Friday, August 12, 2011

Risalah Mursyid: Bulan al-Quran dan kesatuan umat


Perutusan dari Prof. Dr. Muhammad Badi’ Mursyid Am Ikhwan Muslimin 4 Ogos 2011

Segala puji bagi Allah, pembalasan baik bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Selawat dan salam ke atas penutup para nabi dan pemimpin para Rasul, keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan selepasnya:

Firman Allah SWT (bermaksud):

“Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah.” (Al-Baqarah: 185).

Selamat datang bulan Ramadan, dan berita gembira tentang kebaikan yang menyeluruh dan pancaran sinar Al-Quran, bau harum syurga dan kerehatan ruh dalam solat, puasa dan qiam. Rasulullah saw bersabda (bermaksud):

"Apabila tiba bulan Ramadhan, dibuka pintu-pintu Syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dirantai, dan berseru malaikat yang berseru bagi pihak Allah dan berkata: "Wahai pencari kejahatan, berhentilah, dan wahai pencari kebaikan, rebutlah."

Sesungguhnya telah dipersembahkan kepada manusia "seorang nabi dan sebuah kitab" dalam bulan Ramadan ini di mana melalui kedua-duanya telah menjayakan kebangkitan terbesar umat manusia yang pernah ketahui di alam ini, dan telah menyempurnakan risalah terbesar yang pernah dilihat dunia ini. Nabi tersebut ialah Muhammad saw dan kitab tersebut adalah Al-Quran, dan risalah itu melengkapkan agama, menghidupkan umat, menubuhkan negara, misi dalam kewujudannya adalah untuk menyatukan di bawah panji-panji prinsip yang tertinggi, akhlak yang teragung dan kemuliaan manusia yang berkekalan. Firman Allah SWT (bermaksud):

“Supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap-gelita kufur kepada cahaya iman - dengan izin Tuhan mereka - ke jalan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji.” (Ibrahim: 1).

Benar, Al-Quran telah mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, kesesatan kepada petunjuk, dan penyembahan sesama manusia penyembahan kepada Tuhan sekalian hamba, daripada perpecahan dan perselisihan kepada kesatuan dan perpaduan, dan daripada kebencian dan pertumpahan darah kepada kasih sayang dan keamanan.

Islam telah menjadikan suku-suku Arab yang saling berperang ini menjadi umat yang terbaik:

“Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia (Ali-Imran: 110),Dan melalui perpaduan dan kesatuan mereka telah mencapai kemenangan yang nyata dan memenangkan agamanya daripada Kisra dan Caesar .. Manusia beramai-ramai masuk ke dalam agama Allah.. Semua manusia berbahagia dengan keadilan dan kerahmatan Islam.

Jelasnya, Islam dibina di atas syariat dan ibadah, kefarduan dan kewajipan. Di antara keindahan perancangan Allah kepada para hamba ialah mendirikan Islam di atas asas-asas yang baik dan kaedah-kaedah yang mulia, mendatangkan faedah di dunia dan mendapat manfaat di akhirat, dan membahagiakan mereka di akhirat dan di dunia.

Salah satu ibadah yang paling besar yang mengukuhkan kesatuan umat Islam ialah solat berjamaah dan dalam satu barisan, fardu Jumaat yang menghimpunkan mereka dalam masa seminggu, berpuasa sebulan yang menggabungkan umat Islam di seluruh dunia dan haji yang menyatukan mereka dalam satu masa dan tempat serta mempertemukan semua orang dari seluruh dunia di atas satu taraf, satu pakaian, satu slogan dan satu laungan “لبيك اللهم لبيك” (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah).

Wahai seluruh umat Islam,

Wahai orang-orang yang jujur dan setia,

Ketahuilah dengan kewaspadaan dari rakyat yang diberkati, dan keinginan yang mendalam kepada kebebasan, cintakan keadilan, kemuliaan dan kehormatan .. dan keazaman mereka untuk bebas daripada semua kuasa asing.

Dengan semua kebaikan yang telah mendatangi umat kita pada tahun yang berkat ini .. maka tiada jalan untuk mencapai keinginan ini dan melaksanakan harapan ini melainkan dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, berjalan berdasarkan cahayanya yang terang, dan mencontohi Rasul yang mulia dan para sahabatnya yang diredhai Allah ke atas mereka.

