujuran dan kredibiliti dalam semua yang kita seru .. mendahulukan perbuatan dari perkataan kita.. kita menghormati pilihan rakyat .. tiada sesiapa atau kumpulan yang berhak untuk mengenakan kawalan terhadap rakyat yang hebat ini .. ,di antaranya dengan menyangka bahawa rakyat ini tidak hebat, atau tidak memahami kepentingannya atau lain-lainnya .. Semua orang mesti mengekalkan kehormatan orang lain.

Sebagai permulaann ialah menahan lidah dan pena dari sebarang kecaman dan serangan yang berupa sangkaan dan ilusi .. kadang-kadang ucapan yang keluar adalah kata-kata yang merosakkan, Jika dia mahu menarik balik, dia sudah tidak boleh. Sebuah hadith nabi saw tentang peristiwa Isra’:

".. bahawa Rasulullah saw menyatakan tentang seekor lembu jantan yang besar keluar dari sebuah lubang sempit, namun lembu jantan tidak dapat memasuki semula ke dalam lubang itu. Nabi saw bertanya: “Apakah ini, wahai Jibril”. Jibril berkata: “Itulah orang yang bercakap besar (takbur), kemudian menyesal tapi sudah terlambat., "
Sabda nabi saw (bermaksud):

“Sesungguhnya seseorang itu terkadang bercakap dengan satu percakapan dengan tujuan supaya orang lain menjadi tertawa dari sebab percakapannya itu. Dia tidak menyangka bahawa perkataannya itu akan menyebabkan dirinya dihumbankan ke dalam api neraka selama tujuh puluh tahun." (Hadis riwayat At Tirmizi daripada Abu Hurairah R.A).

Nasihat saya kepada Ikhwan Muslimin:

Wahai Ikhwan Muslimin lelaki dan wanita, tua dan muda: Ikhlaskanlah niat anda kepada Allah, dan buktikanlah kejujuran anda dengan Allah dalam jihad anda, dan ikutlah sesuatu amalan dengan amalan yang lain, bersama dengan orang-orang yang ikhlas dari semua lapisan masyarakat dalam perkara kebaikan yang kita sepakati untuk berkhidmat di negeri yang baik ini dan rakyat yang bergelora dalam semua bidang.

Ketahuilah bahawa Allah melihat anda dan mengira setiap perbuatan anda, dan tidak akan menyia-nyiakan amalan anda dan bersyukurlah atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada  anda beruapa amalan, dan yakinilah tentang ketinggian dakwah anda, kemuliaan tujuan anda, dan sokongan Allah kepada anda, dan eratkanlah ikatan persaudaraan anda, dan pastikan anda dalam ketaatan dan keteguhan. Semua itu adalah terkandung dalam rukun Baiah anda.

Berhati-hatilah dari pertengkaran dan perdebatan kerana ianya adalah punca perpecahan, dan jalan kegagalan, kerana "Sesuatu kaum itu tidak sesat selepas mereka mendapat petunjuk kecuali orang-orang yang suka berdebat." Bersabarlah di atas penyiksaan yang dilakukan orang lain yang ditujukan kepada anda. Ketahuilah, bahawa kesudahan yang baik bagi mereka yang memberi nasihat, jujur, ikhlas dan semata-mata kerana Allah. Firman Allah SWT (bermaksud): 

“Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramalah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan". (At-Taubah: 105).

Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad saw, keluarganya dan para sahabatnya
Allah Maha besar .. dan pujian hanya bagi Allah

Kaherah: 21 rejab 1432H bersamaan dengan 23 Jun 2011


 

My Blog List

FIKRAH & DAKWAH Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template