Al-Quran melalui ayat-ayat berikut dari surah Ali-Imran telah menggariskan kepada kita jalan kebebasan dan kemuliaan. Rumusannya adalah seperti berikut:

- Mencapai ketakwaan, iaitu yang merupakan himpunan segala kebaikan dan buah Islam yang baik. Firman Allah SWT berfirman (bemaksud):

“Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa.” (Al-Baqarah:183),

Firman Allah SWT (bermaksud):

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.” (Al-Imran: 102),

Malahan takwa adalah tujuan utama diperintahkan beribadat.

Firman Allah SWT bermaksud:

“Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa. (Al-Baqarah: 21),

Di dalam pengabdian kepada Allah akan tercapai kesempurnaan kebebasan, kerana pengabdian kepada Allah melarangnya daripada tunduk kepada selain Allah, dan membersihkan dirinya daripada kongkongan hawa nafsu dan keinginan jasad. Puasa itu sendiri adalah satu latihan yang paling utama dalam hal ini.

- Berpegang teguh dengan agama Allah yang kukuh:

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam) (Al-Imran: 103),

Bekerja supaya berpegang teguh dengan agama adalah jalan untuk kesatuan umat pada saat ini di mana kita dituntut membina kesatuan dan perpaduan yang merupakan salah satu kewajipan agama ini:

“Dan sesungguhnya ugama Islam ini ialah ugama kamu - ugama yang satu asas pokoknya, dan Akulah Tuhan kamu; maka bertaqwalah kamu kepadaKu. (Al-Mukminun: 52).

Selepas penghijrahan Rasulullah meletakkan asas persaudaraan antara golongan Muhajirin dan golongan Ansar, dan membangunkan sebuah masyarakat baru di atas kasih sayang dan keharmonian di kalangan semua orang Islam.

“Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.” (Al-Hujurat: 10)

Alangkah indahnya kata-kata al-Qadi Iyyad, "Keharmonian adalah salah satu tuntutan agama, rukun-rukun syariat, dan sistem Islam yang syumul. "

Dalam hal ini Imam al-Banna pernah menyatakan: "Saya percaya bahawa salaf as-soleh ra telah memperolehi kebahagiaan di dunia dan ganjaran di akhirat seperti yang Allah rakamkan tentang mereka di dalam Kitab-Nya. Allah SWT berfirman (bermaksud):

“Oleh itu, Allah memberikan mereka pahala dunia (kemenangan dan nama yang harum), dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya (nikmat Syurga yang tidak ada bandingannya).” (Al-Imran:148)

Dengan dua perkara asas:

Pertama; Kekuatan iman mereka kepada Allah SWT, pergantungan yang sebaiknya kepada-Nya, kesungguhan memohon bantuan dan sokongan-Nya, dan mengharapkan pertolongan-Nya, dan berbangga dengan kemuliaan dan penghormatan Allah yang bersumber dari agama ini.

“Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu dan bagi RasulNya serta bagi orang-orang yang beriman.” (Al-Munafiqun: 8),

Apabila salah seorang dari anda berkata-kata, berkerja, berjihad, tidur, atau bangun.. Merasakan bahawa Allah sentiasa bersamanya di mana-mana sahaja, melihat dan memerhatinya, membantu dan melindunginya.

“Dan tidaklah engkau (wahai Muhammad) dalam menjalankan sesuatu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran dan tidaklah kamu (wahai umat manusia) dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah Kami menjadi saksi terhadap kamu, ketika kamu mengerjakannya. Dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam Kitab yang terang nyata.” (Yunus: 61)

“Dan Ia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hadid: 4).

Kedua; keutuhan binaan mereka dan kekuatan ikatan perkumpulan mereka, suatu kekuatan yang menjadi asas kemurnian hati dan kesucian nurani, dan menghargai makna kesetiaan dan merasai kesucian persaudaraan, dan memancarkan hati melalui perasaan cinta kerana Allah dengan pancaran yang tinggi sampai kepada pengertian itsar (mengutamakan orang lain melebihi dirinya sendiri).

“Dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat.” (Al-Hasyr: 9),

hinggakan lelaki-lelaki di kalangan mereka mengutamakan saudaranya dalam harta, keluarga, kuasa dan hidupnya malah semua harta benda yang beliau miliki.

Melalui dua pengertian ini, sekumpulan salaf as-soleh telah memenangi, biarpun bilangan mereka yang sedikit dan lemah dalam persediaan mereka, dan mengatasi semua saingan selain mereka yang mempunyai kuasa dan kerajaan yang lebih besar dan lebih banyak harta dan lebih maju, tetapi iman dan kasih sayang adalah - tidak syak lagi – dua langkah yang paling kuat dalam memastikan kemenangan.”

- Menyebarkan yang baik dan mulia di kalangan manusia, membasmi benih-benih kejahatan, menyekat punca-punca kerosakan dan membersihkan masyarakat dari ketidakadilan dan kezaliman:

“Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.” (Al-Imran: 104),

dan Rasulullah bersabda (bermaksud):

“Barangsiapa diantara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah/mencegah dengan tangannya (kekuasaan) jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (secara lisan), dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya (merasakan tidak senang dan tidak setuju). Dan itu adalah selemah-lemah Iman". (HR. Muslim)

Oleh sebab itu kita layak memperolehi umat terbaik:

“Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman).” (Al-Imran: 110).

- Menolak sebarang perpecahan dan konflik:

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam) (Al-Imran: 103),

Allah SWT telah memberi amaran kepada kita daripada terjerumus ke dalam perpecahan seperti umat terdahulu. Firman Allah SWT (bermaksud):

“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah berceri-berai dan berselisihan (dalam ugama mereka) sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata (yang dibawa oleh Nabi-nabi Allah), Dan mereka yang bersifat demikian, akan beroleh azab seksa yang besar.” (Al-Imran: 105).

Implikasi konflik dan perpecahan antara anggota umat yang paling bahaya ialah akan menghantar mereka kepada kehancuran dan menjerumuskan mereka kepada kelemahan, kegagalan dan kehinaan:

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati); sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. “ (Al-Anfal: 46),


Sabda Rasulullah saw (bermaksud):

"Jauhilah dari saya sekalian dari sebarang perpecahan, dan (ingatlah) semasa anda datang dahulu dalam keadaan berpecah belah di mana umat sebelum kamu ditimpa kebinasaan akibat dari berpecah belah." Dalam riwayat lain: "Di mana umat sebelum kamu ditimpa kebinaan akibat dari perselisihan. "

- Allah telah mengurniakan kemenangan besar kepada kita apabila melihat perpaduan rakyat Mesir dalam semua bidang – Islam, Kristian, lelaki dan wanita, muda dan tua - Buat pertama kali dilakukan syiar ibadah dalam satu tempat, dan dijaga oleh yang lain. Ini kerana, orang Islam solat dalam jagaan Kristian, orang Kristian menunaikan ibadah dalam jagaan orang Islam. Adakah telah sampai kepada anda kisah orang Kristian yang berdiri sambil berkata: “Allahu Akbar”, supaya takbir imam dapat di dengari makmum yang tidak mendengar.

- Ketahuilah setiap rakyat Mesir lelaki dan perempuan bahawa tidak akan tercapai kebebasan, keadilan, kemuliaan dan kehormatan yang kita revolusikan kerananya, melainkan dengan mengekalkan perpaduan dan kesatuan kita, dan mengutamakan kepentingan awam atas kepentingan peribadi, dan menjadikan Mesir dan kepentingannya mengatasi kepentingan semua perkara.

Wahai Ikhwan Muslimin:

Ada setengah orang yang hanya mengiringi kata-katanya dengan berkata-kata dan masih berkisar tentang kata-kata, tetapi masih tidak melakukannya, dan ada setengah orang yang mengiringi kata-katanya dengan tindakan dan berkerja, dan ada setengah orang yang mengiringi suatu tindakan dengan tindakan yang lain dan tiada tempat untuknya berkata-kata .. Oleh itu lakukanlah dalam diam, dan ikhlaskanlah dalam tindakan dan kerja anda, dan berbuat baiklah mudah-mudahan anda berjaya.

Di dalam bulan yang mulia ini perbaharuilah azam, ikhlaskan niat, pertingkatkanlah iman, berlumba-lumbalah mendapatkan kebaikan, tambahkanlah keyakinan terhadap dakwah anda. Iringilah sesuatu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain, pastikanlah ikatan persaudaraan anda, kerana ianya adalah tonggak kekuatan anda dan rahsia kejayaan anda. Justeru, jamaah tidak akan mencapai matlamatnya melainkan dengan kepercayaan kepada pimpinan dan ketaatan yang berpandukan kejelasan dalam perkara yang baik.

“Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramallah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan". (At-Taubah: 105).

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?SecID=213&ArtID=88901


 

My Blog List

FIKRAH & DAKWAH Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template